ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [54]  Cattarome  bhikkhave  samvasa katame cattaro chavo
chavaya  saddhim  samvasati  chavo  deviya  saddhim samvasati devo chavaya
saddhim samvasati devo deviya saddhim samvasati.
   {54.1}  Kathanca  bhikkhave  chavo  chavaya  saddhim samvasati idha
bhikkhave   samiko  hoti  panatipati  adinnadayi  kamesu
micchacari   musavadi   pisunavaco   pharusavaco   samphappalapi
abhijjhalu   byapannacitto   micchaditthiko  dussilo  papadhammo
maccheramalapariyutthitena  cetasa  agaram  ajjhavasati akkosakaparibhasako
@Footnote: 1 Po. Yu. bhariyassa.
Samanabrahmananam  bhariyapissa  hoti  panatipatini  adinnadayini
kamesu  micchacarini  musavadini pisunavaca pharusavaca samphappalapini
abhijjhaluni   byapannacitta  micchaditthika  dussila  papadhamma
maccheramalapariyutthitena  cetasa  agaram  ajjhavasati akkosikaparibhasika
samanabrahmananam evam kho bhikkhave chavo chavaya saddhim samvasati.
   {54.2} Kathanca bhikkhave chavo deviya saddhim samvasati idha bhikkhave
samiko  hoti  panatipati adinnadayi .pe. maccheramalapariyutthitena
cetasa  agaram  ajjhavasati  akkosakaparibhasako  samanabrahmananam
bhariya ca khvassa hoti panatipata pativirata adinnadana pativirata
kamesu  micchacara pativirata musavada pativirata pisunaya vacaya
pativirata  pharusaya  vacaya  pativirata  samphappalapa  pativirata
anabhijjhaluni  abyapannacitta  sammaditthika  silavati  kalyanadhamma
vigatamalamaccherena  cetasa  agaram  ajjhavasati  anakkosikaparibhasika
samanabrahmananam evam kho bhikkhave chavo deviya saddhim samvasati.
   {54.3} Kathanca bhikkhave devo chavaya saddhim samvasati idha bhikkhave
samiko hoti panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu
micchacara pativirato musavada pativirato pisunaya vacaya pativirato
pharusaya  vacaya  pativirato  samphappalapa  pativirato  anabhijjhalu
abyapannacitto  sammadatthiko  silava kalyanadhammo vigatamalamaccherena
cetasa  agaram  ajjhavasati  anakkosakaparibhasako  samanabrahmananam
Bhariya  ca  khvassa  hoti panatipatini .pe. maccheramalapariyutthitena
cetasa  agaram  ajjhavasati  akkosikaparibhasika  samanabrahmananam
evam kho bhikkhave devo chavaya saddhim samvasati.
   {54.4} Kathanca bhikkhave devo deviya saddhim samvasati idha bhikkhave
samiko  hoti  panatipata  pativirato  .pe.  vigatamalamaccherena
cetasa  agaram  ajjhavasati  anakkosakaparibhasako  samanabrahmananam
bhariyapissa  hoti  panatipata pativirata .pe. anakkosikaparibhasika
samanabrahmananam evam kho bhikkhave devo deviya saddhim samvasati. Ime
kho bhikkhave cattaro samvasati.
     Ubho ca honti dussila    kadariya paribhasaka
     te honti janipatayo     chava samvasamagata.
     Samiko hoti dussilo    kadariyo paribhasako
     bhariya silavati hoti       vadannu vitamacchara
     sapi devi samvasati        chavena patina saha.
     Samiko silava hoti      vadannu vitamaccharo
     bhariya hoti dussila      kadariya paribhasaka
     sapi chava samvasati        devena patina saha.
     Ubho saddha vadannu ca    sannata dhammajivino
     te honti janipatayo     annamannam piyam vada
     attha sampacura honti   phasukam upajayati
     Amitta dummana honti   ubhinnam samasilinam
     idha dhammam caritvana       samasilabbata ubho
     nandino devalokasmim     modanti kamakaminoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 77-80. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=54&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=54&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=54&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=54&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=54              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8102              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8102              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :