ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [124]  Dvayaṃ  bhikkhave  paṭicca  viññāṇaṃ sambhoti . kathañca
bhikkhave  dvayaṃ  paṭicca  viññāṇaṃ  sambhoti  .  cakkhuñca  paṭicca
rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  cakkhuṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi
aññathābhāvi  rūpā  aniccā  vipariṇāmino  aññathābhāvino  itthetaṃ
dvayaṃ  calañceva  byādhañca  1-  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi
cakkhuviññāṇaṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi  .  yopi hetu yopi
paccayo  cakkhuviññāṇassa  uppādāya  sopi  hetu  sopi  paccayo
anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī  .  aniccaṃ  kho  pana  bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppannaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  kuto  niccaṃ  bhavissati .
Yo  2-  kho  bhikkhave  imesaṃ  tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto
samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave cakkhusamphasso.
   [125] Cakkhusamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . yopi
hetu  yopi  paccayo  cakkhusamphassassa  uppādāya sopi hetu sopi
paccayo  anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppanno  cakkhusamphasso  kuto  nicco bhavissati .
@Footnote: 1 Ma. byathañca. Yu. byabyañca. evamuparipi .  2 Ma. Yu. yā. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page86.

Phuṭṭho bhikkhave vedeti phuṭṭho ceteti phuṭṭho sañjānāti itthetepi dhammā calā ceva byādhā 1- ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino .pe. {125.1} Jivhañca paṭicca rase ca uppajjati jivhāviññāṇaṃ jivhā aniccā vipariṇāmī aññathābhāvī rasā aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino itthetaṃ dvayaṃ calañceva byādhañca aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi jivhāviññāṇaṃ aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi . Yopi hetu yopi paccayo jivhāviññāṇassa uppādāya sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . Aniccaṃ kho pana bhikkhave paccayaṃ paṭicca uppannaṃ jivhāviññāṇaṃ kuto niccaṃ bhavissati . yo kho bhikkhave imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave jivhāsamphasso. [126] Jivhāsamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . Yopi hetu yopi paccayo jivhāsamphassassa uppādāya sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana bhikkhave paccayaṃ paṭicca uppanno jivhāsamphasso kuto nicco bhavissati . phuṭṭho bhikkhave vedeti phuṭṭho ceteti phuṭṭho sañjānāti itthetepi dhammā calā ceva byādhā ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino .pe. {126.1} Manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ mano anicco vipariṇāmī aññathābhāvī dhammā aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino itthetaṃ dvayaṃ @Footnote: 1 Ma. byathā. Yu. byayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page87.

Calañceva byādhañca aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi manoviññāṇaṃ aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi . yopi hetu yopi paccayo manoviññāṇassa uppādāya sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana bhikkhave paccayaṃ paṭicca uppannaṃ manoviññāṇaṃ kuto niccaṃ bhavissati . Yo kho bhikkhave imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave 1- manosamphasso. [127] Manosamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . Yopi hetu yopi paccayo manosamphassassa uppādāya sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana bhikkhave paccayaṃ paṭicca uppanno manosamphasso kuto nicco bhavissati . phuṭṭho bhikkhave vedeti phuṭṭho ceteti phuṭṭho sañjānāti itthetepi dhammā calā ceva byādhā ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino . evaṃ bhikkhave dvayaṃ paṭicca manoviññāṇaṃ sambhotīti. Dasamaṃ. Channavaggo catuttho. Tassuddānaṃ palokasuññā saṅkhittaṃ channo puṇṇo ca bāhiyo ejena ca dve vuttā dvayehi apare dveti. ------- @Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 85-87. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=124&items=4&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=124&items=4&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=124&items=4&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=124&items=4&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=124              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=643              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=643              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :