ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [17]  No cedaṃ bhikkhave cakkhussa assādo abhavissa na yidaṃ
sattā  cakkhusmiṃ  sārajjeyyuṃ yasmā ca kho bhikkhave atthi cakkhussa
@Footnote: 1 Ma. paccaññāsiṃ.
Assādo  tasmā  sattā  cakkhusmiṃ  sārajjanti  no cedaṃ bhikkhave
cakkhussa  ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā cakkhusmiṃ nibbindeyyuṃ
yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  cakkhussa ādīnavo tasmā sattā
cakkhusmiṃ  nibbindanti  no  cedaṃ  bhikkhave cakkhussa nissaraṇaṃ abhavissa
na  yidaṃ  sattā cakkhusmā nissareyyuṃ yasmā ca kho bhikkhave atthi
cakkhussa  nissaraṇaṃ  tasmā  sattā  cakkhusmā  nissaranti  .  no
cedaṃ  bhikkhave  sotassa  assādo  abhavissa . no cedaṃ bhikkhave
ghānassa  assādo abhavissa . no cedaṃ bhikkhave jivhāya assādo
abhavissa  na  yidaṃ  sattā  jivhāya  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca kho
bhikkhave  atthi  jivhāya assādo tasmā sattā jivhāya sārajjanti
no  cedaṃ  bhikkhave  jivhāya  ādīnavo  abhavissa  na yidaṃ sattā
jivhāya  nibbindeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  jivhāya
ādīnavo  tasmā  sattā  jivhāya  nibbindanti  no cedaṃ bhikkhave
jivhāya  nissaraṇaṃ  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  jivhāya  nissareyyuṃ
yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  jivhāya  nissaraṇaṃ tasmā sattā
jivhāya nissaranti.
   {17.1}  No  cedaṃ  bhikkhave kāyassa assādo abhavissa .
No  cedaṃ  bhikkhave  manassa  assādo  abhavissa  na  yidaṃ sattā
manasmiṃ  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  manassa
assādo   tasmā  sattā  manasmiṃ  sārajjanti  no  cedaṃ
bhikkhave  manassa  ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  manasmiṃ
Nibbindeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  manassa  ādīnavo
tasmā  sattā  manasmiṃ  nibbindanti  no  cedaṃ  bhikkhave  manassa
nissaraṇaṃ  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  manasmā  nissareyyuṃ  yasmā
ca  kho  bhikkhave  atthi  manassa  nissaraṇaṃ  tasmā sattā manasmā
nissaranti.
   {17.2}  Yāvakīvañca bhikkhave sattā imesaṃ channaṃ ajjhattikānaṃ
āyatanānaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsuṃ  1-  .  neva
tāva  bhikkhave  sattā  sadevakā  lokā  samārakā  sabrahmakā
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā
vippamuttā  vipariyādikatena  2-  cetasā  vihariṃsu  .  yato  ca
kho  bhikkhave  sattā  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññāsuṃ  3-  . atha 4- bhikkhave sattā
sadevakā  lokā  samārakā  sabrahmakā  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā  vippamuttā  vipariyādikatena
cetasā viharantīti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 12-14. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=17&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=17&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=17&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=17&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=17              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=68              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=68              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :