ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [210]  3  Dussīlassa  bhikkhave  sīlavipannassa hatūpaniso hoti
avippaṭisāro  avippaṭisāre  asati  avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ
hoti  pāmujjaṃ  pāmujje  asati  pāmujjavipannassa  hatūpanisā  hoti
pīti  pītiyā  asati  pītivipannassa hatūpanisā hoti passaddhi passaddhiyā
asati  passaddhivipannassa  hatūpanisaṃ  hoti sukhaṃ sukhe asati sukhavipannassa
hatūpaniso  hoti sammāsamādhi sammāsamādhimhi asati sammāsamādhivipannassa
hatūpanisaṃ   hoti   yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane  asati
yathābhūtañāṇadassanavipannassa   hatūpanisā  hoti  nibbidā  nibbidāya
asati  nibbidāvipannassa  hatūpaniso  hoti  virāgo  virāge  asati
virāgavipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi bhikkhave
rukkho  sākhāpalāsavipanno  tassa pappaṭikāpi 3- na pāripūriṃ gacchati
tacopi  pheggupi  sāropi na pāripūriṃ gacchati evameva kho bhikkhave
dussīlassa  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti  avippaṭisāro avippaṭisāre
asati avippaṭisāravipannassa hatūpanisaṃ hoti .pe. vimuttiñāṇadassanaṃ 4-.
Sīlavato  bhikkhave  sīlasampannassa  upanisasampanno  hoti avippaṭisāro
avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa upanisasampannaṃ hoti pāmujjaṃ
pāmujje  sati  pāmujjasampannassa  upanisasampannā  hoti pīti pītiyā
sati  pītisampannassa  upanisasampannā  hoti  passaddhi  passaddhiyā sati
passaddhisampannassa  upanisasampannaṃ  hoti  sukhaṃ sukhe sati sukhasampannassa
@Footnote: 1 Po. abhisaṅkhāpavādenti. 2 Yu. casaddo atthi. 3 Ma. Yu. sabbattha papaṭikāpīti
@dissati. 4 Po. vimuttiñāṇadassananti.
Upanisasampanno hoti sammāsamādhi sammāsamādhimhi sati sammāsamādhisampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  yathābhūtañāṇadassanaṃ  yathābhūtañāṇadassane  sati
yathābhūtañāṇadassanasampannassa  upanisasampannā  hoti  nibbidā  nibbidāya
sati  nibbidāsampannassa  upanisasampanno  hoti  virāgo virāge sati
virāgasampannassa  upanisasampannaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi
bhikkhave  rukkho sākhāpalāsasampanno tassa pappaṭikāpi pāripūriṃ gacchati
tacopi pheggupi sāropi pāripūriṃ gacchati evameva kho bhikkhave sīlavato
sīlasampannassa  upanisasampanno  hoti  avippaṭisāro avippaṭisāre sati
avippaṭisārasampannassa upanisasampannaṃ hoti .pe. Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 338-339. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=210&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=210&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=210&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=210&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=210              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :