ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [188]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  kittavata  nu kho bhikkhave bhikkhu parivimamsamano
parivimamseyya  sabbaso  samma  dukkhakkhayayati  .  bhagavammulaka  no
bhante  dhamma  bhagavamnettika  bhagavampatisarana  sadhu  vata  bhante
bhagavantamyeva  patibhatu  etassa  bhasitassa  attho  bhagavato  sutva
bhikkhu dharessantiti . tenahi bhikkhave [1]- sunatha sadhukam manasikarotha
bhasissamiti. Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [189]  Bhagava  etadavoca  idha bhikkhave bhikkhu parivimamsamano
parivimamsati yam kho idam anekavidham nanappakarakam dukkham loke uppajjati
jaramaranam  idam  nu  kho  dukkham  kimnidanam  kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam
kismim  sati  jaramaranam  hoti  kismim  asati jaramaranam na hotiti .
So parivimamsamano evam pajanati yam kho idam anekavidham nanappakarakam
dukkham  loke  uppajjati  jaramaranam  idam  kho  dukkham  jatinidanam
jatisamudayam   jatijatikam  jatippabhavam  jatiya  sati  jaramaranam
hoti  jatiya  asati  jaramaranam  na  hotiti  . so jaramarananca
pajanati    jaramaranasamudayanca   pajanati   jaramarananirodhanca
@Footnote: 1 Yu. tam.
Pajanati  ya  ca  jaramarananirodhasaruppagamini  patipada  tanca
pajanati  tatha  patipanno  ca  hoti  anudhammacari . ayam vuccati
bhikkhave   bhikkhu   sabbaso   samma   dukkhakkhayaya  patipanno
jaramarananirodhaya.
   [190] Athaparam parivimamsamano parivimamsati jati panayam kimnidana
kimsamudaya  kimjatika  kimpabhava  kismim  sati  jati hoti kismim asati
jati  na  hotiti  .  so  parivimamsamano  evam  pajanati jati
bhavanidana  bhavasamudaya  bhavajatika bhavappabhava bhave sati jati hoti
bhave asati jati na hotiti . so jatinca pajanati jatisamudayanca
pajanati  jatinirodhanca  pajanati  ya  ca  jatinirodhasaruppagamini
patipada  tanca  pajanati  tatha patipanno ca hoti anudhammacari .
Ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso samma dukkhakkhayaya patipanno
jatinirodhaya.
   [191]  Athaparam  parivimamsamano  parivimamsati  bhavo  panayam
kimnidano  .pe.  upadanam  panidam  kimnidanam  ...  tanha panayam
kimnidana ... vedana panayam kimnidana ... Phasso panayam kimnidano ...
Salayatanam  panidam kimnidanam ... namarupam panidam kimnidanam ... vinnanam
panidam  kimnidanam  ... sankhara panime kimnidana kimsamudaya kimjatika
kimpabhava kismim sati sankhara honti kismim asati sankhara na hontiti.
So  parivimamsamano  evam  pajanati  sankhara  avijjanidana
Avijjasamudaya   avijjajatika   avijjapabhava  avijjaya  sati
sankhara honti avijjaya asati sankhara na hontiti.
   {191.1} So sankhare ca pajanati sankharasamudayanca pajanati
sankharanirodhanca  pajanati  ya ca sankharanirodhasaruppagamini patipada
tanca pajanati tatha patipanno ca hoti anudhammacari . ayam vuccati
bhikkhave bhikkhu sabbaso samma dukkhakkhayaya patipanno sankharanirodhaya.
Avijjagato  [1]-  bhikkhave  purisapuggalo  punnance  sankharam
abhisankharoti   punnupagam   hoti  vinnanam  apunnance  sankharam
abhisankharoti  apunnupagam  hoti  vinnanam  .  anejance  sankharam
abhisankharoti anejupagam hoti vinnanam.
   [192] Yato kho bhikkhave bhikkhuno avijja pahina hoti vijja
uppanna  .  so  avijjaviraga vijjuppada neva punnabhisankharam
abhisankharoti  na  apunnabhisankharam  abhisankharoti  na  anejabhisankharam
abhisankharoti  anabhisankharonto  anabhisancetayanto  na  kinci  loke
upadiyati  anupadiyam  na paritassati aparitassam paccattamyeva parinibbayati
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
pajanati.
   {192.1} So sukhance vedanam vedayati sa aniccati pajanati
anajjhositati  pajanati  anabhinanditati  pajanati  .  dukkhance
vedanam  vedayati  sa  aniccati  pajanati  anajjhositati pajanati
anabhinanditati  pajanati  .  adukkhamasukhance  vedanam  vedayati  sa
@Footnote: 1 Ma. Yu. yam.
Aniccati   pajanati   anajjhositati   pajanati  anabhinanditati
pajanati  .  so  sukhance vedanam vedayati visannutto nam vedayati
dukkhance  vedanam  vedayati  visannutto  nam  vedayati adukkhamasukhance
vedanam vedayati visannutto nam vedayati.
   {192.2}  So kayapariyantikam vedanam vedayamano kayapariyantikam
vedanam  vedayamiti  pajanati  .  jivitapariyantikam vedanam vedayamano
jivitapariyantikam  vedanam  vedayamiti pajanati . kayassa bheda uddham
jivitapariyadana  idheva  sabbavedayitani  anabhinanditani  sitibhavissanti
sarirani avasisissantiti pajanati.
   [193]  Seyyathapi bhikkhave puriso kumbhakarapaka unham kumbham
uddharitva  same  bhumibhage  patitthapeyya  tatra  yayam usma sa
tattheva  vupasameyya  kapallani  avasiseyyum  evameva  kho bhikkhave
bhikkhu  kayapariyantikam  vedanam  vedayamano  kayapariyantikam  vedanam
vedayamiti  pajanati  .  jivitapariyantikam  vedanam  vedayamano
jivitapariyantikam  vedanam  vedayamiti  pajanati  .  kayassa  bheda
uddham   jivitapariyadana   idheva  sabbavedayitani  anabhinanditani
sitibhavissanti sarirani avasisissantiti pajanati.
   [194]  Tam  kim mannatha bhikkhave api nu kho khinasavo bhikkhu
punnabhisankharam  va  abhisankhareyya apunnabhisankharam va abhisankhareyya
anenjabhisankharam va abhisankhareyyati . no hetam bhante. Sabbaso
Va  pana  sankharesu  asati  sankharanirodha  api nu kho vinnanam
pannayethati  .  no hetam bhante . sabbaso va pana vinnane
asati  vinnananirodha  api  nu  kho namarupam pannayethati . no
hetam  bhante  .  sabbaso va pana namarupe asati namarupanirodha
api nu kho salayatanam pannayethati . no hetam bhante . Sabbaso
va  pana  salayatane  asati  salayatananirodha  api nu kho phasso
pannayethati  .  no  hetam  bhante . sabbaso va pana phasse
asati  phassanirodha api nu kho vedana pannayethati . no hetam
bhante  .  sabbaso  va  pana vedanaya asati vedananirodha api
nu  kho  tanha  pannayethati  .  no hetam bhante . sabbaso
va  pana  tanhaya  asati  tanhanirodha  api  nu  kho upadanam
pannayethati  . no hetam bhante . sabbaso va pana upadane
asati  upadananirodha  api  nu  kho  bhavo pannayethati . no
hetam  bhante  . sabbaso va pana bhave asati bhavanirodha api nu
kho  jati pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana
jatiya  asati  jatinirodha api nu kho jaramaranam pannayethati .
No hetam bhante.
   [195] Sadhu sadhu bhikkhave evametam bhikkhave mannatha saddahatha
evametam  bhikkhave  adhimuccatha  nikkankha  ettha  hotha nibbicikiccha
esevanto dukkhassati. Pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 97-101. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=188&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=188&items=8&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=188&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=188&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=188              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1937              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1937              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :