ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [183] Savatthiyam viharati ... tatra kho ... Na bhikkhave sutavato
ariyasavakassa  evam  hoti  kim  nu  kho  kismim  sati  kim  hoti
kissuppada  kim  uppajjati  kismim  sati  sankhara  honti  kismim
sati  vinnanam  hoti  kismim  sati  namarupam  hoti  kismim  sati
salayatanam  hoti  kismim  sati  phasso  hoti  kismim  sati  vedana
hoti  kismim  sati  tanha  hoti  kismim  sati  upadanam  hoti
kismim  sati  bhavo  hoti  kismim  sati  jati  hoti  kismim  sati
jaramaranam hotiti.
   [184]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasavakassa aparappaccaya
nanamevettha  hoti  imasmim  sati  idam  hoti  imassuppada
idam  uppajjati  avijjaya  sati  sankhara  honti  sankharesu sati
vinnanam  hoti  vinnane  sati  namarupam  hoti  namarupe  sati
salayatanam  hoti  salayatane  sati phasso hoti phasse sati vedana
Hoti  vedanaya  sati  tanha  hoti  tanhaya sati upadanam hoti
upadane  sati  bhavo  hoti  bhave sati jati hoti jatiya sati
jaramaranam hotiti. So evam pajanati evamayam loko samudayatiti.
   [185]  Na  bhikkhave  sutavato  ariyasavakassa evam hoti kim
nu  kho  kismim  asati  kim  na  hoti  kissa nirodha kim nirujjhati
kismim  asati  sankhara  na  honti  kismim asati vinnanam na hoti
kismim  asati  namarupam  na  hoti  kismim  asati salayatanam na hoti
kismim  asati  phasso  na  hoti  kismim  asati  vedana  na hoti
kismim  asati  tanha  na  hoti .pe. upadanam ... bhavo ...
Jati ... Kismim asati jaramaranam na hotiti.
   [186]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasavakassa aparappaccaya
nanamevettha  hoti  imasmim  asati  idam  na hoti imassa nirodha
idam  nirujjhati  avijjaya  asati  sankhara  na  honti  sankharesu
asati  vinnanam  na  hoti  vinnane  asati  namarupam  na  hoti
namarupe  asati  salayatanam na hoti .pe. jatiya asati jaramaranam
na hotiti. So evam pajanati evamayam loko nirujjhatiti.
   [187] Yato kho bhikkhave ariyasavako evam lokassa samudayanca
atthangamanca  yathabhutam  pajanati . ayam vuccati bhikkhave ariyasavako
ditthisampanno  itipi  dassanasampanno  itipi  agato  imam  saddhammam
itipi  passati  imam  saddhammam  itipi  sekkhena nanena samannagato
Itipi  sekkhaya  vijjaya  samannagato  itipi  dhammasotam samapanno
itipi  ariyo  nibbedhikapanno  itipi  amatadvaram  ahacca  titthati
itipiti. Dasamam.
           Gahapativaggo pancamo.
            Tassa uddanam
     dve pancaverabhaya vutta   dukkham loko ca natikam
     annataram janussoni ca   lokayatikena atthamam
     dve ariyasavaka vutta    vaggo tena pavuccatiti.
            ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 94-96. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=183&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=183&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=183&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=183&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=183              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1932              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1932              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :