ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [48]  Pancimani  bhikkhave  alabbhaniyani thanani samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va
lokasmim  katamani  panca  jaradhammam  ma jiriti 3- alabbhaniyam thanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. suppatividdho . 2 Ma. Yu. payatapani. Ma. Yu. sabbatthavaresu jiriti.
Samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va
kenaci  va  lokasmim byadhidhammam ma byadhiyiti ... maranadhammam ma
miyyiti ... khayadhammam ma khiyiti ... nassanadhammam ma nassiti alabbhaniyam
thanam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna
va kenaci va lokasmim
   {48.1} assutavato bhikkhave puthujjanassa jaradhammam jirati so jaradhamme
jinne na iti patisancikkhati na kho mayhevekassa jaradhammam jirati athakho
yavata sattanam agati gati cuti upapatti sabbesam sattanam jaradhammam
jirati ahanceva kho pana jaradhamme jinne soceyyam kilameyyam parideveyyam
urattali 1- kandeyyam sammoham apajjeyyam bhattampi me 2- nacchadeyya
kayepi  dubbanniyam  okkameyya  kammantapi  nappavatteyyum amittapi
attamana assu mittapi dummana assuti so jaradhamme jinne socati
kilamati  paridevati  urattali  kandati  sammoham apajjati ayam vuccati
bhikkhave assutava puthujjano viddho savisena sokasallena attananneva
paritapeti.
   {48.2}  Puna caparam bhikkhave assutavato puthujjanassa byadhidhammam
byadhiyati ... maranadhammam miyyati ... khayadhammam khiyati ... Nassanadhammam
nassati  so  nassanadhamme  natthe  na  iti  patisancikkhati  na kho
mayhevekassa  nassanadhammam  nassati  athakho  yavata  sattanam agati
gati  cuti  upapatti  sabbesam  sattanam  nassanadhammam nassati ahanceva
kho pana nassanadhamme natthe soceyyam kilameyyam parideveyyam urattali
@Footnote: 1 Ma. sabbatthavaresu urattalim . 2 Po. mam.
Kandeyyam  sammoham  apajjeyyam  bhattampi  me nacchadeyya kayepi
dubbanniyam   okkameyya   kammantapi   nappavatteyyum  amittapi
attamana  assu  mittapi  dummana  assuti so nassanadhamme natthe
socati  kilamati  paridevati  urattali  kandati sammoham apajjati ayam
vuccati  bhikkhave  assutava  puthujjano  viddho  savisena sokasallena
attananneva paritapeti.
   {48.3} Sutavato ca kho bhikkhave ariyasavakassa jaradhammam jirati so
jaradhamme  jinne  iti patisancikkhati na kho mayhevekassa jaradhammam
jirati athakho yavata sattanam agati gati cuti upapatti sabbesam sattanam
jaradhammam jirati . ahanceva kho pana jaradhamme jinne soceyyam kilameyyam
parideveyyam  urattali  kandeyyam  sammoham apajjeyyam bhattampi me
nacchadeyya  kayepi  dubbanniyam okkameyya kammantapi nappavatteyyum
amittapi  attamana  assu  mittapi dummana assuti so jaradhamme
jinne na socati na kilamati na paridevati na urattali kandati na sammoham
apajjati  ayam  vuccati  bhikkhave  sutava  ariyasavako abbuhi savisam
sokasallam  yena  viddho assutava puthujjano attananneva paritapeti
asoko visallo ariyasavako attananneva parinibbapeti.
   {48.4} Puna caparam bhikkhave sutavato ariyasavakassa byadhidhammam byadhiyati ...
Maranadhammam miyyati ... Khayadhammam khiyati ... Nassanadhammam nassati so nasasanadhamme
Natthe  iti  patisancikkhati  na  kho mayhevekassa nassanadhammam nassati
athakho  yavata  sattanam agati gati cuti upapatti sabbesam sattanam
nassanadhammam  nassati  ahanceva  kho  pana  nassanadhamme  natthe
soceyyam  kilameyyam  parideveyyam  urattali  kandeyyam  sammoham
apajjeyyam   bhattampi  me  nacchadeyya  kayepi  dubbanniyam
okkameyya  kammantapi  nappavatteyyum  amittapi  attamana  assu
mittapi  dummana  assuti  so  nassanadhamme  natthe na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattali  kandati na sammoham apajjati
ayam  vuccati  bhikkhave  sutava  ariyasavako  abbuhi savisam sokasallam
yena  viddho  assutava  puthujjano  attananneva  paritapeti
asoko  visallo  ariyasavako  attananneva  parinibbapeti .
Imani  kho  bhikkhave  panca  alabbhaniyani  thanani  samanena  va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va
lokasminti.
        Na socanaya na 1- paridevanaya
        attho idha labbhati 2- api appakopi
        socantamenam dukkhitam viditva
        paccatthika attamana bhavanti
        yato ca kho pandito apadasu
        na vedhati atthavinicchayannu
@Footnote: 1 Po. Ma. nasaddo natthi . 2 Ma. Yu. labbha.
        Paccatthikassa dukkhita
        bhavanti disva mukham avikaram 1- puranam
        jappena mantena subhasitena
        anuppadanena paveniya va
        yatha yatha yattha labhetha attham
        tatha tatha tattha parakkameyya
        sace pajaneyya 2- alabbhaneyyo
        maya va annena va esa attho
        asocamano adhivasayeyya
        kammam dalham kinti karomidaniti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 59-63. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=48&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=48&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=48&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=48&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=48              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=592              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=592              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :