ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
          Mahāsīhanādasuttaṃ aṭṭhamaṃ
   [260] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā ujuññāyaṃ viharati
kaṇṇakathale  migadāye  .  athakho  acelo  kassapo  yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho
acelo  kassapo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutametaṃ bho gotama samaṇo
gotamo  sabbantapaṃ  garahati sabbantapassiṃ lūkhājīviṃ ekaṃsena upakkosati
upavadatīti  ye  te  bho  gotama  evamāhaṃsu  samaṇo  gotamo
sabbantapaṃ  garahati  sabbantapassiṃ  lūkhājīviṃ  ekaṃsena  upakkosati
upavadatīti  kacci  te  bhoto  gotamassa vuttavādino na ca bhavantaṃ
gotamaṃ  abhūtena  abbhācikkhanti  dhammassa  ca  anudhammaṃ  byākaronti
na  ca  koci  sahadhammiko  vādānuvādo  gārayhaṃ  ṭhānaṃ āgacchati
anabbhakkhātukāmā hi mayaṃ bhavantaṃ gotamanti.
   {260.1} Ye te kassapa evamāhaṃsu samaṇo gotamo sabbantapaṃ
garahati  sabbantapassiṃ  lūkhājīviṃ ekaṃsena upakkosati upavadatīti na me
te vuttavādino abbhācikkhanti na ca maṃ te asatā abhūtena. Idhāhaṃ kassapa
ekaccaṃ tapassiṃ lūkhājīviṃ passāmi dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannaṃ idha
panāhaṃ  kassapa  ekaccaṃ  tapassiṃ  lūkhājīviṃ passāmi dibbena cakkhunā
Visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapannaṃ.
   {260.2}  Idha  panāhaṃ kassapa ekaccaṃ tapassiṃ appadukkhavihāriṃ
passāmi  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannaṃ. Idha panāhaṃ
kassapa  ekaccaṃ  tapassiṃ  appadukkhavihāriṃ  passāmi  dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapannaṃ . sohaṃ kassapa imesaṃ tapassīnaṃ evaṃ āgatiñca
gatiñca  cutiñca  upapattiñca  yathābhūtaṃ  pajānāmi  sohaṃ kiṃ sabbantapaṃ
garahissāmi   sabbantapassiṃ   lūkhājīviṃ   ekaṃsena  upakkosissāmi
upavadissāmi.
   [261]  Santi  kassapa  eke samaṇabrāhmaṇā paṇḍitā nipuṇā
kataparappavādā vālavedhirūpā te bhindantā maññe caranti paññāgatena
diṭṭhigatāni  .  tehipime  saddhiṃ  ekaccesu  ṭhānesu  samenti
ethaccesu ṭhānesu na samenti . yante ekaccaṃ 1- vadenti sādhūti
mayaṃpi  taṃ  ekaccaṃ  vadema  sādhūti . yante ekaccaṃ vadenti na
sādhūti  mayaṃpi  taṃ  ekaccaṃ  vadema  na sādhūti . yante ekaccaṃ
vadenti sādhūti mayaṃ taṃ ekaccaṃ vadema na sādhūti . yante ekaccaṃ
vadenti  na  sādhūti  mayaṃ  taṃ  ekaccaṃ vadema sādhūti . yaṃ mayaṃ
ekaccaṃ  vadema  sādhūti  parepi taṃ ekaccaṃ vadenti sādhūti . yaṃ
@Footnote: 1 Sī. yantekacce.
Mayaṃ  ekaccaṃ  vadema  na  sādhūti  parepi taṃ ekaccaṃ vadenti na
sādhūti  .  yaṃ  mayaṃ  ekaccaṃ  vadema  sādhūti parepi taṃ ekaccaṃ
vadenti  na  sādhūti  . yaṃ mayaṃ ekaccaṃ vadema na sādhūti parepi
taṃ ekaccaṃ vadenti sādhūti.
   {261.1} Tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi yesu no āvuso
ṭhānesu  na  samenti tiṭṭhantu tāni ṭhānāni yesu ṭhānesu samenti
tattha   viññū   samanuyuñjantaṃ   samanuggāhantaṃ   samanubhāsantaṃ
satthārā  vā  satthāraṃ  saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ bhavataṃ dhammā
akusalā   akusalasaṃkhātā  sāvajjā  sāvajjasaṃkhātā  asevitabbā
asevitabbasaṃkhātā  naalamariyā  naalamariyasaṃkhātā  kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā
ko  ime  dhamme  anavasesaṃ  pahāya vattati samaṇo gotamo pare
vā pana bhonto gaṇācariyāti.
   [262] Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā  samanubhāsantā  evaṃ  vadeyyuṃ  ye  imesaṃ  bhavataṃ
dhammā  akusalā  akusalasaṃkhātā  sāvajjā sāvajjasaṃkhātā asevitabbā
asevitabbasaṃkhātā  naalamariyā  naalamariyasaṃkhātā  kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā
samaṇo  gotamo  ime dhamme anavasesaṃ pahāya vattati yaṃ vā pana
bhonto  pare  gaṇācariyāti  .  itiha  kassapa viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā samanubhāsantā amhe va tattha yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   [263]  Aparaṃpi  no  kassapa viññū samanuyuñjantaṃ samanuggāhantaṃ
samanubhāsantaṃ  satthārā  vā  satthāraṃ  saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ
Bhavataṃ  dhammā  kusalā  kusalasaṃkhātā  anavajjasaṃkhātā  sevitabbā
sevitabbasaṃkhātā  alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā
ko ime dhamme anavasesaṃ bhonto samādāya vattati samaṇo gotamo
pare vā pana bhonto gaṇācariyāti.
   {263.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā samanubhāsantā evaṃ vadeyyuṃ ye imesaṃ bhavataṃ dhammā kusalā
kusalasaṃkhātā  anavajjā  anavajjasaṃkhātā  sevitabbā  sevitabbasaṃkhātā
alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā  samaṇo  gotamo
ime  dhamme anavasesaṃ samādāya vattati yaṃ vā pana bhonto pare
gaṇācariyāti  .  itiha  kassapa  viññū  samanuyuñjantā samanuggāhantā
samanubhāsantā amhe va tattha yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   [264]  Aparaṃpi  no  kassapa viññū samanuyuñjantaṃ samanuggāhantaṃ
samanubhāsantaṃ  satthārā  vā  satthāraṃ  saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ
bhavataṃ  dhammā  kusalā  kusalasaṃkhātā  sāvajjā  sāvajjasaṃkhātā
asevitabbā   asevitabbasaṃkhātā   naalamariyā   naalamariyasaṃkhātā
kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā  ko  ime  dhamme  anavasesaṃ  pahāya vattati
gotamasāvakasaṃgho  vā pare vā pana bhonto gaṇācariyasāvakasaṃghāti .
Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā samanuggāhantā
samanubhāsantā  evaṃ  vadeyyuṃ  ye  imesaṃ  bhavataṃ  dhammā akusalā
akusalasaṃkhātā    sāvajjā    sāvajjasaṃkhātā    asevitabbā
Asevitabbasaṃkhātā  naalamariyā  naalamariyasaṃkhātā  kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā
gotamasāvakasaṃgho  ime  dhamme  anavasesaṃ  pahāya  vattati  yaṃ vā
pana  bhonto  pare  gaṇācariyasāvakasaṃghāti  .  itiha  kassapa viññū
samanuyuñjantā  samanuggāhantā  samanubhāsantā  amhe  va  tattha
yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   [265]  Aparaṃpi  no  kassapa viññū samanuyuñjantaṃ samanuggāhantaṃ
samanubhāsantaṃ satthārā vā satthāraṃ saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ bhavataṃ
dhammā  kusalā  kusalasaṃkhātā  anavajjā  anavajjasaṃkhātā  sevitabbā
sevitabbasaṃkhātā  alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā ko
ime dhamme anavasesaṃ samādāya vattati gotamasāvakasaṃgho vā pare vā
pana bhonto gaṇācariyasāvakasaṃghāti.
   {265.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā  samanubhāsantā evaṃ vadeyyuṃ ye imesaṃ bhavataṃ dhammā
kusalā kusalasaṃkhātā anavajjā anavajjasaṃkhātā sevitabbā sevitabbasaṃkhātā
alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā  gotamasāvakasaṃgho
ime  dhamme anavasesaṃ samādāya vattati yaṃ vā pana bhonto pare
gaṇācariyasāvakasaṃghāti   .  itiha  kassapa  viññū  samanuyuñjantā
samanuggāhantā samanubhāsantā amhe va tattha yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   {265.2}  Atthi  kassapa  maggo atthi paṭipadā yathāpaṭipanno
sāmaññeva   ñassati   sāmaṃ   dakkhati   samaṇo   gotamo
Kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādīti  . katamo ca
kassapa  maggo  katamā  ca  paṭipadā  yathāpaṭipanno  sāmaññeva
ñassati  sāmaṃ  dakkhati  samaṇo  gotamo kālavādī bhūtavādī atthavādī
dhammavādī  vinayavādīti . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā  sammākammanto sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ kho kassapa maggo
ayaṃ  paṭipadā  yathāpaṭipanno  sāmaññeva  ñassati  sāmaṃ  dakkhati
samaṇo gotamo kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādīti.
   [266] Evaṃ vutte acelo kassapo bhagavantaṃ etadavoca imepi
kho āvuso gotama tapopakkamā etesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ sāmaññasaṃkhātā
ca brahmaññasaṃkhātā ca acelako ca hoti muttācāro hatthāvalekhano na
ehibhadantiko  na tiṭṭhabhadantiko nābhihataṃ na uddissa kataṃ na nimantanaṃ
sādiyati  so  na  kumbhimukhā paṭiggaṇhāti na kalopimukhā paṭiggaṇhāti
na eḷakamantaraṃ na daṇḍakamantaraṃ na musalamantaraṃ na dvinnaṃ bhuñjamānānaṃ
na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya na saṃkittīsu na yattha sā
upaṭṭhito hoti na yattha makkhikā saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ
na merayaṃ na thusodakaṃ pivati . So ekāgāriko vā hoti ekālopiko
dvāgāriko vā hoti dvālopiko sattāgāriko vā hoti sattālopiko
Ekissāpi  dattiyā  yāpeti  dvīhipi  dattīhi  yāpeti  sattahipi
dattīhi  yāpeti  ekāhikaṃpi  āhāraṃ  āhāreti  dvīhikaṃpi āhāraṃ
āhāreti sattāhikaṃpi āhāraṃ āhāreti . iti evarūpaṃ addhamāsikaṃpi
pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharati  imepi  kho āvuso gotama
tapopakkamā   etesaṃ   samaṇabrāhmaṇānaṃ   sāmaññasaṃkhātā   ca
brahmaññasaṃkhātā  ca  sākabhakkho  vā hoti sāmākabhakkho vā hoti
nivārabhakkho vā hoti daddulabhakkho vā hoti niyāsabhakkho vā hoti
hatabhakkho  vā  hoti kaṇṇabhakkho vā hoti ācāmabhakkho vā hoti
piññākabhakkho  vā hoti tiṇabhakkho vā hoti gomayabhakkho vā hoti
vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī.
   {266.1}  Ime  kho  āvuso  gotama tapopakkamā etesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ   sāmaññasaṃkhātā   ca   brahmaññasaṃkhātā   ca
sāṇānipi  dhāreti  masāṇānipi  dhāreti  chavadussānipi  dhāreti
paṃsukūlānipi   dhāreti  tiriṭānipi  dhāreti  ajinānipi  dhāreti
ajinakkhipaṃpi  dhāreti  kusacīraṃpi  dhāreti  vākacīraṃpi dhāreti phalakacīraṃpi
dhāreti  kesakambalaṃpi  dhāreti  vālakambalaṃpi  dhāreti  ulūkapakkhaṃpi
dhāreti   kesamassulocakopi   hoti  kesamassulocanānuyogamanuyutto
ubbhaṭṭhakopi  hoti  āsanapaṭikkhitto  ukkuṭikopi  hoti  ukkuṭikap-
padhānamanuyutto    kaṇṭakapassayikopi    hoti    kaṇṭakapassaye
seyyaṃ  kappeti  phalakaseyyaṃpi  kappeti  taṇḍilaseyyaṃpi  kappeti
ekapassayikopi  hoti  rajojalladharo abbhokāsiko hoti yathāsanthatiko
Vekaṭikopi  hoti  vikaṭabhojanānuyogamanuyutto  āpānakopi  hoti
āpānakamanuyutto   sāyaṃ   tatiyakaṃpi   udakorohanānuyogamanuyutto
viharatīti.
   [267] Acelako cepi kassapa hoti muttācāro hatthāvalekhano
.pe.  iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto
viharati  .  tassa  vāyaṃ  sīlasampadā  cittasampadā  paññāsampadā
abhāvitā  hoti  asacchikatā  .  athakho so ārakā ca sāmaññā
ārakā ca brahmaññā . yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {267.1}  Sākabhakkho cepi kassapa hoti sāmākabhakkho .pe.
Vanamūlaphalāhāro  yāpeti  pavattaphalabhojī  .  tassa vāyaṃ sīlasampadā
cittasampadā  paññāsampadā  abhāvitā  hoti  asacchikatā  . athakho
so  ārakā  ca  sāmaññā  ārakā ca brahmaññā . yato kho
kassapa  bhikkhu  averaṃ  abyāpajjhaṃ  mettacittaṃ  bhāveti āsavānañca
khayā  anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  .  ayaṃ  vuccati  kassapa
bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {267.2}  Sāṇāni  cepi  kassapa  dhāreti  masāṇānipi
dhāreti   .pe.   sāyaṃ   tatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto
Viharati  .  tassa  vāyaṃ  sīlasampadā  cittasampadā  paññāsampadā
abhāvitā  hoti  asacchikatā  .  athakho so ārakā ca sāmaññā
ārakā ca brahmaññā . yato kho kassapa bhikkhu *- averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipīti.
   [268]  Evaṃ  vutte  acelo  kassapo bhagavantaṃ etadavoca
dukkaraṃ  bho  gotama  sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti  . pakati kho
esā  kassapa  lokasmiṃ  dukkaraṃ  sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti .
Acelako  cepi  kassapa  hoti  muttācāro  hatthāvalekhano .pe.
Iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati .
Imāya  ca  kassapa  mattāya  iminā ca tapopakkamena sāmaññaṃ vā
abhavissa  brahmaññaṃ  vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  netaṃ  abhavissa  kallaṃ
vacanāya  dukkaraṃ  sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti  sakkā  ca panetaṃ
abhavissa  kātuṃ  gahapatinā  vā  gahapatiputtena  vā  antamaso
kumbhadāsiyāpi  handāhaṃ  acelako  homi  muttācāro hatthāvalekhano
.pe.  iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto
viharāmīti.
   {268.1} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya
aññatra  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  hoti brahmaññaṃ
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ bhakkhu peḌna bhikkhu
Vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  tasmā  etaṃ kallaṃ vacanāya dukkaraṃ sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {268.2}  Sākabhakkho cepi kassapa hoti sāmākabhakkho .pe.
Vanamūlaphalāhāro  yāpeti pavattaphalabhojī . imāya ca kassapa mattāya
iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  abhavissa  brahmaññaṃ  vā
dukkaraṃ  sudukkaraṃ  netaṃ  abhavissa  kallaṃ  vacanāya  dukkaraṃ  sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  sakkā ca panetaṃ abhavissa kātuṃ gahapatinā
vā  gahapatiputtena  vā  antamaso kumbhadāsiyāpi handāhaṃ sākabhakkho
homi sāmākabhakkho vā .pe. Vanamūlaphalāhāro yāpemi pavattaphalabhojīti.
   {268.3}  Yasmā  ca kho kassapa aññatreva imāya mattāya
aññatra  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  hoti brahmaññaṃ
vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  tasmā  etaṃ kallaṃ vacanāya dukkaraṃ sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {268.4} Sāṇāni cepi kassapa dhāreti masāṇānipi dhāreti .pe.
Sāyaṃ  tatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  .  imāya  ca
kassapa  mattāya  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā abhavissa
brahmaññaṃ  vā  dukkaraṃ sudukkaraṃ netaṃ abhavissa kallaṃ vacanāya dukkaraṃ
sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti  .  sakkā ca panetaṃ abhavissa kātuṃ
gahapatinā  vā  gahapatiputtena  vā  antamaso kumbhadāsiyāpi handāhaṃ
sāṇānipi  dhāremi  masāṇānipi  dhāremi  .pe.  sāyaṃ  tatiyakaṃpi
udakorohanānuyogamanuyutto viharāmīti.
   {268.5} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya
aññatra  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  hoti brahmaññaṃ
vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  tasmā  etaṃ kallaṃ vacanāya dukkaraṃ sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipīti.
   [269]  Evaṃ  vutte  acelo  kassapo bhagavantaṃ etadavoca
dujjāno  bho  gotama  samaṇo dujjāno brāhmaṇoti . pakati kho
esā  kassapa  lokasmiṃ  dujjāno samaṇo dujjāno brāhmaṇoti .
Acelako  cepi  kassapa  hoti  muttācāro  hatthāvalekhano .pe.
Iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharati
imāya  ca  kassapa  mattāya  iminā  ca tapopakkamena samaṇo vā
Abhavissa  brāhmaṇo  vā  dujjāno sudujjāno netaṃ abhavissa kallaṃ
vacanāya  dujjāno  samaṇo  dujjāno  brāhmaṇoti  .  sakkā ca
panetaṃ  abhavissa  ñātuṃ  gahapatinā  vā gahapatiputtena vā antamaso
kumbhadāsiyāpi  ayaṃpi  acelo muttācāro hatthāvalekhano .pe. iti
evarūpaṃ addhamāsikaṃpi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharatīti.
   {269.1} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya aññatra
iminā  ca tapopakkamena samaṇo vā hoti brāhmaṇo vā dujjāno
sudujjāno  tasmā  etaṃ  kallaṃ vacanāya dujjāno samaṇo dujjāno
brāhmaṇoti . yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ mettacittaṃ
bhāveti  āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭhe
va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . ayaṃ vuccati
kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {269.2}  Sākabhakkho cepi kassapa hoti sāmākabhakkho .pe.
Vanamūlaphalāhāro  yāpeti pavattaphalabhojī . imāya ca kassapa mattāya
iminā ca tapopakkamena samaṇo vā abhavissa brāhmaṇo vā dujjāno
sudujjāno  netaṃ  abhavissa kallaṃ vacanāya dujjāno samaṇo dujjāno
brāhmaṇoti  .  sakkā  ca  paneso abhavissa ñātuṃ gahapatinā vā
gahapatiputtena  vā antamaso kumbhadāsiyāpi ayaṃ sākabhakkho vā hoti
sāmākabhakkho  .pe.  vanamūlaphalāhāro  yāpeti  pavattaphalabhojīti .
Yasmā ca kho kassapa aññatreva  imāya ca mattāya aññatra iminā ca
Tapopakkamena  samaṇo  vā  hoti  brāhmaṇo  vā  dujjāno
sudujjāno  tasmā  etaṃ  kallaṃ  vacanāya  dujjāno  samaṇo
dujjāno  brāhmaṇoti  .  yato  ca  kho  kassapa  bhikkhu averaṃ
abyāpajjhaṃ    mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca   khayā
anāsavañcetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā   sacchikatvā  upasampajja  viharati  .  ayaṃ  vuccati
kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {269.3} Sāṇāni cepi kassapa dhāreti masāṇānipi dhāreti .pe.
Sāyaṃ  tatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  .  imāya  ca
kassapa  mattāya  iminā  ca  tapopakkamena  samaṇo  vā  abhavissa
brāhmaṇo  vā  dujjāno  sudujjāno netaṃ abhavissa kallaṃ vacanāya
dujjāno  samaṇo  dujjāno  brāhmaṇoti  .  sakkā  ca paneso
abhavissa  ñātuṃ  gahapatinā  vā  gahapatiputtena  vā  antamaso
kumbhadāsiyāpi  ayaṃ  sāṇānipi  dhāreti  masāṇānipi  dhāreti .pe.
Sāyaṃ tatiyakaṃpi udakorohanānuyogamanuyutto viharatīti.
   {269.4} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya aññatra
iminā  ca tapopakkamena samaṇo vā hoti brāhmaṇo vā dujjāno
sudujjāno  tasmā  etaṃ  kallaṃ vacanāya dujjāno samaṇo dujjāno
brāhmaṇoti yato ca kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ mettacittaṃ
bhāveti  āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭhe
va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . ayaṃ vuccati
Kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipīti.
   [270] Evaṃ vutte acelo kassapo bhagavantaṃ etadavoca katamā
pana  sā  bho  gotama  sīlasampadā  katamā  cittasampadā  katamā
paññāsampadāti  .  idha  kassapa  tathāgato  loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho .pe. Vitthāretabbo.
   {270.1}  Kathañca kassapa bhikkhu sīlasampanno hoti idha kassapa
bhikkhu  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā paṭivirato hoti nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati idaṃpissa
hoti sīlasampadāya .pe. so iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato
ajjhattaṃ  anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedeti  evaṃ  kassapa  bhikkhu sīlasampanno
hoti ayaṃ kho sā kassapa sīlasampadā .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  idaṃpissa  hoti  cittasampadāya  ayaṃ kho kassapa cittasampadā
.pe.  ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  idaṃpissa
hoti  paññāsampadāya  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti
idaṃpissa  hoti  paññāsampadā  ayaṃ  kho  kassapa  ñāṇasampadā .
Imāya  ca  kassapa  sīlasampadāya  cittasampadāya  paññāsampadāya
aññā  sīlasampadā  cittasampadā  paññāsampadā  uttaritarā  vā
paṇītatarā vā natthi.
   [271]  Santi  kassapa  eke  samaṇabrāhmaṇā sīlavādā te
anekapariyāyena  sīlavaṇṇaṃ  bhāsanti  .  yāvatā kassapa ariyaṃ paramaṃ
sīlaṃ  nāhaṃ  tattha  attano samasamaṃ samanupassāmi kuto bhiyyo athakho
Ahameva  tattha  bhiyyo  yadidaṃ  adhisīlaṃ  .  santi  kassapa  eke
samaṇabrāhmaṇā  tapojigucchavādā  te  anekapariyāyena  tapojigucchāya
vaṇṇaṃ  bhāsanti  .  yāvatā  kassapa  ariyā  paramā  tapojigucchā
nāhaṃ  tattha  attano  samasamaṃ  samanupassāmi  kuto  bhiyyo  athakho
ahameva  tattha  bhiyyo  yadidaṃ  adhijegucchaṃ  . santi kassapa eke
samaṇabrāhmaṇā   paññāvādā   te   anekapariyāyena  paññāya
vaṇṇaṃ  bhāsanti . yāvatā kassapa ariyā paramā paññā nāhaṃ tattha
attano  samasamaṃ  samanupassāmi  kuto  bhiyyo  athakho ahameva tattha
bhiyyo  yadidaṃ  adhipaññaṃ  .  santi  kassapa  eke  samaṇabrāhmaṇā
vimuttivādā  te  anekapariyāyena  vimuttiyā  vaṇṇaṃ  bhāsanti .
Yāvatā  kassapa  ariyā  paramā vimutti nāhaṃ tattha attano samasamaṃ
samanupassāmi kuto bhiyyo athakho ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhivimutti.
   [272]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  kassapa  vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  sīhanādaṃ  kho  samaṇo  gotamo nadati
tañca  kho  suññāgāre  nadati  no  ca  parisāsūti  . te mā
hevantissu  vacanīyā  .  sīhanādañca  samaṇo gotamo nadati parisāsu
ca  nadati  no ca suññāgāre nadatīti evamassu kassapa vacanīyā .
Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  kassapa  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā  paribbājakā
evaṃ  vadeyyuṃ  sīhanādaṃ  samaṇo  gotamo  nadati parisāsu ca nadati
No  ca  kho visārado nadatīti . te mā hevantissu vacanīyā .
Sīhanādañca  samaṇo  gotamo  nadati  parisāsu ca nadati visārado ca
nadatīti evamassu kassapa vacanīyā.
   {272.1}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ kassapa vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  sīhanādañca  samaṇo  gotamo  nadati
parisāsu ca nadati visārado ca nadati no ca kho naṃ pañhaṃ pucchanti
pañhañca  naṃ  pucchanti  no  ca kho nesaṃ pañhaṃ puṭṭho byākaroti
pañhañca  nesaṃ  puṭṭho  byākaroti  no  ca  pañhassa byākaraṇena
cittaṃ  ārādheti  pañhassa ca byākaraṇena cittaṃ ārādheti no ca
kho  sotabbaṃ  maññanti  sotabbañcassa  maññanti no ca kho sutvā
pasīdanti  sutvā  cassa  pasīdanti  no ca kho pasannā pasannākāraṃ
karonti  pasannā  ca  pasannākāraṃ  karonti no ca kho tathattāya
paṭipajjanti  tathattāya  ca  paṭipajjanti  no  ca  kho  paṭipannā
ārādhentīti  . te mā hevantissu vacanīyā . sīhanādañca samaṇo
gotamo  nadati  parisāsu  ca  nadati visārado ca nadati pañhañca naṃ
pucchanti  pañhañca nesaṃ puṭṭho byākaroti pañhassa ca veyyākaraṇena
cittaṃ  ārādheti  sotabbañcassa  maññanti  sutvā  cassa  pasīdanti
pasannā  ca  pasannākāraṃ  karonti  tathattāya  paṭipajjanti paṭipannā
ca ārādhentīti evamassu kassapa vacanīyā.
   {272.2} Ekamidāhaṃ kassapa samayaṃ rājagahe viharāmi gijjhakūṭe pabbate.
Tatra  maṃ  aññataro  te  sabrahmacārī nigrodho nāma paribbājako
Adhijegucche  pañhaṃ pucchi tassāhaṃ adhijegucche pañhaṃ puṭṭho byākāsiṃ
byākate ca pana me attamano ahosi paraṃ viya mattāyāti.
   [273] Ko hi bhante bhagavato dhammaṃ sutvā na attamano assa
paraṃ  viya  mattāya  ahaṃpi  bhante  bhagavato dhammaṃ sutvā attamano
paraṃ  viya  mattāya  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante seyyathāpi
bhante  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo desito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṃghañca
labheyyāhaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti.
   [274]  Yo  kho  kassapa aññatitthiyapubbo imasmiṃ dhammavinaye
ākaṅkhati  pabbajjaṃ  ākaṅkhati  upasampadaṃ  so  cattāro  māse
parivasati  catunnaṃ  māsānaṃ  accayena āraddhacittā bhikkhū pabbājenti
upasampādenti  bhikkhubhāvāya apica mettha puggalavemattatā viditāti .
Sace  bhante  aññatitthiyapubbo  imasmiṃ dhammavinaye ākaṅkhati pabbajjaṃ
ākaṅkhati upasampadaṃ cattāro māse parivasati catunnaṃ māsānaṃ accayena
āraddhacittā  bhikkhū  pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāya  ahaṃ
cattāri  vassāni parivasissāmi catunnaṃ vassānaṃ accayena āraddhacittā
bhikkhū  pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāyāti  .  alattha kho
acelo  kassapo  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  alattha upasampadaṃ .
Acirūpasampanno  kho  panāyasmā kassapo eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī pahitatto viharanto nacirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
abbhaññāsi. Aññataro kho panāyasmā kassapo arahataṃ ahosīti.
        Mahāsīhanādasuttaṃ aṭṭhamaṃ niṭṭhitaṃ.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 205-222. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=260&items=15              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=260&items=15&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=9&item=260&items=15              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=260&items=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=260              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]