ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā
[399] |399.1089| 1 Kada nuham pabbatakandarasu
             ekakiyo addutiyo vihassam
             aniccato sabbabhavam vipassam
             tam me idantam nu kada bhavissati.
  |399.1090| Kada nuham bhinnapatandharo muni
@Footnote: 1 Ma. natthi dani punabbhavo .  2 Ma. mulalapuppham.
             Kasavavattho amamo nirasayo 1-
             raganca dosanca tatheva moham
             hitva 2- sukhi pavanagato vihassam.
  |399.1091| Kada aniccam vadharoganiddham 3-
             kayam imam maccurajassa 4- padutam
             vipassamano vitabhayo vihassam
             eko vane tam nu kada bhavissati.
   |399.1092| Kada nuham bhayajananim dukkhavaham
             tanhalatam bahuvidhanuvattanim
             pannamayam tikhinamasim gahetva
             chetva vase tampi kada bhavissati.
   |399.1093| Kada nu pannamayamuggatejam
             sattham isinam ahamadayitva 5-
             maram sasenam sahasa bhanjissam
             sihasane tannu kada bhavissati.
   |399.1094| Kada nuham sabbhi samagamesu
             dittho bhave dhammagaruhi tadihi
             yathavadassihi jitindriyehi
@Footnote: 1 Ma. niraso . 2 Ma. Yu. hantva . 3 Yu. vadharoganilam.
@4 Yu. maccujarayupaddutam . 5 Yu. sahasadiyitva.
             Padhaniyo tannu kada bhavissati.
   |399.1095| Kada nu mam tandikhudapipasa
             vatatapa kitasirimsapa va
             nibadhayissanti 1- na tam giribbaje
             attatthiyam tannu kada bhavissati.
   |399.1096| Kada nu kho yam viditam mahesina
             cattari saccani sududdasani
             samahitatto satima agaccham
             pannaya tam tannu kada bhavissati.
   |399.1097| Kada nu rupe amite ca sadde
             gandhe rase phusitabbe ca dhamme
             adittatoham samathehi yutto
             pannaya dakkham tadidam kada me.
   |399.1098| Kada nuham dubbacanena vutto
             tatonimittam vimano na hessam
             atho pasatthopi tatonimittam
             tuttho na hessam tadidam kada me.
   |399.1099| Kada nu katthe ca tine lata ca
             khandhe imeham amite ca dhamme
             ajjhatikaneva ca bahirani ca
@Footnote: 1 Ma. na badhayissanti.
             Samam tuleyyam tadidam kada me.
   |399.1100| Kada nu mam pavusakalamegho
             navena toyena sacivaram vane
             isippayatamhi pathe vajantam
             ovassate tannu kada bhavissati.
   |399.1101| Kada mayurassa sikhandino vane
             dijassa sutva girigabbhare rutam
             paccutthahitva amatassa pattiya
             sancintaye tannu kada bhavissati.
   |399.1102| Kada nu gangam yamunam sarassatim
             patalakhittam valavamukhanca
             asajjamano patareyyamiddhiya
             vibhimsanam tam nu kada bhavissati.
   |399.1103| Kada nu nagova sangamacari
             padalaye kamagunesu chandam
             nibbajjayam sabbasubham nimittam
             jhane yutto 1- tannu kada bhavissati.
   |399.1104| Kada inattova daliddako nidhim
             aradhayitva dhanikehi pilito
@Footnote: 1 Ma. Yu. yuto.
             Tuttho bhavissam adhigamma sasanam
             mahesino tannu kada bhavissati.
   |399.1105| Bahuni vassani tayamhi yacito
             agaravasena alam nu te idam
             tam dani mam pabbajitam samanam
             kimkaranam 1- citta tuvam na yunjasi.
   |399.1106| Nanu aham citta tayamhi yacito
             giribbaje citrachada vihangama
             mahindaghosatthanitabhigajjino
             te tam ramissanti vanamhi jhayinam.
   |399.1107| Kulamhi mitte ca piye ca natake
             khiddaratim kamagunanca loke
             sabbam pahaya idamajjhupagato
             athopi tvam citta na mayha tussasi.
   |399.1108| Mameva etam na hitam paresam
             sannahakale paridevitena kim
             sabbam idam calam iti pekkhamano
             abhinikkhamim amatam padam jigisam.
   |399.1109| Suvuttavadi 3- dvipadanamuttamo
             mahabhisakko naradammasarathi
@Footnote: 1 Ma. kimkarana .  2 Ma. na hi tvam . 3 Ma. suyuttavadi.
             Cittam calam makkatasannibham iti
             avitaragena sudunnivariyam.
   |399.1110| Kamahi citra madhura manorama
             aviddasu yattha sita puthujjana
             te dukkhamicchanti punabbhavesino
             cittena nita niraye nirankata 1-.
   |399.1111| Mayurakoncabhirudamhi kanane
             dipihi byagghehi purakkhato vasam
             kaye apekkham jaha ma padharaya 2-
             itissu mam citta pure niyunjasi.
   |399.1112| Bhavehi jhanani ca indriyani ca
             balani bojjhangasamadhibhavana
             tisso ca vijja phusa buddhasasane
             itissu mam citta pure niyunjasi.
   |399.1113| Bhavehi maggam amatassa pattiya
             niyyanikam sabbadukkhakkhayogadham
             atthangikam sabbakilesasodhanam
             itissu mam citta pure niyunjasi.
   |399.1114| Dukkhanti khandhe patipassa yoniso
@Footnote: 1 Ma. nirakata .  2 Ma. viradhaya.
             Yato ca dukkham samudeti tam jaha
             idheva dukkhassa karohi antam
             itissu mam citta pure niyunjasi.
   |399.1115| Aniccam dukkhanti vipassa yoniso
             sunnam anattati agham vadhanti ca
             manovicare uparundha cetaso
             itissu mam citta pure niyunjasi.
   |399.1116| Mundo virupo abhisapamagato
             kapalahatthova kulesu bhikkhassu 1-
             yunjassu satthu vacane mahesino
             itissu mam citta pure niyunjasi.
   |399.1117| Susamvutatto visikhantaram 2- caram
             kulesu kamesu asangamanaso
             cando yatha dosinapunnamasiya
             itissu mam citta pure niyunjasi.
   |399.1118| Aranniko hoti ca pindapatiko
              sosaniko hoti ca pamsukuliko
             nesajjiko hoti sada dhute rato
             itissu mam citta pure niyunjasi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhasu .  2 Ma. visikhantare.
   |399.1119| Ropetva rukkhani yatha phalesi
             mule tarum chettu tameva icchasi
             tathupamam citta 1- idam karosi
             yammam aniccamhi cale niyunjasi.
   |399.1120| Arupa durangama ekacari
              na te karissam vacanam idaniham
             dukkha hi kama katuka mahabbhaya
             nibbanamevabhimano carissam.
   |399.1121| Naham alakkhya ahirikataya va
             na cittahetu na ca durakantana
             ajivahetu ca aham na nikkhamim
             kato ca te citta patissavo maya.
   |399.1122| Appicchata sappurisehi vannita
             makkhappahanam vupasamo dukkhassa
             itissu mam citta tada niyunjasi
             idani tvam gacchasi pubbacinnam.
   |399.1123| Tanham 2- virajjanca piyapiyanca
             subhani rupani sukha ca vedana
             manopiya 3- kamaguna ca vanta
             vante aham avasitum 4- na ussahe.
@Footnote: 1 Ma. cittamidam .  2 Ma. tanha avijja . 3 Ma. Yu. manapiya . 4 Yu. agamitum.
   |399.1124| Sabbattha te citta vaco katam maya
             bahusu jatisu na mesi kopito
             ajjhattasambhavo katannutaya te
             dukkhe ciram samsaritam taya kate.
   |399.1125| Tvanneva no citta karosi brahmano
             tvam khattiyo rajadisi karosi
             vessa ca sudda ca bhavama ekada
             devattanam vapi taveva vahasa.
   |399.1126| Taveva hetu asura bhavamase
             tvammulakam nerayika bhavamase
             atho tiracchanagatapi ekada
             petattanam vapi taveva vahasa.
   |399.1127| Na 1- nuna dubbhissasi mam punappunam
             muhum muhum varanikamva dussaham 2-
             ummattakeneva maya palobhasi
             kincapi te citta viradhitam maya.
   |399.1128| Idam pure cittamacari carikam
             yenicchakam yatthakamam yathasukham
             tadajjaham niggahissami yoniso
@Footnote: 1 Ma. nanu. nasaddo natthi .  2 Ma. dassayam. Yu. dassaham.
             Hatthim pabhinnam viya ankusaggaho.
   |399.1129| Sattha ca me lokamimam adhitthahi
             aniccato addhuvato asarato
             pakkhanda mam citta jinassa sasane
             tarehi ogha mahata suduttara.
   |399.1130| Na te idam citta yathapuranakam
             naham alam tuyha vase nivattitum
             mahesino pabbajitomhi sasane
             na madisa honti vinasadharino.
   |399.1131| Naga samudda sarita vasundhara
             disa catasso vidisa adhodisa
             sabbe anicca tibhava upadduta
             kuhim gato citta sukham ramissasi.
   |399.1132| Dhi dhi param 1- kim mama citta kahasi
             na te alam citta vasanuvattako
             na jatu bhastam ubhatomukham chupe
             dhiratthu puram navasotasandanim.
   |399.1133| Varahaeneyyavigalhasevite
             pabbharakute pakateva 2- sundare
             navambuna pavusasittakanane
@Footnote: 1 Ma. dhitipparam . 2 Ma. pabbharakutte pakateva.
             Tahim guhagehagato ramissasi.
   |399.1134| Sunilagiva susikha supekhuna
             sucittapattacchadana vihangama
             sumanjughosatthanitabhigajjino
             te tam ramissanti vanamhi jhayinam.
   |399.1135| Vutthamhi deve caturangule tine
             sampupphite meghanibhamhi kanane
             nagantare vitapisamo sayissam
             tam me mudu hohiti tulasannibham.
   |399.1136| Tatha tu karissami 1- yathapi issaro
             yam labbhati tenapi hotu me alam
             tam tam 2- karissami 1- yatha atandito
             bilarabhastamva yatha sumadditam.
   |399.1137| Tatha tu karissami 1- yathapi issaro
             yam labbhati tenapi hoti me alam
             viriyena tam mayha vasanayissam
             gajamva mattam kusalankusaggaho.
   |399.1138| Taya sudantena avatthitena 3- hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kassami . 2 Ma. na taham . 3 Yu. avatthitena.
             Hayena yoggacariyova ujjuna
             pahomi maggam patipajjitum sivam
             cittanurakkhihi sada nisevitam.
   |399.1139| Arammane tam balasa nibandhisam
             nagamva thambhamhi dalhaya rajjuya
             tamme suguttam satiya subhavitam
             anissitam sabbabhavesu hehisi.
   |399.1140| Pannaya chetva vipathanusarinam
             yogena niggayha pathe nivesiya
             disva samudayam vibhavanca sambhavam
             dayadako hehisi aggavadino.
   |399.1141| Catubbipallasavasam adhitthitam
             gamandalamva parinesi citta mam
             nanu 1- sannojanabandhanacchidam
             samsevase karunikam mahamunim.
   |399.1142| Migo yatha seri sucittakanane
             rammam girim pavisi abbhamalinam 2-
             anakule tattha nage ramissasi 3-
             asamsayam citta parabhavissasi.
@Footnote: 1 nunatipi .  2 Ma. pavusaabbhamalinim . 3 Ma. ramissam.
   |399.1143| Ye tuyha chandena vasena vattino
             nara ca nari ca anubhonti yam sukham
             aviddasu maravasanuvattino
             bhavabhinandi tava citta sevakati.
             Talaputo thero.
                     Uddanam
      pannasamhi nipatamhi    eko talaputo suci
     gathayo tattha pannasa    puna panca ca uttariti.
              Pannasanipato samatto.
                  -----------------
              Theragathaya satthikanipato             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 413-425. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=26&item=399&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=26&item=399&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=26&item=399&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=26&item=399&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=399              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=11694              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=11694              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :