ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

page44.

Atthamasikkhapadam [62] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena annataro puriso pajapatim etadavoca ayyam upanandam civarena acchadessamiti . Assosi kho annataro pindacariko bhikkhu tassa purisassa imam vacam bhasamanassa . athakho so bhikkhu yenayasma upanando sakyaputto tenupasankami upasankamitva ayasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca mahapunnosi tvam avuso upananda amukasmim okase annataro puriso pajapatim etadavoca ayyam upanandam civarena acchadessamiti. Atthavuso mam so upatthakoti. {62.1} Athakho ayasma upanando sakyaputto yena so puriso tenupasankami upasankamitva tam purisam etadavoca saccam kira mam tvam avuso civarena acchadetukamositi . api mayya 1- evam hoti ayyam upanandam civarena acchadessamiti . sace kho mam tvam avuso civarena acchadetukamosi evarupena civarena acchadehi kyaham 2- tena acchannopi karissami yaham 3- na paribhunjissamiti. {62.2} Athakho so puriso ujjhayati khiyati vipaceti mahiccha ime samana sakyaputtiya asantuttha nayime sukara civarena acchadetum katham @Footnote: 1 Ma. Yu. meyya. me ayyaiti dvisupi vikappesu padacchedo. @3 yam ahanti padacchedo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

Hi nama ayyo upanando maya pubbe appavarito [1]- upasankamitva civare vikappam apajjissatiti . assosum kho bhikkhu tassa purisassa ujjhayantassa khiyantassa vipacentassa . ye te bhikkhu appiccha santuttha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama ayasma upanando sakyaputto pubbe appavarito gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjissatiti . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . saccam kira tvam upananda pubbe appavarito gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjasiti . saccam bhagavati . Natako te upananda annatakoti . annatako bhagavati . Annatako moghapurisa annatakassa na janati patirupam va appatirupam va santam va asantam va tattha nama tvam moghapurisa pubbe appavarito annatakam gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjissasi netam moghapurisa appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya .pe. evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha {62.3} bhikkhum paneva uddissa annatakassa gahapatissa va gahapataniya va civaracetapanam 2- upakkhatam hoti @Footnote: 1 Ma. mam . 2 Ma. civaracetapannam. civaram cetapenti parivattenti etena @civaramulenati civaracetapannam. yadadina suttena nagamoti ganthiyam vuttam. tasma @yebhuyyena civaracetapannanti pathanti. tam pamanam na hoti dvebhavassa karanabhavato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Imina civaracetapanena civaram cetapetva itthannamam bhikkhum civarena acchadessamiti . tatra ce so bhikkhu pubbe appavarito upasankamitva civare vikappam apajjeyya sadhu vata mam ayasma imina civaracetapanena evarupam va evarupam va civaram cetapetva acchadehiti kalyanakamyatam upadaya nissaggiyam pacittiyanti. [63] Bhikkhum paneva uddissati bhikkhussatthaya bhikkhum arammanam karitva bhikkhum acchadetukamo . annatako nama matito va pitito va yava sattama pitamahayuga asambaddho . gahapati nama yo koci agaram ajjhavasati . gahapatani nama ya kaci agaram ajjhavasati . civaracetapanam nama hirannam va suvannam va mani va mutta va masaragallam 1- va phaliko va patako va suttam va kappaso va . imina civaracetapanenati paccupatthitena . cetapetvati parivattetva 2- . Acchadessamiti dassami . tatra ce so bhikkhuti yam bhikkhum uddissa civaracetapanam upakkhatam hoti so bhikkhu . pubbe appavaritoti pubbe avutto hoti kidisena te bhante civarena attho kidisam te civaram cetapessamiti 3- . upasankamitvati gharam gantva yattha katthaci @Footnote: 1 Ma. Yu. mutta va mani va pavalo va . 2 Ma. Yu. Ra. parivattetva. @evamuparipi . 3 Ma. Yu. cetapemiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page47.

Upasankamitva . civare vikappam apajjeyyati ayatam va hotu vitthatam va appitam va sanham va . Imina civaracetapanenati paccupatthitena. Evarupam va evarupam vati ayatam va vitthatam va appitam va sanham va. Cetapetvati parivattetva . acchadehiti dajjehi . kalyanakamyatam upadayati sadhutthiko 1- mahagghatthiko . tassa vacanena ayatam va vitthatam va appitam va sanaham va cetapeti payoge dukkatam patilabhena nissaggiyam hoti nissajjitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbam .pe. idam me bhante civaram pubbe appavarito annatakam gahapatikam upasankamitva civare vikappam apannam nissaggiyam imaham sanghassa nissajjamiti .pe. dadeyyati .pe. Dadeyyunti .pe. Ayasmato dammiti. [64] Annatake annatakasanni pubbe appavarito gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjati nissaggiyam pacittiyam . annatake vematiko pubbe appavarito gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjati nissaggiyam pacittiyam . Annatake natakasanni pubbe appavarito gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjati nissaggiyam pacittiyam . Natake annatakasanni apatti dukkatassa . natake vematiko apatti dukkatassa. Natake natakasanni anapatti. @Footnote: 1 Ma. Yu. sadhatthiko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

[65] Anapatti natakanam pavaritanam annassatthaya attano dhanena mahaggham cetapetukamassa appaggham cetapeti ummattakassa adikammikassati. Atthamasikkhapadam nitthitam. -------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 44-48. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=62&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=62&items=4&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=62&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=62&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4185              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4185              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :