ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
       Nosaññojanagocchakadukanasanidassanattike
        saññojanagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [476] Nosaññojanaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi pañhā.
        Noganthagocchakadukanasanidassanattike
         ganthagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [477]  Noganthaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nogantho
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [478] Hetuyā tīṇi.
        Nooghagocchakadukanasanidassanattike
         oghagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [479]  Nooghaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noogho
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: .
   [480] Hetuyā tīṇi.
        Noyogagocchakadukanasanidassanattike
         yogagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [481]  Noyogaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noyogo
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [482] Hetuyā tīṇi.
        Nonīvaraṇagocchakadukanasanidassanattike
         nīvaraṇagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [483]  Nonīvaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [484] Hetuyā tīṇi.
       Noparāmāsagocchakadukanasanidassanattike
        parāmāsagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [485]   Noparāmāsaṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
noparāmāso sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [486] Hetuyā tīṇi.
         Nasārammaṇadukanasanidassanattike
          sārammaṇadukasanidassanattikaṃ
   [487]  Nasārammaṇaṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anārammaṇo  sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  .  naanārammaṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca anārammaṇo
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . gaṇitakena
tīṇi. Anidassanasappaṭighe tīṇiyeva.
   [488]  Nasārammaṇaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [489] Hetuyā ekaṃ.
      Nocittadukanasanidassanattike cittadukasanidassanattikaṃ
   [490]  Nocittaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocitto
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . nanocittaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nocitto  sanidassanasappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.
     Nacetasikadukanasanidassanattike cetasikadukasanidassanattikaṃ
   [491]  Nacetasikaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca cetasiko
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [492] Hetuyā tīṇi.
        Nacittasampayuttadukanasanidassanattike
         cittasampayuttadukasanidassanattikaṃ
   [493]  Nacittasampayuttaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
cittavippayutto sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [494] Hetuyā tīṇi.
         Nacittasaṃsaṭṭhadukanasanidassanattike
         cittasaṃsaṭṭhadukasanidassanattikaṃ
   [495] Nacittasaṃsaṭṭhaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [496] Hetuyā tīṇi.
        Nocittasamuṭṭhānadukanasanidassanattike
         cittasamuṭṭhānadukasanidassanattikaṃ
   [497]  Nocittasamuṭṭhānaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
cittasamuṭṭhāno    sanidassanasappaṭigho    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:. Cittasamuṭṭhānarūpeneva tīṇi.
         Nocittasahabhudukanasanidassanattike
          cittasahabhudukasanidassanattikaṃ
   [498]   Nocittasahabhuṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nocittasahabhū sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [499] Hetuyā tīṇi.
        Nocittānuparivattidukanasanidassanattike
         cittānuparivattidukasanidassanattikaṃ
   [500]  Nocittānuparivattiṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nocittānuparivattī sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [501] Hetuyā tīṇi.
       Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukanasanidassanattike
        cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukasanidassanattikaṃ
   [502]  Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   sanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [503] Hetuyā tīṇi.
      Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukanasanidassanattike
       cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukasanidassanattikaṃ
   [504]  Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū   sanidassanasappaṭigho   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [505] Hetuyā tīṇi.
     Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukanasanidassanattike
      cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukasanidassanattikaṃ
   [506]   Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ
Dhammaṃ   paṭicca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī  sanidassanasappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [507] Hetuyā tīṇi.
         Naajjhattikadukanasanidassanattike
         ajjhattikadukasanidassanattikaṃ
   [508]  Naajjhattikaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca bāhiro
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . nabāhiraṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   bāhiro  sanidassanasappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.
     Naupādādukanasanidassanattike upādādukasanidassanattikaṃ
   [509]  Naupādā  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādā
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [510] Hetuyā ekaṃ.
    Naupādinnadukanasanidassanattike upādinnadukasanidassanattikaṃ
   [511]  Naupādinnaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [512] Hetuyā tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 421-426. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=476&items=37              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=476&items=37&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.3&item=476&items=37              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=476&items=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=476              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com