ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [468] Atha kho āyasmā anuruddho yena bhagavā tenupasaṅkami
.pe. ekamantaṃ nisinno kho āyasmā anuruddho bhagavantaṃ etadavoca
idhāhaṃ  bhante  mātugāmaṃ  passāmi  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjantaṃ  .  katīhi  nu  kho  bhante  dhammehi
samannāgato  mātugāmo  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjatīti.
   [469]  Pañcahi  kho anuruddha dhammehi samannāgato mātugāmo
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
Katamehi  pañcahi . assaddho ca hoti ahiriko ca hoti anottappī
ca  hoti  kodhano  ca  hoti  duppañño ca hoti . imehi kho
anuruddha  pañcahi  dhammehi  samannāgato  mātugāmo  kāyassa bhedā
paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjatīti. Pañcamaṃ.
   [470] Pañcahi anuruddha dhammehi samannāgato mātugāmo kāyassa
bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati .
Katamehi  pañcahi  .  assaddho  ca  hoti  ahiriko  ca  hoti
anottappī  ca  hoti  opanāhī  ca  hoti duppañño ca hoti .
Imehi  kho  anuruddha  pañcahi  dhammehi  samannāgato  mātugāmo
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjatīti. Chaṭṭhaṃ.
   [471]  Pañcahi  anuruddha  dhammehi  samannāgato  mātugāmo
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjati  .  katamehi  pañcahi  . assaddho ca hoti ahiriko ca
hoti  anottappī  ca  hoti  issukī  ca  hoti  duppañño  ca
hoti  .  imehi  kho  anuruddha  pañcahi  dhammehi  samannāgato
mātugāmo  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjatīti. Sattamaṃ.
   [472]  Pañcahi  anuruddha  dhammehi  samannāgato  mātugāmo
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjati  .  katamehi  pañcahi  . assaddho ca hoti ahiriko ca
hoti  anottappī  ca hoti maccharī ca hoti duppañño ca hoti .
Imehi  kho  anuruddha  pañcahi  dhammehi  samannāgato  mātugāmo
kāyassa .pe. Apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjatīti. Aṭṭhamaṃ.
   [473] Pañcahi anuruddha dhammehi samannāgato mātugāmo .pe.
Apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  .  katamehi pañcahi .
Assaddho  ca  hoti  ahiriko  ca  hoti  anottappī  ca  hoti
aticārī ca hoti duppañño ca hoti . imehi kho anuruddha pañcahi
dhammehi samannāgato mātugāmo .pe. Upapajjatīti. Navamaṃ.
   [474]  Pañcahi  anuruddha  dhammehi  samannāgato  mātugāmo
kāyassa  .pe.  nirayaṃ  upapajjati  . katamehi pañcahi . assaddho
ca  hoti  ahiriko  ca  hoti  anottappī  ca  hoti  dussīlo
ca  hoti  duppañño  ca  hoti  .  imehi  kho anuruddha pañcahi
dhammehi   samannāgato   mātugāmo   kāyassa  .pe.  nirayaṃ
upapajjatīti. Dasamaṃ.
   [475] Pañcahi anuruddha dhammehi samannāgato mātugāmo .pe.
Nirayaṃ  upapajjati  . katamehi pañcahi . assaddho ca hoti ahiriko
ca  hoti  anottappī  ca  hoti  appassuto  ca  hoti duppañño
ca  hoti  .  imehi  kho  anuruddha  pañcahi dhammehi samannāgato
mātugāmo .pe. Nirayaṃ upapajjatīti. Ekādasamaṃ.
   [476] Pañcahi anuruddha dhammehi samannāgato mātugāmo .pe.
Nirayaṃ  upapajjati  . katamehi pañcahi . assaddho ca hoti ahiriko
ca  hoti  anottappī  ca  hoti  kusīto  ca  hoti  duppañño
ca  hoti  .  imehi  kho  anuruddha  pañcahi dhammehi samannāgato
Mātugāmo kāyassa .pe. apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjatīti.
Dvādasamaṃ.
   [477]  Pañcahi  anuruddha  dhammehi  samannāgato  mātugāmo
kāyassa  .pe.  nirayaṃ  upapajjati  . katamehi pañcahi . assaddho
ca  hoti ahiriko ca hoti anottappī ca hoti muṭṭhassati ca hoti
duppañño ca hoti . imehi kho anuruddha pañcahi dhammehi samannāgato
mātugāmo kāyassa .pe. Nirayaṃ upapajjatīti. Terasamaṃ.
   [478]  Pañcahi  anuruddha  dhammehi  samannāgato  mātugāmo
kāyassa  .pe.  nirayaṃ upapajjati . katamehi pañcahi . pāṇātipātī
ca  hoti  adinnādāyī  ca  hoti  kāmesu  micchācārī  ca hoti
musāvādī  ca  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  ca hoti . imehi
kho  anuruddha  pañcahi  dhammehi  samannāgato  mātugāmo  kāyassa
bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjatīti .
Cuddasamaṃ.
          Peyyālavaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 298-301. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=468&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=468&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=468&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=468&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=468              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :