ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
         Suttantapiṭake aṅguttaranikāyassa
           pañcamo bhāgo
            ---------
            dasakanipāto
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Paṭhamapaṇṇāsako
          ānisaṃsavaggo paṭhamo
   [1]  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  athakho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ
etadavoca  kimatthiyāni  bhante  kusalāni  sīlāni  kimānisaṃsānīti .
Avippaṭisāratthāni kho ānanda kusalāni sīlāni avippaṭisārānisaṃsāni 1-.
Avippaṭisāro pana bhante kimatthiyo kimānisaṃsoti. Avippaṭisāro kho ānanda
pāmujjattho pāmujjānisaṃso 2- . pāmujjaṃ 3- pana bhante kimatthiyaṃ
kimānisaṃsanti . pāmujjaṃ kho ānanda pītatthaṃ pītānisaṃsaṃ 4-. Pīti pana
bhante  kimatthiyā  kimānisaṃsāti  .  pīti  kho ānanda passaddhatthā
passaddhānisaṃsā 5-. Passaddhi pana bhante kimatthiyā kimānisaṃsāti. Passaddhi
@Footnote:1-2-4-5 Ma. Yu. itisaddo atthi .   3 pāmojjantipi pāṭho.
Kho ānanda sukhatthā sukhānisaṃsā 1-. Sukhaṃ pana bhante kimatthiyaṃ kimānisaṃsanti.
Sukhaṃ  kho ānanda samādhatthaṃ samādhānisaṃsaṃ 2- . samādhi pana bhante
kimatthiyo  kimānisaṃsoti  . samādhi kho ānanda yathābhūtañāṇadassanattho
yathābhūtañāṇadassanānisaṃso 3- . yathābhūtañāṇadassanaṃ pana bhante kimatthiyaṃ
kimānisaṃsanti  .  yathābhūtañāṇadassanaṃ  kho  ānanda  nibbidāvirāgatthaṃ
nibbidāvirāgānisaṃsaṃ  4-  .  nibbidāvirāgo  pana  bhante kimatthiyo
kimānisaṃsoti  .  nibbidāvirāgo  kho  ānanda  vimuttiñāṇadassanattho
vimuttiñāṇadassanānisaṃso  5-  iti  kho  ānanda  kusalāni  sīlāni
avippaṭisāratthāni  avippaṭisārānisaṃsāni  avippaṭisāro  pāmujjattho
pāmujjānisaṃso  pāmujjaṃ  pītatthaṃ  pītānisaṃsaṃ  pīti  passaddhatthā
passaddhānisaṃsā  passaddhi  sukhatthā  sukhānisaṃsā  sukhaṃ  samādhatthaṃ
samādhānisaṃsaṃ  samādhi  yathābhūtañāṇadassanattho  yathābhūtañāṇadassanānisaṃso
yathābhūtañāṇadassanaṃ  nibbidāvirāgatthaṃ  nibbidāvirāgānisaṃsaṃ  nibbidāvirāgo
vimuttiñāṇadassanattho    vimuttiñāṇadassanānisaṃso    iti    kho
ānanda kusalāni sīlāni anupubbena arahattāya 6- pūrentīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=1&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=1&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=1&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7151              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7151              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :