ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [1]  Kusalā  dhammā  akusalā  dhammā  abyākatā  dhammā
sukhāyavedanāyasampayuttā  dhammā  dukkhāyavedanāyasampayuttā  dhammā
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttā  dhammā vipākā dhammā vipākadhammadhammā
nevavipākanavipākadhammadhammā     upādinnupādāniyā     dhammā
anupādinnupādāniyā  dhammā  anupādinnānupādāniyā dhammā saṅkiliṭṭha-
saṅkilesikā dhammā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dhammā asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā
dhammā   savitakkasavicārā   dhammā   avitakkavicāramattā  dhammā
avitakkāvicārā  dhammā  pītisahagatā  dhammā  sukhasahagatā  dhammā
upekkhāsahagatā  dhammā  dassanenapahātabbā dhammā bhāvanāyapahātabbā
dhammā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   dhammā   dassanena-
pahātabbahetukā dhammā bhāvanāyapahātabbahetukā dhammā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā    dhammā   ācayagāmino   dhammā
apacayagāmino   dhammā   nevācayagāminonāpacayagāmino   dhammā
sekkhā dhammā asekkhā dhammā nevasekkhānāsekkhā dhammā parittā
dhammā  mahaggatā  dhammā  appamāṇā  dhammā parittārammaṇā dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Mahaggatārammaṇā dhammā appamāṇārammaṇā dhammā hīnā dhammā majjhimā dhammā paṇītā dhammā micchattaniyatā dhammā sammattaniyatā dhammā aniyatā dhammā maggārammaṇā dhammā maggahetukā dhammā maggādhipatino dhammā uppannā dhammā anuppannā dhammā uppādino dhammā atītā dhammā anāgatā dhammā paccuppannā dhammā atītārammaṇā dhammā anāgatārammaṇā dhammā paccuppannārammaṇā dhammā ajjhattā dhammā bahiddhā dhammā ajjhattabahiddhā dhammā ajjhattārammaṇā dhammā bahiddhārammaṇā dhammā ajjhattabahiddhārammaṇā dhammā sanidassanasappaṭighā dhammā anidassanasappaṭighā dhammā anidassanāppaṭighā dhammā. Bāvīsati tikamātikā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=1&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=1&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :