ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
           Dhātuvibhaṅgasuttaṃ
   [673] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu cārikañcaramāno
yena  rājagahaṃ  tadavasari  yena  bhaggavo  kumbhakāro  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhaggavaṃ  kumbhakāraṃ  etadavoca sace te bhaggava agaru
viharāma nivesane 1- ekarattinti . na kho me bhante garu atthi
cettha  pabbajito  paṭhamaṃ  vāsūpagato  hoti  sace  so anujānāti
viharatha bhante yathāsukhanti.
   [674]  Tena  kho  pana  samayena pukkusāti nāma kulaputto
bhagavantaṃ  uddissa  saddhāya  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito . so
tasmiṃ kumbhakāranivesane 2- paṭhamaṃ vāsūpagato hoti . atha kho bhagavā
yenāyasmā   pukkusāti  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
pukkusātiṃ  etadavoca  sace  te  bhikkhu  agaru  viharāma nivesane
ekarattinti  .  ūrundaṃ  āvuso  kumbhakāranivesanaṃ  viharatāyasmā
yathāsukhanti.
   [675]  Atha  kho bhagavā kumbhakāranivesanaṃ pavisitvā ekamantaṃ
tiṇasantharakaṃ  paññāpetvā  nisīdi  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ
paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  atha kho bhagavā bahudeva
rattiṃ  nisajjāya  vītināmesi  .  āyasmāpi kho pukkusāti bahudeva
@Footnote: 1 Sī. Yu. viharāmāvesane . 2 Sī. Yu. kumbhakārāvesane.
Rattiṃ nisajjāya vītināmesi . atha kho bhagavato etadahosi pāsādikaṃ
nu  kho  ayaṃ  kulaputto iriyati yannūnāhaṃ puccheyyanti . atha kho
bhagavā  āyasmantaṃ  pukkusātiṃ  etadavoca  kaṃsi  tvaṃ bhikkhu uddissa
pabbajito ko vā te satthā kassa vā tvaṃ dhammaṃ rocesīti.
   [676]  Atthāvuso  samaṇo  gotamo  sakyaputto  sakyakulā
pabbajito  taṃ  kho pana bhavantaṃ 1- gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho bhagavāti tāhaṃ bhagavantaṃ uddissa pabbajito so ca me bhagavā
satthā  tassāhaṃ bhagavato dhammaṃ rocemīti . kahaṃ pana bhikkhu etarahi
so  bhagavā  viharati  arahaṃ sammāsambuddhoti . atthāvuso uttaresu
janapadesu  sāvatthī  nāma  nagaraṃ  tattha so bhagavā etarahi viharati
arahaṃ  sammāsambuddhoti  .  diṭṭhapubbo  pana  te  bhikkhu  so
bhagavā disvā ca pana jāneyyāsīti . na kho me āvuso diṭṭhapubbo
so bhagavā disvāhaṃ 2- na jāneyyanti.
   [677] Atha kho bhagavato etadahosi mamaṃ 3- khvāyaṃ kulaputto
uddissa  pabbajito  yannūnassāhaṃ  dhammaṃ  deseyyanti  .  atha kho
bhagavā āyasmantaṃ pukkusātiṃ āmantesi dhammaṃ vo 4- bhikkhu desissāmi
taṃ  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evamāvusoti kho
āyasmā pukkusāti bhagavato paccassosi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavantaṃ . 2 Po. Ma. Yu. disvā cāhaṃ . 3 Ma. mamañca khvāyaṃ.
@4 Po. Ma. Yu. te.
   [678]  Bhagavā  etadavoca  chadhāturo  ayaṃ  bhikkhu  puriso
chaphassāyatano  aṭṭhārasamanopavicāro  caturādhiṭṭhāno  yattha  ṭhitaṃ
maññassavā  nappavattanti  maññassave  kho  pana  nappavattamāne
muni   santoti  vuccati  paññaṃ  nappamajjeyya  saccamanurakkheyya
cāgamanubrūheyya   santimeva   so   sikkheyya   ayamuddeso
chadhātuvibhaṅgassa.
   [679] Chadhāturo ayaṃ bhikkhu purisoti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Kiñcetaṃ  paṭicca vuttaṃ . chayimā bhikkhu dhātuyo paṭhavīdhātu āpodhātu
tejodhātu  vāyodhātu  ākāsadhātu  viññāṇadhātu  . chadhāturo ayaṃ
bhikkhu purisoti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [680]  Chaphassāyatano  ayaṃ  bhikkhu  purisoti iti kho panetaṃ
vuttaṃ  .  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  . cakkhu phassāyatanaṃ 1- sotaṃ
phassāyatanaṃ  ghānaṃ  phassāyatanaṃ  jivhā  phassāyatanaṃ kāyo phassāyatanaṃ
mano  phassāyatanaṃ  .  chaphassāyatano  ayaṃ bhikkhu purisoti iti yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [681] Aṭṭhārasamanopavicāro ayaṃ bhikkhu purisoti iti kho panetaṃ
vuttaṃ . kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . cakkhunā rūpaṃ disvā somanassaṭṭhānīyaṃ
rūpaṃ  upavicarati  domanassaṭṭhānīyaṃ  rūpaṃ  upavicarati upekkhaṭṭhānīyaṃ rūpaṃ
upavicarati  sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ
viññāya  somanassaṭṭhānīyaṃ  dhammaṃ  upavicarati  domanassaṭṭhānīyaṃ  dhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. samphassāyatanaṃ. sabbattha īdisameva.
Upavicarati  upekkhaṭṭhānīyaṃ  dhammaṃ  upavicarati iti cha somanassūpavicārā
cha  domanassūpavicārā  cha  upekkhūpavicārā  . aṭṭhārasamanopavicāro
ayaṃ bhikkhu purisoti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [682]  Caturādhiṭṭhāno  ayaṃ  bhikkhu purisoti iti kho panetaṃ
vuttaṃ  .  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . paññādhiṭṭhāno saccādhiṭṭhāno
cāgādhiṭṭhāno  upasamādhiṭṭhāno . caturādhiṭṭhāno ayaṃ bhikkhu purisoti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [683]  Paññaṃ  nappamajjeyya  saccamanurakkheyya cāgamanubrūheyya
santimeva  so  sikkheyyāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ . kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  .  kathañca  bhikkhu paññaṃ nappamajjati . chayimā bhikkhu
dhātuyo  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātu  ākāsadhātu
viññāṇadhātu.
   [684] Katamā ca bhikkhu paṭhavīdhātu . paṭhavīdhātu siyā ajjhattikā
siyā  bāhirā  .  katamā  ca  bhikkhu ajjhattikā paṭhavīdhātu . yaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  kakkhalaṃ  kharigataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  kesā
lomā  nakhā  dantā taco maṃsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ
yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ yaṃ vā
panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  kakkhalaṃ  kharigataṃ  upādinnaṃ
ayaṃ  vuccati  bhikkhu  ajjhattikā  paṭhavīdhātu  . yā ceva kho pana
ajjhattikā  paṭhavīdhātu yā ca bāhirā paṭhavīdhātu paṭhavīdhāturevesā .
Taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā paṭhavīdhātuyā nibbindati paṭhavīdhātuyā cittaṃ virājeti.
   [685] Katamā ca bhikkhu āpodhātu. Āpodhātu siyā ajjhattikā
siyā  bāhirā  .  katamā  ca bhikkhu ajjhattikā āpodhātu . yaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  pittaṃ
semhaṃ  pubbo  lohitaṃ sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā
lasikā  muttaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ paccattaṃ āpo
āpogataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati  bhikkhu  ajjhattikā āpodhātu .
Yā ceva kho pana ajjhattikā āpodhātu yā ca bāhirā āpodhātu
āpodhāturevesā  . taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya   disvā   āpodhātuyā  nibbindati  āpodhātuyā
cittaṃ virājeti.
   [686] Katamā ca bhikkhu tejodhātu. Tejodhātu siyā ajjhattikā
siyā bāhirā . katamā ca bhikkhu ajjhattikā tejodhātu. Yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  tejo  tejogataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ yena ca santappati
yena  ca  jiriyati  yena  ca pariḍayhati yena ca asitapītakhāyitasāyitaṃ
sammāpariṇāmaṃ   gacchati   yaṃ   vā   panaññampi   kiñci
Ajjhattaṃ  paccattaṃ  tejo  tejogataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati bhikkhu
ajjhattikā  tejodhātu  .  yā  ceva  kho  pana  ajjhattikā
tejodhātu  yā  ca  bāhirā  tejodhātu tejodhāturevesā . taṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā tejodhātuyā nibbindati tejodhātuyā cittaṃ virājeti.
   [687] Katamā ca bhikkhu vāyodhātu. Vāyodhātu siyā ajjhattikā
siyā  bāhirā  .  katamā  ca bhikkhu ajjhattikā vāyodhātu . yaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  upādinnaṃ seyyathīdaṃ uddhaṅgamā
vātā  adhogamā  vātā  kucchisayā  vātā koṭṭhasayā 1- vātā
aṅgamaṅgānusārino  vātā  assāso  passāso  yaṃ  vā panaññampi
kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ vuccati
bhikkhu  ajjhattikā  vāyodhātu  .  yā  ceva kho pana ajjhattikā
vāyodhātu yā ca bāhirā vāyodhātu vāyodhāturevesā . taṃ netaṃ
mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ   .   evametaṃ   yathābhūtaṃ   sammappaññāya   disvā
vāyodhātuyā nibbindati vāyodhātuyā cittaṃ virājeti.
   [688]  Katamā  ca  bhikkhu ākāsadhātu . ākāsadhātu siyā
ajjhattikā  siyā  bāhirā  .  katamā  ca  bhikkhu  ajjhattikā
ākāsadhātu  .  yaṃ  ajjhattaṃ paccattaṃ ākāsaṃ ākāsagataṃ upādinnaṃ
@Footnote: 1 Ma. koṭṭhāsayā.
Seyyathīdaṃ   kaṇṇacchiddaṃ   nāsacchiddaṃ   mukhadvāraṃ   yena   ca
asitapītakhāyitasāyitaṃ   ajjhoharati   yattha  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ
santiṭṭhati  yena  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ  adhobhāgā  1-  nikkhamati
yaṃ  vā panaññampi kiñci ajjhattaṃ paccattaṃ ākāsaṃ ākāsagataṃ [2]-
upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati  bhikkhu ajjhattikā ākāsadhātu . yā ceva
kho  pana  ajjhattikā  ākāsadhātu  yā  ca  bāhirā ākāsadhātu
ākāsadhāturevesā . taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  ākāsadhātuyā  nibbindati  ākāsadhātuyā
cittaṃ virājeti.
   [689]  Athāparaṃ  viññāṇaṃyeva  avasissati  parisuddhaṃ pariyodātaṃ
tena  viññāṇena  kiñci  jānāti  3- sukhantipi vijānāti dukkhantipi
vijānāti  adukkhamasukhantipi  vijānāti  .  sukhavedanīyaṃ  bhikkhu  phassaṃ
paṭicca  uppajjati  sukhā  vedanā  . so sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno
sukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  tasseva  sukhavedanīyassa phassassa
nirodhā  yaṃ  tajjaṃ vedayitaṃ sukhavedanīyaṃ phassaṃ paṭicca uppannā sukhā
vedanā  sā  nirujjhati  sā  vūpasammatīti  pajānāti . dukkhavedanīyaṃ
bhikkhu  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  dukkhā  vedanā  .  so  dukkhaṃ
vedanaṃ  vediyamāno  dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  tasseva
dukkhavedanīyassa  phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ vedayitaṃ dukkhavedanīyaṃ phassaṃ
@Footnote: 1 Ma. adhobhāgaṃ . 2 Po. Ma. aghaṃ aghagataṃ vivaraṃ viragataṃ asamphuṭṭhaṃ maṃsalohitehi ....
@3 Po. Ma. tena ca viññāṇena kiṃ vijānāti.
Paṭicca  uppannā  dukkhā  vedanā  sā  nirujjhati  sā vūpasammatīti
pajānāti  .  adukkhamasukhavedanīyaṃ  bhikkhu  phassaṃ  paṭicca  uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  .  so  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno
adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti pajānāti tasseva adukkhamasukhavedanīyassa
phassassa   nirodhā   yaṃ   tajjaṃ   vedayitaṃ  adukkhamasukhavedanīyaṃ
phassaṃ  paṭicca  uppannā  adukkhamasukhā  vedanā  sā  nirujjhati sā
vūpasammatīti pajānāti.
   [690] Seyyathāpi bhikkhu dvinnaṃ kaṭṭhānaṃ saṅghaṭā 1- samodhānā
usmā  jāyati  tejo  abhinibbattati  tesaṃyeva  dvinnaṃ  kaṭṭhānaṃ
nānābhāvā vinikkhepā yā tajjā usmā sā nirujjhati sā vūpasammati
evameva  kho  bhikkhu  sukhavedanīyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhā
vedanā  .  so  sukhaṃ  vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti  tasseva  sukhavedanīyassa phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ vedayitaṃ
sukhavedanīyaṃ  phassaṃ  paṭicca uppannā sukhā vedanā sā nirujjhati sā
vūpasammatīti  pajānāti  .  dukkhavedanīyaṃ bhikkhu phassaṃ paṭicca uppajjati
dukkhā  vedanā  .  so  dukkhaṃ  vedanaṃ vediyamāno dukkhaṃ vedanaṃ
vediyāmīti  pajānāti  tasseva  dukkhavedanīyassa  phassassa  nirodhā
yaṃ  tajjaṃ  vedayitaṃ  dukkhavedanīyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  dukkhā
vedanā  sā nirujjhati sā vūpasammatīti pajānāti . adukkhamasukhavedanīyaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. samphassasamodhānā.
Bhikkhu  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā  .  so
adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti
pajānāti  tasseva  adukkhamasukhavedanīyassa  phassassa  nirodhā yaṃ tajjaṃ
vedayitaṃ  adukkhamasukhavedanīyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  adukkhamasukhā
vedanā  sā  nirujjhati  sā  vūpasammatīti  pajānāti  .  athāparaṃ
upekkhāyeva  avasissati  parisuddhā  pariyodātā  mudu  ca kammaññā
ca pabhassarā ca.
   [691] Seyyathāpi bhikkhu dakkho suvaṇṇakāro vā suvaṇṇakārantevāsī
vā  ukkaṃ  bandheyya  ukkaṃ  bandhitvā  ukkāmukhaṃ  ālimpeyya
ukkāmukhaṃ  ālimpetvā  saṇḍāsena  jātarūpaṃ  gahetvā  ukkāmukhe
pakkhipeyya . tamenaṃ kālena kālaṃ abhidhameyya kālena kālaṃ udakena
paripphoseyya kālena kālaṃ ajjhupekkheyya . Taṃ hoti jātarūpaṃ 1- nihataṃ
ninnītakasāvaṃ  mudu  ca  kammaññaṃ  ca  pabhassarañca  yassā  yassāva
pilandhanavikatiyā  ākaṅkhati  yadi  pavaṭṭikāya  2- yadi kuṇḍalāya yadi
gīveyyakāya  yadi  suvaṇṇamālāya  tañcassa  atthaṃ  anubhoti evameva
kho bhikkhu athāparaṃ upekkhāyeva avasissati parisuddhā pariyodātā mudu
ca kammaññā ca pabhassarā ca.
   {691.1}  So  evaṃ  pajānāti imañce ahaṃ upekkhaṃ evaṃ
parisuddhaṃ   evaṃ   pariyodātaṃ   ākāsānañcāyatanaṃ  upasaṃhareyyaṃ
tadanudhammañca   cittaṃ   bhāveyyaṃ   evamme   ayaṃ  upekkhā
@Footnote: 1 Sī. Ma. ito paraṃ dhantaṃ suddhantaṃ niddhantanti dissati . 2 Ma. paṭiṭṭikāya.
Tannissitā  tadupādānā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭheyya  imañce  ahaṃ
upekkhaṃ  evaṃ parisuddhaṃ evaṃ pariyodātaṃ viññāṇañcāyatanaṃ upasaṃhareyyaṃ
tadanudhammañca  cittaṃ  bhāveyyaṃ  evamme  ayaṃ  upekkhā tannissitā
tadupādānā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭheyya  imañce  ahaṃ  upekkhaṃ
evaṃ  parisuddhaṃ  evaṃ  pariyodātaṃ  ākiñcaññāyatanaṃ  upasaṃhareyyaṃ
tadanudhammañca  cittaṃ  bhāveyyaṃ  evamme  ayaṃ  upekkhā tannissitā
tadupādānā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭheyya  imañce  ahaṃ  upekkhaṃ
evaṃ   parisuddhaṃ   evaṃ   pariyodātaṃ   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasaṃhareyyaṃ  tadanudhammañca  cittaṃ  bhāveyyaṃ  evamme ayaṃ upekkhā
tannissitā tadupādānā ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭheyyāti.
   {691.2} So evaṃ pajānāti imañce ahaṃ upekkhaṃ evaṃ parisuddhaṃ
evaṃ  pariyodātaṃ  ākāsānañcāyatanaṃ  upasaṃhareyyaṃ tadanudhammañca cittaṃ
bhāveyyaṃ saṅkhatametaṃ imañce ahaṃ upekkhaṃ evaṃ parisuddhaṃ evaṃ pariyodātaṃ
viññāṇañcāyatanaṃ  upasaṃhareyyaṃ  tadanudhammañca cittaṃ bhāveyyaṃ saṅkhatametaṃ
imañce ahaṃ upekkhaṃ evaṃ parisuddhaṃ evaṃ pariyodātaṃ ākiñcaññāyatanaṃ
upasaṃhareyyaṃ  tadanudhammañca  cittaṃ  bhāveyyaṃ  saṅkhatametaṃ imañce ahaṃ
upekkhaṃ  evaṃ  parisuddhaṃ  evaṃ  pariyodātaṃ  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasaṃhareyyaṃ tadanudhammañca cittaṃ bhāveyyaṃ saṅkhatametanti.
   {691.3} So nevābhisaṅkharoti 1- nābhisañcetayati bhavāya vā vibhavāya
vā  .  so  anabhisaṅkharonto anabhisañcetayanto bhavāya vibhavāya na
@Footnote: 1 Ma. so neva taṃ abhisaṅkharoti.
Kiñci  loke  upādiyati  anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ
paccattaṃyeva   parinibbāyati   khīṇā   jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   {691.4} So sukhañce vedanaṃ vedeti sā aniccāti pajānāti
anajjhositāti  pajānāti  anabhinanditāti  pajānāti  .  dukkhañce
vedanaṃ  vedeti  sā  aniccāti  pajānāti  anajjhositāti pajānāti
anabhinanditāti  pajānāti  .  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedeti  sā
aniccāti   pajānāti   anajjhositāti   pajānāti  anabhinanditāti
pajānāti.
   {691.5} So sukhañce vedanaṃ vedeti visaṃyutto naṃ vedeti. So
dukkhañce vedanaṃ vedeti visaṃyutto naṃ vedeti. Adukkhamasukhañce vedanaṃ
vedeti visaṃyutto naṃ vedeti . so kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vediyamāno
kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti . jīvitapariyantikaṃ vedanaṃ
vediyamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti pajānāti . kāyassa
bhedā [1]- uddhaṃ jīvitapariyādānā idheva sabbavedayitāni abhinanditāni
sītibhavissantīti pajānāti.
   [692]  Seyyathāpi  bhikkhu  telañca  paṭicca  vaṭṭiñca paṭicca
telappadīpo  jhāyati . tasseva telassa ca vaṭṭiyā ca pariyādānā
aññassa  ca  anupahārā  anāhāro  nibbāyati evameva kho bhikkhu
kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vediyamāno  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti  .  jīvitapariyantikaṃ vedanaṃ vediyamāno jīvitapariyantikaṃ vedanaṃ
vediyāmīti pajānāti . kāyassa bhedā uddhaṃ jīvitapariyādānā idheva
@Footnote: 1 Ma. paraṃ maraṇā.
Sabbavedayitāni  abhinanditāni  sītibhavissantīti pajānāti . tasmā evaṃ
samannāgato  bhikkhu  iminā  paramena  paññādhiṭṭhānena  samannāgato
hoti . esā hi bhikkhu paramā ariyā paññā yadidaṃ sabbadukkhakkhaye
ñāṇaṃ   .   tassa  sā  vimutti  sacce  ṭhitā  akuppā
hoti  .  taṃ hi bhikkhu musā yaṃ mosadhammaṃ taṃ saccaṃ yaṃ amosadhammaṃ
nibbānaṃ  tasmā  evaṃ  samannāgato  bhikkhu  iminā  paramena
saccādhiṭṭhānena samannāgato hoti . etaṃ hi bhikkhu paramaṃ ariyasaccaṃ
yadidaṃ amosadhammaṃ nibbānaṃ.
   {692.1}  Tasseva  kho pana pubbe aviddasuno upadhī honti
samattā  samādinnā  .  tyassa  pahīnā  honti  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā
evaṃ  samannāgato bhikkhu iminā paramena cāgādhiṭṭhānena samannāgato
hoti. Eso hi bhikkhu paramo ariyo cāgo yadidaṃ sabbūpadhipaṭinissaggo.
   {692.2}  Tasseva  kho  pana  pubbe  aviddasuno  abhijjhā
hoti  chando  sārāgo  svāssa  pahīno  hoti  ucchinnamūlo
tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  .  tasseva
kho  pana  pubbe  aviddasuno āghāto hoti byāpādo sampadoso
svāssa  pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato
āyatiṃ  anuppādadhammo  .  tasseva  kho  pana  pubbe aviddasuno
avijjā hoti sammoho sampamoho svāssa pahīno hoti ucchinnamūlo
tālāvatthukato   anabhāvaṅgato   āyatiṃ  anuppādadhammo  tasmā
Evaṃ  samannāgato  bhikkhu  iminā  paramena  upasamādhiṭṭhānena
samannāgato  hoti . eso hi bhikkhu paramo ariyo upasamo yadidaṃ
rāgadosamohānaṃ  upasamo  .  paññaṃ  nappamajjeyya  saccamanurakkheyya
cāgamanubrūheyya  santimeva  so  sikkheyyāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [693]  Yattha  ṭhitaṃ  maññassavā  nappavattanti maññassave kho
pana  nappavattamāne muni santoti vuccatīti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  . asmīti bhikkhu maññitametaṃ nāhamasmīti 1-
maññitametaṃ   bhavissanti  maññitametaṃ  na  bhavissanti  maññitametaṃ
rūpī  bhavissanti  maññitametaṃ  arūpī  bhavissanti  maññitametaṃ  saññī
bhavissanti    maññītametaṃ   asaññī   bhavissanti   maññitametaṃ
nevasaññīnāsaññī  bhavissanti  maññitametaṃ  .  maññitaṃ  bhikkhu  rogo
maññitaṃ  gaṇḍo  maññitaṃ  sallaṃ  .  sabbamaññitānaṃ  tveva  bhikkhu
samatikkamā  muni  santoti vuccati . muni kho pana bhikkhu santo na
jāyati na jiyyati na miyyati na kuppati nappiheti . Tampissa 2- bhikkhu
natthi yena jāyetha ajāyamāno kiṃ jiyyissati ajiyyamāno kiṃ miyyissati
amiyyamāno  kiṃ kuppissati akuppamāno kissa pihessati . yattha ṭhitaṃ
maññassavā  nappavattanti  maññassave  kho  pana  nappavattamāne
muni  santoti  vuccatīti  iti  yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ .
Imaṃ kho me tvaṃ bhikkhu saṅkhittena chadhātuvibhaṅgaṃ dhārehīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayamahasmīti . 2 Po. kiñcissa.
   [694]  Atha  āyasmā pukkusāti satthā kira me anuppatto
sugato  kira  me  anuppatto  sammāsambuddho kira me anuppattoti
uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  katvā  bhagavato  pādesu  sirasā
nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  accayo  maṃ  bhante  accagamā
yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yohaṃ  bhagavantaṃ  āvusovādena
samudācaritabbaṃ  amaññissaṃ  tassa  me bhante bhagavā accayaṃ accayato
paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti.
   [695]  Taggha  tvaṃ  bhikkhu  accayo  accagamā  yathābālaṃ
yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yaṃ  maṃ  tvaṃ  āvusovādena  samudācaritabbaṃ
amaññittho  1-  yato  ca kho tvaṃ bhikkhu accayaṃ accayato disvā
yathādhammaṃ  paṭikkarosi  tante  mayaṃ  paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā
bhikkhu  ariyassa  vinaye  yo  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ
paṭikkaroti  āyatiṃ  saṃvaraṃ  āpajjatīti . labheyyāhaṃ bhante bhagavato
santike  upasampadanti  .  paripuṇṇaṃ  pana te bhikkhu pattacīvaranti .
Na kho me bhante paripuṇṇaṃ pattacīvaranti . na kho bhikkhu tathāgatā
aparipuṇṇapattacīvaraṃ upasampādentīti.
   [696] Atha kho āyasmā pukkusāti bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pattacīvarapariyesanaṃ  pakkāmi  .  atha  kho  āyasmantaṃ  pukkusātiṃ
pattacīvarapariyesanaṃ carantaṃ [2]- gāvī jīvitā voropesi . atha kho
@Footnote: 1 Po. Ma. amaññittha . 2 Ma. etthantare vibbhantāti dissati. Yu. bhantagāvī.
Sambahulā  bhikkhū  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  yo  so  bhante  pukkusāti  nāma kulaputto
bhagavatā  saṅkhittena  ovādena  ovadito  so  kālakato  tassa
kā gati ko abhisamparāyoti.
   [697]  Paṇḍito  bhikkhave  pukkusāti kulaputto paccapādi 1-
dhammassānudhammaṃ  na  ca  maṃ  dhammādhikaraṇaṃ  viheṭhesi  pukkusāti
bhikkhave  kulaputto  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Dhātuvibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Po. saccavādī.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 434-448. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=673&items=25              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=673&items=25&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=673&items=25              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=673&items=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=673              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=5049              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=5049              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :