ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Paccanīyānulomadukapaṭṭhānaṃ
           nahetudukehetudukaṃ
   [57] Nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā:  nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
Nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nanahetuṃ
dhammaṃ paṭicca nahetu  dhammo uppajjati  hetupaccayā: nanahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Nahetuñca
nanahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuñca
nanahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nahetuñca  nanahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  ca  nahetu ca dhammā
Uppajjanti hetupaccayā:.
   [58] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
          Nasahetukadukesahetukadukaṃ
   [59] Nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  ca ahetuko ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca
sahetuko  ca  ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi .
Nasahetukañca  naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasahetukañca  naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasahetukañca  naahetukañca  dhammaṃ
paṭicca  sahetuko  ca  ahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi.
   [60] Hetuyā nava.
        Nahetusampayuttadukehetusampayuttadukaṃ
   [61]  Nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetusampayutto  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [62] Hetuyā nava.
        Nahetusahetukadukehetusahetukadukaṃ
   [63]  Nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [64] Hetuyā nava.
      Nahetuhetusampayuttadukehetuhetusampayuttadukaṃ
   [65]    Nahetuñcevanahetuvippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
hetucevahetusampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [66] Hetuyā nava.
        Nahetunasahetukadukenahetusahetukadukaṃ
   [67]  Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [68] Hetuyā nava.
         Nasappaccayadukesappaccayadukaṃ
   [69]  Naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaccayo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [70] Hetuyā ekaṃ.
          Nasaṅkhatadukesaṅkhatadukaṃ
   [71]  Naasaṅkhataṃ  dhammaṃ  paṭicca  saṅkhato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [72] Hetuyā ekaṃ.
         Nasanidassanadukesanidassanadukaṃ
   [73]  Nasanidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca sanidassano dhammo uppajjati
hetupaccayā:   nasanidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassano  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassano  ca
anidassano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [74] Hetuyā tīṇi.
   [75]  Nasanidassano  dhammo sanidassanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [76] Hetuyā tīṇi.
   [77]  Nasanidassano  dhammo  anidassanassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  .  naanidassano  dhammo anidassanassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
          Nasappaṭighadukesappaṭighadukaṃ
   [78]  Nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appaṭigho  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  . naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca
appaṭigho   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   sappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naappaṭighaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  ca  appaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  nasappaṭighañca  naappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca
sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [79] Hetuyā nava.
           Narūpīdukerūpīdukaṃ
   [80] Narūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [81] Hetuyā nava.
          Nalokiyadukelokiyadukaṃ
   [82] Nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā:
nalokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  lokuttaro  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
nalokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca lokiyo ca lokuttaro ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  nalokiyañca  nalokuttarañca  dhammaṃ  paṭicca lokiyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [83] Hetuyā pañca.
       Nakenaciviññeyyadukekenaciviññeyyadukaṃ
   [84]  Nakenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca kenaciviññeyyo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [85] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 366-370. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=57&items=29              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=57&items=29&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.3&item=57&items=29              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=57&items=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=57              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com