ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [594] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samadhikusalo hoti na samadhismim
sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sappayakari
hoti  na  samadhismim  samadhikusalo  .  idha pana bhikkhave ekacco
jhayi neva samadhismim samadhikusalo hoti na samadhismim sappayakari .
Idha  pana  bhikkhave  ekacco jhayi samadhismim samadhikusalo ca hoti
samadhismim  sappayakari  ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi samadhismim
samadhikusalo  ca  samadhismim  sappayakari  ca . ayam imesam catunnam
jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca.
Seyyathapi bhikkhave gava khiram .pe. Pavaro cati.
   [595] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim  thitikusalo  . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim
thitikusalo  hoti  na  samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page333.

Ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim thitikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim thitikusalo ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi samadhismim samapattikusalo ca samadhismim thitikusalo ca . ayam imesam catunnam jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca. Seyyathapi bhikkhave gava khiram .pe. Pavaro cati. [596] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim vutthanakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim vutthanakusalo hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim vutthanakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim vutthanakusalo ca . Tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Pavaro cati. [597] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim kallitakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim kallitakusalo hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim kallitakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page334.

Ca hoti samadhismim kallitakusalo ca. Tatra .pe. Pavaro cati. [598] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim arammanakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim arammanakusalo hoti na samadhismim samapattikusalo . Idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim arammanakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim arammanakusalo ca. Tatra .pe. Pavaro cati. [599] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim gocarakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim gocarakusalo hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim gocarakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim gocarakusalo ca . tatra .pe. Pavaro cati. [600] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page335.

Samadhismim abhiniharakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim abhiniharakusalo hoti na samadhismim samapattikusalo . Idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim abhiniharakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim abhiniharakusalo ca . Tatra .pe. Pavaro cati. [601] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim sakkaccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sakkaccakari hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim sakkaccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim sakkaccakari ca. Tatra .pe. Pavaro cati. [602] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim sataccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sataccakari hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim sataccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

Ca hoti samadhismim sataccakari ca. Tatra .pe. Pavaro cati. [603] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sappayakari hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim sappayakari ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim sappayakari ca . Ayam imesam catunnam jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca . seyyathapi bhikkhave gava khiram khiramha dadhi dadhimha navanitam navanitamha sappi sappimha sappimando tatra aggamakkhayati evameva kho bhikkhave yvayam jhayi samadhismim samapattikusalo ca hoti samadhismim sappayakari ca . ayam imesam catunnam jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati. [604] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim thitikusalo hoti na samadhismim vutthanakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim vutthanakusalo hoti na samadhismim thitikusalo . idha pana bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page337.

Ekacco jhayi neva samadhismim thitikusalo hoti na samadhismim vutthanakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim thitikusalo ca hoti samadhismim vutthanakusalo ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati. [605] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim vutthanakusalo hoti na samadhismim kallitakusalo . samadhismim kallitakusalo hoti na samadhismim vutthanakusalo neva samadhismim vutthanakusalo hoti na samadhismim kallitakusalo . samadhismim vutthanakusalo ca hoti samadhismim kallitakusalo ca. Tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati. [606] Savatthi . samadhismim kallitakusalo hoti na samadhismim arammanakusalo . samadhismim arammanakusalo hoti na samadhismim kallitakusalo . neva samadhismim kallitakusalo hoti na samadhismim arammanakusalo . samadhismim kallitakusalo ca hoti samadhismim arammanakusalo ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. uttamo ca pavaro cati. [607] Savatthi . samadhismim arammanakusalo hoti na samadhismim gocarakusalo . samadhismim gocarakusalo hoti na samadhismim arammanakusalo . neva samadhismim arammanakusalo hoti na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Samadhismim gocarakusalo . samadhismim arammanakusalo ca hoti samadhismim gocarakusalo ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati. [608] Savatthi . samadhismim gocarakusalo hoti na samadhismim abhiniharakusalo . samadhismim abhiniharakusalo hoti na samadhismim gocarakusalo . neva samadhismim gocarakusalo hoti na samadhismim abhiniharakusalo . samadhismim gocarakusalo ca hoti samadhismim abhiniharakusalo ca . seyyathapi bhikkhave gava khiram khiramha dadhi dadhimha navanitam navanitamha sappi sappimha sappimando tatra aggamakkhayati evameva kho bhikkhave yvayam jhayi samadhismim gocarakusalo ca samadhismim abhiniharakusalo ca . ayam imesam catunnam jhayinam .pe. Uttamo ca pavaro cati. [609] Savatthi . samadhismim abhiniharakusalo hoti na samadhismim sakkaccakari . samadhismim sakkaccakari hoti na samadhismim abhiniharakusalo. Neva samadhismim abhiniharakusalo hoti na samadhismim sakkaccakari . Samadhismim abhiniharakusalo ca hoti samadhismim sakkaccakari ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati. [610] Savatthi . samadhismim sakkaccakari hoti na samadhismim sataccakari . samadhismim sataccakari hoti na samadhismim sakkaccakari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

Neva samadhismim sakkaccakari hoti na samadhismim sataccakari . Samadhismim sakkaccakari ca hoti samadhismim sataccakari ca . Tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati. [611] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro. Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sataccakari hoti na samadhismim sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sappayakari hoti na samadhismim sataccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim sataccakari hoti na samadhismim sappayakari . Idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sataccakari ca hoti samadhismim sappayakari ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi samadhismim sataccakari ca samadhismim sappayakari ca . ayam imesam catunnam jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati. Seyyathapi bhikkhave gava khiram khiramha dadhi dadhimha navanitam navanitamha sappi sappimha sappimando tatra aggamakkhayati evameva kho bhikkhave yvayam jhayi samadhismim sataccakari ca samadhismim sappayakari ca . ayam imesam catunnam jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati . idamavoca bhagava . attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti . (pannasam veyyakaranani vittharetabbani). Samadhisamyuttam samattam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page340.

Tassuddanam samadhi samapatti thiti vutthanam kallitarammanena ca gocaro abhiniharo sakkaccasataccakari athopi sappayanti. Khandhavaravaggasamyuttam samattam. Tatra vagguddanam nakulapita aniccanca bharam natumhakena ca attadipena pannaso pathamoti pavuccati. Upayo araham khajjaniyo theram pupphena pancamam majjhepannasakosalo sambuddhena pakasitam. Antam dhammakathikavijja kukkulam ditthipancamam tatiyo pannasako vutto nipatoti pavuccatiti. Khandharadhaditthi ca okkanti uppadena kilesena ca sariputto ca nago ca supannagandhabbakayika balaho vacchagotto ca jhanena bhavati terasati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 332-340. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=594&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=594&items=18&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=594&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=594&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :