ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

page1.

Vinayapitake bhikkhunivibhango ------ namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Pathamaparajikam 1- [1] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena salho migaranatta bhikkhunisanghassa viharam kattukamo hoti . athakho salho migaranatta bhikkhuniyo upasankamitva etadavoca icchamaham ayye bhikkhunisanghassa viharam katum detha me navakammikam bhikkhuninti. {1.1} Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunisu pabbajita honti nanda nandavati sundarinanda thullanandati. Tasu sundarinanda 2- bhikkhuni tarunapabbajita abhirupa hoti dassaniya pasadika pandita byatta medhavini dakkha analasa tatrupayaya vimamsaya samannagata alam katum alam samvidhatum . athakho bhikkhunisangho sundarinandam bhikkhunim sammannitva salhassa migaranattuno navakammikam adasi . tena kho pana samayena sundarinanda bhikkhuni salhassa migaranattuno nivesanam abhikkhanam gacchati vasim detha pharasum 3- detha kutharim 4- detha kuddalam detha nikhadanam dethati . salhopi migaranatta bhikkhunupassayam @Footnote: 1 ayam sikkhapadaganana bhikkhuhi asadharanapattivasena veditabba . 2 Ma. sabbattha @sundarinandanati dissati . 3 Ma. kudharim . 4 Ma. pharasum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Abhikkhanam gacchati katakatam janitum . te abhinham dassanena 1- patibaddhacitta ahesum. {1.2} Athakho salho migaranatta sundarinandam bhikkhunim dusetum okasam alabhamano etadeva atthaya bhikkhunisanghassa bhattam akasi . Athakho salho migaranatta bhattagge asanam pannapento ettaka bhikkhuniyo ayyaya sundarinandaya vuddhatarati ekamantam asanam pannapesi ettaka navakatarati ekamantam asanam pannapesi paticchanne okase nikudde sundarinandaya bhikkhuniya asanam pannapesi yatha thera bhikkhuniyo janeyyum navakanam bhikkhuninam santike nisinnati navakapi bhikkhuniyo janeyyum theranam bhikkhuninam santike nisinnati. {1.3} Athakho salho migaranatta bhikkhunisanghassa kalam arocapesi kalo ayye nitthitam bhattanti . sundarinanda bhikkhuni sallakkhetva na bahukato salho migaranatta bhikkhunisanghassa bhattam akasi mam so dusetukamo sacaham gamissami vissaro me bhavissatiti antevasinim bhikkhunim 2- anapesi gaccha me pindapatam nihara yo ca mam pucchati gilanati pativedehiti . evam ayyeti kho sa bhikkhuni sundarinandaya bhikkhuniya paccassosi . tena kho pana samayena salho migaranatta bahidvarakotthake thito hoti sundarinandam bhikkhunim paripucchanto 3- kaham ayye ayya sundarinanda kaham ayye ayya sundarinandati . @Footnote: 1 Ma. abhinhadassanena . 2 Yu. antevasibhikkhunim. Ma. antevasim bhikkhunim. @3 Ma. Yu. patipucchanto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Evam vutte sundarinandaya bhikkhuniya antevasini bhikkhuni salham migaranattaram etadavoca gilanavuso pindapatam niharissamiti . Athakho salho migaranatta yampaham 1- bhikkhunisanghassa bhattam akasim ayyaya sundarinandaya karanati manusse anapetva bhikkhunisangham bhattena parivisathati vatva yena bhikkhunupassayo tenupasankami . tena kho pana samayena sundarinanda bhikkhuni baharamakotthake thita hoti salham migaranattaram patimanenti. {1.4} Addasa 2- kho sundarinanda bhikkhuni salham migaranattaram durato va agacchantam disvana upassayam pavisitva sasisam parupitva mancake nipajji . athakho salho migaranatta yena sundarinanda bhikkhuni tenupasankami upasankamitva sundarinandam bhikkhunim etadavoca kinte ayye aphasu kissa nipannasiti . evam hetam avuso hoti ya anicchantam icchatiti . kyahantam ayye na icchissami apicaham okasam na labhami tam dusetunti avassuto avassutaya sundarinandaya bhikkhuniya kayasamsaggam samapajji. {1.5} Tena kho pana samayena annatara bhikkhuni jaradubbala caranagilana sundarinandaya bhikkhuniya avidure nipanna hoti . addasa kho sa bhikkhuni salham migaranattaram [3]- avassutaya sundarinandaya bhikkhuniya @Footnote: 1 ito param atthayati tesu potthakesu dissati. 2 Ma. Yu. addasa. 3 Ma. Yu. ito @param avassutanti tesu potthakesu dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Kayasamsaggam samapajjantam disvana ujjhayati khiyati vipaceti katham hi nama ayya sundarinanda avassuta avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyissatiti . athakho sa bhikkhuni bhikkhuninam etamattham arocesi . ya ta bhikkhuniyo appiccha santuttha lajjiniyo kukkuccika sikkhakama ta ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama ayya sundarinanda avassuta avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyissatiti. {1.6} Athakho ta bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum. Te bhikkhu ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama sundarinanda bhikkhuni avassuta avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyissatiti . Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi saccam kira bhikkhave sundarinanda bhikkhuni avassuta avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyatiti 1- . saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava ananucchavikam 2- bhikkhave sundarinandaya bhikkhuniya ananulomikam appatirupam assamanakam akappiyam akaraniyam katham hi nama bhikkhave sundarinanda bhikkhuni avassuta avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyissati netam bhikkhave appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya athakhvetam 3- @Footnote: 1 Ma. Yu. sadiyiti . 2 Ma. Yu. ananucchaviyam . 3 Ma. Yu. athakho tam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Bhikkhave appasannananceva appasadaya pasannananca ekaccanam annathattayati. {1.7} Athakho bhagava sundarinandam bhikkhunim anekapariyayena vigarahitva dubbharataya dupposataya mahicchataya asantutthataya 1- sanganikaya kosajjassa avannam bhasitva anekapariyayena subharataya suposataya appicchassa 2- santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa apacayassa viriyarambhassa vannam bhasitva bhikkhunam tadanucchavikam tadanulomikam dhammim katham katva bhikkhu amantesi tenahi bhikkhave bhikkhuninam sikkhapadam pannapessami dasa atthavase paticca sanghasutthutaya sanghaphasutaya dummankunam bhikkhuninam niggahaya pesalanam bhikkhuninam phasuviharaya ditthadhammikanam asavanam samvaraya samparayikanam asavanam patighataya appasannanam pasadaya pasannanam bhiyyobhavaya saddhammatthitiya vinayanuggahaya evanca pana bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu {1.8} ya pana bhikkhuni avassuta avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam ubbhajanumandalam amasanam va paramasanam va gahanam va chupanam va patipilanam va sadiyeyya ayampi parajika hoti asamvasa ubbhajanumandalikati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 1-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=3&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=3&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10689              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10689              Contents of The Tipitaka Volume 3 http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :