ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [15]  Vijjābhāgino  dhammā  avijjābhāgino dhammā vijjūpamā
dhammā  vajirūpamā  dhammā  bālā  dhammā  paṇḍitā  dhammā kaṇhā
dhammā  sukkā  dhammā  tapaniyā  dhammā atapaniyā dhammā adhivacanā
dhammā  adhivacanapathā  dhammā  nirutti  dhammā  niruttipathā  dhammā
paññatti  dhammā  paññattipathā  dhammā  nāmañca  rūpañca avijjā ca
bhavataṇhā ca bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca sassatadiṭṭhi ca ucchedadiṭṭhi ca
antavādiṭṭhi   ca   anantavādiṭṭhi   ca   pubbantānudiṭṭhi   ca
aparantānudiṭṭhi  ca  ahirikañca  anottappañca  hiri  ca  ottappañca
dovacassatā  ca  pāpamittatā  ca sovacassatā ca kalyāṇamittatā ca
āpattikusalatā  ca  āpattivuṭṭhānakusalatā  ca  samāpattikusalatā  ca
samāpattivuṭṭhānakusalatā   ca   dhātukusalatā  ca  manasikārakusalatā
Ca  āyatanakusalatā  ca  paṭiccasamuppādakusalatā  ca  ṭhānakusalatā
ca  aṭṭhānakusalatā  ca  ājjavo  ca  maddavo  ca  khanti  ca
soraccañca  sākhalyañca  paṭisanthāro  ca  indriyesuaguttadvāratā ca
bhojane  amattaññutā  ca  indriyesu  guttadvāratā  ca  bhojane
mattaññutā  ca  muṭṭhasaccañca  asampajaññañca  sati  ca  sampajaññañca
paṭisaṅkhānabalañca   bhāvanābalañca   samatho   ca  vipassanā  ca
samathanimittañca    paggāhanimittañca    paggāhoca   avikkhepoca
sīlavipatti ca diṭṭhivipatti ca sīlasampadā ca diṭṭhisampadā ca sīlavisuddhi ca
diṭṭhivisuddhi  ca  diṭṭhivisuddhi  kho  pana  yathādiṭṭhissa  ca  padhānaṃ
saṃvego ca saṃvejaniyesu ṭhānesu saṃviggassa ca yoniso padhānaṃ asantuṭṭhatā
ca kusalesu dhammesu appaṭivānitā ca padhānasmiṃ vijjā ca vimutti ca
khaye ñāṇaṃ anuppāde ñāṇanti.
             Suttantamātikā.
             Mātikā niṭṭhitā
                -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 7-8. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=15&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=15&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=15&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=15&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=15              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :