ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

page1.

Suttantapitake khuddakanikayassa apadanam ----- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Pathamo buddhavaggo pathamam buddhapadanam [1] |1.1| Tathagatam jetavane vasantam apucchi vedehamuni natango sabbannubuddha kira nama honti bhavanti te hetuhi kehi dhira 1-. |1.2| Tadaha sabbannuvaro mahesi anandabhaddam madhurassarena ye sabbabuddhesu katadhikara aladdhamokkha jinasasanesu. |1.3| Teneva sambodhimukhena dhira ajjhasayenapi mahabalena pannaya tejena sutikkhapanna sabbannubhavam anupapunanti. @Footnote: 1 Ma. dhira.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

|1.4| Ahampi pubbabuddhesu buddhattam abhipatthayim timsa parami sampunna [1]- dhammaraja asankhiya. |1.5| Sambodhim buddhasetthanam sasanghe lokanayake dasanguli namassitva sirasa abhivadaye 2-. |1.6| Yavata buddhakhettesu ratana vijjantisankhiya akasattha ca bhummattha manasa sabbamahare 3-. |1.7| Tattha rupiyabhumiyam pasadam mapaye aham nekabhummam ratanamayam 4- ubbiddham nabhamuggatam. |1.8| Vicittathamabham sukatam suvibhattam maharaham kanakamayasanghatam 5- kontacchattehi manditam. |1.9| Pathama veluriya bhumi vimalabbhasama subha nalinajalajakinna 6- varakancanabhumiya. |1.10| Pahatthasakhapavala- vanna lohitaka subha 7- indagopakavannabha bhumi obhasati disa. |1.11| Suvibhatta gharamukha niyyuha 8- sihapanjara caturo vedika jala gandhavela manorama. |1.12| Nila pita lohitaka odata suddhakalaka kutagaravarupeta sattaratanabhusita. |1.13| Olokamaya paduma valavihangasobhita nakkhattatarakakinna candasuriyehi 9- mandita. @Footnote: 1 Ma. manasayeva hutvana dhammaraja asankhiya. @ atha buddhapadanani sunatha suddhamanasa. @2 Ma. abhivadayim. 3. Ma. sabbamaharim. 4 Ma. ratanamayam. 5 Ma. kanakamaya-. @6 Ma. nalinajalajakinna. 7 Ma. pavalasa pavalavanna kaci lohitaka subha. @8 Ma. niyyuha. 9 Ma. candasurehi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

|1.14| Hemajalena sanchanna sonnakimkinikayuta vatavegena kujjanti sonnajala 1- manorama. |1.15| Manjetthakam lohitakam pitakam haripanjaram nanarangehi samcittam 2- ussitaddhajamalini. |1.16| Nana 3- bahunekasata phalaka 4- rajatamaya manimaya lohitanka masaragallamaya tatha. Nanasayanacittita 5- sanhakasikasanthata |1.17| kambala dukula cina pattunna pandupavura. Vividhattharanam sabbam manasa pannapemaham |1.18| tasu tasveva bhumisu ratanakutalankata. Maniverocana ukka dharayanta sutitthare |1.19| sobhanti esika thambha subha kancanatorana. Jambonada saramaya atho rajatamayapica |1.20| nekasandhi suvibhatta kavataggalacittita. Ubhato punnaghataneka padumuppalasamyuta |1.21| atite sabbabuddhe ca sasanghe lokanayake. Pakativannarupena nimminitva sasavake |1.22| tena dvarena pavisitva sabbabuddha sasavaka. Sabbasovannamaye pithe nisinna ariyamandala |1.23| ye ca etarahi atthi buddha loke anuttara. @Footnote: 1 Ma. sonnamala. 2 Ma. sampitam. 3 Ma. na nam. 4 Ma. phalika. @5 Ma. nanasayanavicitta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Atita 1- vattamana ca bhavanam sabbe samaruhum |1.24| paccekabuddhenekasate sayambhu aparajite. Atite vattamane ca bhavanam sabbe samaruhum |1.25| kapparukkha bahu atthi ye dibba ye ca manusa. Sabbam dussam samahantva acchademi ticivaram |1.26| khajjabhojjam sayaniyam sampannam panabhojanam. Manimaye subhe patte sampuretva adasaham |1.27| dibbavattha samahutva mattha civarasamyuta. Madhura sakkhara ceva tela ca madhuphanita |1.28| tappita paramannena sabbe ariyamandala. Ratanagabbham pavisitva kesariva guhasaye |1.29| maharahamhi sayane sihaseyyamakappayum. Sampajana samutthaya seyye pallankamabhajum |1.30| gocaram sabbabuddhanam jhanaratisamappita. Anne dhammani desenti anne kilanti iddhiya |1.31| appanayapi kilanti abhinnavasibhavita. Vikubbana vikubbanti anekasatasahassiyo |1.32| buddhapi buddhe pucchanti visayam sabbannumalayam. Gambhiram nipunam thanam pannaya vinibujjhare |1.33| savaka buddhe pucchanti buddha pucchanti savake. @Footnote: 1 Ma. atite. 2 samaharim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Annamannanca pucchanti 1- annamannam byakaronti te |1.34| buddha paccekabuddha ca savaka paricaraka. Evam ratisu ramamana pasadebhiramanti te |1.35| chattatichatta titthanti ratanavelusannibha 2-. Suvannajalasamyuttam rajatajalakhacitam 3- muttajalaparikkhittam 4- sabbe dharentu matthake. |1.36| Bhavanti 5- celavitana sonnatarakacittita vicitta malayavitata sabbe dharentu matthake. |1.37| Vitata malayadamehi gandhadamehi sobhita dussadamehi parikinna ratanadamabhusita. |1.38| Pupphabhikinna suvicitta surabhigandhadhupita gandhapancangulankata hemacchadanachadita. |1.39| Catuddisa pokkharanno padumuppalasanthata sovannarupe khayantu padumarenurajuggata. |1.40| Pupphantu padapa sabbe pasadassa samantato sayanca puppha muncitva gantva bhavanamokirum. |1.41| Sikhino tattha naccantu dibba hamsa pakujjare karavika ca gayantu dijasangha samantato. |1.42| Bheriyo sabba vajjantu vina sabba ravantu ta 6- sabba sangiti vattantu pasadassa samantato. @Footnote: 1 Ma. pucchitva. 2 Ma. chatta titthantu ratana kancanavethapantika. 3 Ma. @ayam upaddhagatha natthi. 4 Ma. muttajalaparikkhitta. 5 Ma. bhavantu. @6 Ma. rasantu ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

|1.43| Yavata buddhakhettamhi cakkavala 1- camupari mahanta jotisampanna acchidda ratanamaya. |1.44| Titthantu sonnapallanka diparukkha jalantu te bhavantu ekapajjota dasasahassaparampara. |1.45| Ganika lasika ceva naccantu accharagana nanaranga padissantu pasadassa samantato. |1.46| Dumagge pabbatagge va sinerugirimuddhane ussapemi dhajam sabbam vicittam pancavannikam. |1.47| Nara naga ca gandhabba sabbe deva upentu te namassanta panjalika pasadam parivarayum. |1.48| Yankinci kusalam kammam kattabbam kiriyam mama kayena vacamanasa tidase sugatam katam. |1.49| Ye satta sannino atthi ye ca satta asannino katam punnaphalam mayham sabbe bhagi bhavantu te. |1.50| Ye 2- tam katam suviditam dinnam punnaphalam maya ye ca tattha na jananti deva gantva nivedayum. |1.51| Sabbe lokamhi ye satta jivantaharahetuka manunnam bhojanam sabbe 3- labhantu mama cetasa. |1.52| Manasa danam maya dinnam manasa pasadamadayim 4- pujitva 5- sabbasambuddham paccekananca pujayim. @Footnote: 1 Ma. cakkavale tato pare. 2 Ma. yesam. 3 Ma. sabbam. 4 Ma. pasadamavahim. @5 Ma. pujita sabbasambuddha pacceka jinasavaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

|1.53| Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca jahetva manusam deham tavatimsam aganchaham. |1.54| Duve bhave pajanami devattam atha manusam annam gatim na janami manasa patthanaphalam. |1.55| Devanam adhiko homi bhavami manujadhipo rupalakkhanasampanno pannaya asamo bhave. |1.56| Bhojanam vividham settham ratananca anappakam nanavidhani vatthani nabhasa khippam upenti mam. |1.57| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha 1- hattham pasaremi dibba bhakkha upenti mam. |1.58| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi ratana sabbe upenti me. |1.59| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi sabbe gandha upenti me. |1.60| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi sabbe yana upenti me. |1.61| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi sabbe mala upenti me. |1.62| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi alankara upenti me. @Footnote: 1 Ma. yam yam. sabbattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

|1.63| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi sabba kanna upenti me. |1.64| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi madhusakkhara upenti me. |1.65| Pathabya pabbate ceva akase udake vane yattha hattham pasaremi sabbe khajja upenti me. |1.66| Adhane addhike jane yacake ca pathavino dadami tam danavaram sambodhivarapattiya. |1.67| Nadento pabbatam selam gajjento bahalam girim sadevakam hasayanto buddho loke bhavamaham. |1.68| Disa dasavidha loke yayato natthi antakam tasminca disabhagamhi buddhakhetta asankhiya. |1.69| Pabha pakittita mayham yamaka ramsivahana etthantare ramsijalam aloko vipulo bhave. |1.70| Ettake lokadhatumhi sabbe passantu mam jana sabbeva 1- sumana hontu sabbe mam anuvattare. |1.71| Visitthamadhuranadena amatam bherimahare 2- etthantare jana sabbe sunantu madhuram giram. |1.72| Dhammameghena vassante sabbe hontu anasava ye tattha pacchimaka satta sotapanna bhavantu te. @Footnote: 1 Ma. sabbe mam anuvattantu yava brahmanivesanam. 2 Ma. bherimahanim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

|1.73| Datva databbakam danam silam pure 1- asesato nekkhammaparamim gantva patto sambodhimuttamam. |1.74| Pandite paripucchitva katva viriyamuttamam khantiya paramim gantva patto sambodhimuttamam. |1.75| Katva dalhamadhitthanam saccaparami puraye mettaya paramim gantva patto sambodhimuttamam. |1.76| Labhalabhe sukhadukkhe sammanane vimanane sabbattha samako hutva patto sambodhimuttamam. |1.77| Kosajjam bhayato disva viriyancapi khemato araddhaviriya hotha esa buddhanusasani. |1.78| Vivadam bhayato disva avivadanca khemato samagga sakhila hotha esa buddhanusasani. |1.79| Pamadam bhayato disva appamadanca khemato bhavethatthangikam maggam esa buddhanusasani. |1.80| Samagata bahu buddha arahanto ca sabbaso sambuddhe arahante ca vandamana namassatha. |1.81| Evam acintiya buddha buddhadhamma acintiya acintiyesu pasannanam vipako hotyacintiyoti. Ittham sudam bhagava attano buddhacaritam sambodhayamano 2- buddhapadaniyam nama dhammapariyayam abhasitthati. Buddhapadanam samattam. @Footnote: 1 Ma. puretva. 2 Ma. sambhavayamano.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 1-9. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=32&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=32&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=49&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=49&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :