ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Nasanidassanattikanasārammaṇaduke
          sanidassanattikasārammaṇadukaṃ
   [764]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [765] Hetuyā tīṇi.
   [766]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naanārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [767] Hetuyā ekavīsa.
      Nasanidassanattikanocittaduke sanidassanattikacittadukaṃ
   [768]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassana-
appaṭigho citto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [769] Hetuyā tīṇi.
   [770]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanocittaṃ  dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [771] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikanacetasikaduke sanidassanattikacetasikadukaṃ
   [772]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nacetasikaṃ  dhammaṃ paṭicca anidassana-
appaṭigho cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [773] Hetuyā tīṇi.
   [774]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [775] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanacittasampayuttaduke
         sanidassanattikacittasampayuttadukaṃ
   [776]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [777] Hetuyā tīṇi.
   [778]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nacittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [779] Hetuyā ekavīsa.
         Nasanidassanattikanacittasaṃsaṭṭhaduke
         sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [780]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nacittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [781] Hetuyā tīṇi.
   [782]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nacittavisaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanasappaṭigho cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [783] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanocittasamuṭṭhānaduke
         sanidassanattikacittasamuṭṭhānadukaṃ
   [784]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [785] Hetuyā ekavīsa.
   [786]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho    nocittasamuṭṭhāno    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [787] Hetuyā tīṇi.
    Nasanidassanattikanocittasahabhuduke sanidassanattikacittasahabhudukaṃ
   [788]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nocittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [789] Hetuyā pañca.
   [790]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanocittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [791] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanocittānuparivattiduke
         sanidassanattikacittānuparivattidukaṃ
   [792]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nocittānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho cittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [793] Hetuyā pañca.
   [794]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanocittānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho    nocittānuparivattiṃ    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [795] Hetuyā ekavīsa.
       Nasanidassanattikanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaduke
        sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ
   [796]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paṭicca
anidassanaappaṭigho    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [797] Hetuyā tīṇi.
   [798]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ
paṭicca    sanidassanasappaṭigho   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [799] Hetuyā ekavīsa.
      Nasanidassanattikanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuduke
       sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukaṃ
   [800]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ
paṭicca    anidassanaappaṭigho   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [801] Hetuyā tīṇi.
   [802]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [803] Hetuyā ekavīsa.
      Nasanidassanattikanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduke
      sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ
   [804]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ
dhammaṃ   paṭicca   anidassanaappaṭigho   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [805] Hetuyā tīṇi
   [806]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ
dhammaṃ   paṭicca   sanidassanasappaṭigho  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [807] Hetuyā ekavīsa.
         Nasanidassanattikanaajjhattikaduke
          sanidassanattikaajjhattikadukaṃ
   [808]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naajjhattikaṃ   dhammaṃ  paṭicca
anidassanasappaṭigho ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [809] Hetuyā ekādasa.
   [810] Nasanidassanasappaṭighaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho
bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [811] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikanaupādāduke sanidassanattikaupādādukaṃ
   [812] Nasanidassanasappaṭighaṃ naupādā dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho
upādā dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [813] Hetuyā pañcattiṃsa.
   [814]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanoupādā  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho upādā dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [815] Hetuyā tīṇi.
    Nasanidassanattikanaupādinnaduke sanidassanattikaupādinnadukaṃ
   [816]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naanupādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [817] Hetuyā ekavīsa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 460-465. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=764&items=54              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=764&items=54&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.3&item=764&items=54              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=764&items=54              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=764              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com