ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
            Saccakatha
   [1090] Cattari saccani asankhataniti . amanta . Cattari
tanani  cattari  lenani  cattari  saranani  cattari  parayanani
cattari accutani cattari amatani cattari nibbananiti . na hevam
vattabbe  .pe. cattari nibbananiti . amanta . atthi catunnam
nibbananam  uccanicata  hinappanitata  ukkamsavakamso sima va bhedo
va raji va antarika vati. Na hevam vattabbe .pe.
   [1091] Dukkhasaccam asankhatanti . amanta. Dukkham asankhatanti.
Na  hevam  vattabbe  .pe.  dukkhasaccam asankhatanti . amanta .
Kayikam   dukkham  cetasikam  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasa
asankhatati  .  na hevam vattabbe .pe. samudayasaccam asankhatanti .
Amanta  .  samudayo  asankhatoti  .  na hevam vattabbe .pe.
Samudayasaccam  asankhatanti  .  amanta  .  kamatanha  bhavatanha
Vibhavatanha  asankhatati  .  na  hevam  vattabbe  .pe. maggasaccam
asankhatanti . amanta . maggo asankhatoti . na hevam vattabbe
.pe.  maggasaccam  asankhatanti  .  amanta  . sammaditthi .pe.
Sammasamadhi asankhatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1092] Dukkham sankhatanti . amanta . dukkhasaccam sankhatanti.
Na  hevam vattabbe .pe. kayikam dukkham cetasikam dukkham sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa  sankhatati  .  amanta  .  dukkhasaccam
sankhatanti . na hevam vattabbe .pe. Samudayo sankhatoti. Amanta.
Samudayasaccam sankhatanti . na hevam vattabbe .pe. Kamatanha bhavatanha
vibhavatanha  sankhatati  .  amanta  .  samudayasaccam  sankhatanti .
Na hevam vattabbe .pe. maggo sankhatoti . amanta . Maggasaccam
sankhatanti  .  na  hevam vattabbe .pe. sammaditthi .pe. samma
samadhi  sankhatoti  . amanta . maggasaccam sankhatanti . na hevam
vattabbe .pe.
   [1093] Nirodhasaccam asankhatam nirodho asankhatoti . Amanta.
Dukkhasaccam  asankhatam  dukkham  asankhatanti . na hevam vattabbe .pe.
Nirodhasaccam  asankhatam  nirodho asankhatoti . amanta . samudayasaccam
asankhatam samudayo asankhatoti . na hevam vattabbe .pe. nirodhasaccam
asankhatam  nirodho  asankhatoti  .  amanta  . maggasaccam asankhatam
maggo asankhatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1094]  Dukkhasaccam  asankhatam dukkham sankhatanti . amanta .
Nirodhasaccam  asankhatam nirodho sankhatoti . na hevam vattabbe .pe.
Samudayasaccam  asankhatam  samudayo  sankhatoti . amanta . nirodhasaccam
asankhatam  nirodho  sankhatoti . na hevam vattabbe .pe. maggasaccam
asankhatam  maggo  sankhatoti  .  amanta  .  nirodhasaccam asankhatam
nirodho sankhatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1095] Na vattabbam cattari saccani asankhataniti. Amanta.
Nanu vuttam bhagavata cattarimani bhikkhave tathani avitathani anannathani.
Katamani  cattari  .  idam  dukkhanti  bhikkhave  tathametam avitathametam
anannathametam  .pe.  ayam  dukkhasamudayoti  .pe.  ayam dukkhanirodhoti
.pe.  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  tathametam  avitathametam
anannathametam  imani  kho  bhikkhave  cattari  tathani  avitathani
anannathaniti  1-  attheva  suttantoti  .  amanta . tena hi
cattari saccani asankhataniti.
            Saccakatha.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 350-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=1090&items=6&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=1090&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=1090&items=6&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=1090&items=6&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1090              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4907              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4907              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :