ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [331] Kathancavuso anavassuto hoti . idhavuso bhikkhu cakkhuna
rupam disva piyarupe rupe nadhimuccati appiyarupe rupe na byapajjati
upatthitakayasati  ca  viharati  appamanacetaso  tanca  cetovimuttim
pannavimuttim  yathabhutam  pajanati  yatthassa  te  uppanna  papaka
akusala  dhamma  aparisesa nirujjhanti .pe. jivhaya rasam sayitva
.pe.  manasa  dhammam  vinnaya  piyarupe  dhamme  nadhimuccati
appiyarupe  dhamme  na  byapajjati  upatthitakayasati  ca  viharati
appamanacetaso   tanca   cetovimuttim   pannavimuttim   yathabhutam
pajanati  yatthassa  te  uppanna  papaka  akusala  dhamma
aparisesa  nirujjhanti  .  ayam  vuccatavuso  bhikkhu  anavassuto
cakkhuvinneyyesu  rupesu  .pe.  ayam  vuccatavuso bhikkhu anavassuto
jivhavinneyyesu   rasesu  .pe.  anavassuto  manovinneyyesu
dhammesu  .  evamviharim  cavuso  bhikkhum  cakkhuto cepi nam maro
upasankamati  neva labhetha maro otaram na labhetha maro arammanam
.pe.  jivhato  cepi  nam  maro  upasankamati  .pe.  manato
@Footnote: 1 Ma. Yu. adhibhuto . 2 Ma. Yu. anadhibhu .  3 Ma. Yu. nam.
Cepi  nam maro upasankamati neva labhetha maro otaram na labhetha
maro arammanam.
   {331.1}  Seyyathapi  avuso  kutagarasalam  1-  va
bahalamattikamaddavilepana   2-   puratthimaya   cepi   [3]-
disaya  puriso  adittaya  tinukkaya  upasankameyya  neva  labhetha
aggi otaram na labhetha aggi arammanam .pe. pacchimaya cepi nam.
Uttaraya cepi nam . dakkhinaya cepi nam . hetthimato cepi nam.
Uparimato cepi nam yato kutoci ce puriso [3]- adittaya tinukkaya
upasankameyya neva labhetha aggi otaram na labhetha aggi arammanam.
Evameva  kho  avuso  evamviharim bhikkhum cakkhuto cepi nam maro
upasankamati  neva  labhetheva  maro  otaram  na  labhetha  maro
arammanam  .pe.  jivhato  cepi  nam  maro  upasankamati  na
labhetheva  maro otaram na labhetha maro arammanam . evamvihari
cavuso  bhikkhu  rupe  adhibhosi  na  rupa  bhikkhum  adhibhamsu  sadde
bhikkhu  adhibhosi  na  sadda  bhikkhum  adhibhamsu  gandhe  bhikkhu adhibhosi
na  gandha  bhikkhum  adhibhamsu  rase  bhikkhu  adhibhosi  na rasa bhikkhum
adhibhamsu  photthabbe  bhikkhu  adhibhosi  na  photthabba  bhikkhum  adhibhamsu
dhamme bhikkhu adhibhosi na dhamma bhikkhum adhibhamsu.
   {331.2}  Ayam  vuccatavuso  bhikkhu  rupadhibhu  saddadhibhu
gandhadhibhu  rasadhibhu  photthabbadhibhu  dhammadhibhu  [4]-  adhibhosi
te   papake   akusale  dhamme  sankilesike  ponobbhavike
@Footnote: 1 Ma. kutagaram va sala va. Yu. kutagaram va kutagarasala va. 2 Ma. Yu.
@bahalamattika addavalepana. 3 Ma. Yu. nam . 4 Ma. Yu. adhibhu anabhibhuto.
Sadare  dukkhavipake  ayatim  jatijaramaraniye . evam kho avuso
anavassuto  hotiti  .  atha  kho  bhagava  vutthahitva  ayasmantam
mahamoggallanam  amantesi  sadhu sadhu kho moggallana sadhu kho
tvam  moggallana  bhikkhunam  avassutapariyayanca  anavassutapariyayanca
abhasiti  .  idamavoca  ayasma  mahamoggallano  .  samanunno
sattha  ahosi . attamana te bhikkhu ayasmato mahamoggallanassa
bhasitam abhinandunti. Chattham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 231-233. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=331&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=331&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=331&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=331&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2219              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2219              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :