ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [251]  Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā
bhikkhū  kosalesu  janapadesu  aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchiṃsu .
Tesaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ  avivadamānānaṃ  viharataṃ  aññataro
phāsuvihāro  adhigato  hoti  .  athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ etadahosi
amhākaṃ  kho  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ  avivadamānānaṃ  viharataṃ
aññataro  phāsuvihāro  adhigato  sace  mayaṃ  idāni  pavāressāma
Siyāpi  bhikkhū  pavāretvā  cārikaṃ  pakkameyyuṃ  evaṃ mayaṃ imamhā
phāsuvihārā  paribāhirā  bhavissāma  kathaṃ  nu  kho  amhehi
paṭipajjitabbanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {251.1}  Idha  pana  bhikkhave  sambahulā sandiṭṭhā sambhattā
bhikkhū  aññatarasmiṃ  āvāse  vassaṃ  upagacchanti  . tesaṃ samaggānaṃ
sammodamānānaṃ   avivadamānānaṃ   viharataṃ  aññataro  phāsuvihāro
adhigato hoti . tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti amhākaṃ kho samaggānaṃ
sammodamānānaṃ   avivadamānānaṃ   viharataṃ  aññataro  phāsuvihāro
adhigato  sace  mayaṃ  idāni pavāressāma siyāpi bhikkhū pavāretvā
cārikaṃ  pakkameyyuṃ  evaṃ  mayaṃ  imamhā  phāsuvihārā  paribāhirā
bhavissāmāti  .  anujānāmi  bhikkhave  tehi  bhikkhūhi pavāraṇāsaṅgahaṃ
kātuṃ  .  evañca  pana  bhikkhave kātabbo . sabbeheva ekajjhaṃ
sannipatitabbaṃ   .  sannipatitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {251.2}  suṇātu  me  bhante  saṅgho  amhākaṃ  samaggānaṃ
sammodamānānaṃ   avivadamānānaṃ   viharataṃ  aññataro  phāsuvihāro
adhigato . sace mayaṃ idāni pavāressāma siyāpi bhikkhū pavāretvā
cārikaṃ  pakkameyyuṃ  evaṃ  mayaṃ  imamhā  phāsuvihārā  paribāhirā
bhavissāma  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  pavāraṇāsaṅgahaṃ
kareyya idāni uposathaṃ kareyya pātimokkhaṃ uddiseyya āgame [1]-
komudiyā cātumāsiniyā pavāreyya. Esā ñatti.
   {251.3}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  amhākaṃ  samaggānaṃ
sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ
@Footnote: 1 Ma. juṇhe. evamupari.
Viharataṃ  aññataro  phāsuvihāro  adhigato  .  sace  mayaṃ  idāni
pavāressāma  siyāpi  bhikkhū  pavāretvā  cārikaṃ  pakkameyyuṃ evaṃ
mayaṃ  imamhā  phāsuvihārā  paribāhirā  bhavissāma  .  saṅgho
pavāraṇāsaṅgahaṃ  karoti  idāni  uposathaṃ  karissati  pātimokkhaṃ
uddisissati  āgame  komudiyā  cātumāsiniyā  pavāressati .
Yassāyasmato  khamati  pavāraṇāsaṅgahassa  karaṇaṃ  idāni  uposathaṃ
karissati  pātimokkhaṃ  uddisissati  āgame  komudiyā  cātumāsiniyā
pavāressati so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {251.4}  Kato  saṅghena  pavāraṇāsaṅgaho  idāni  uposathaṃ
karissati  pātimokkhaṃ  uddisissati  āgame  komudiyā  cātumāsiniyā
pavāressati. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {251.5} Tehi ce bhikkhave bhikkhūhi kate pavāraṇāsaṅgahe aññataro
bhikkhu evaṃ vadeyya icchāmahaṃ āvuso janapadacārikaṃ pakkamituṃ atthi me
janapade karaṇīyanti . so evamassa vacanīyo sādhu āvuso pavāretvā
gacchāhīti . so ce bhikkhave bhikkhu pavārayamāno aññatarassa bhikkhuno
pavāraṇaṃ ṭhapeti so evamassa vacanīyo anissaro kho me tvaṃ āvuso
pavāraṇāya  na  tāvāhaṃ  pavāressāmīti  .  tassa  ce  bhikkhave
bhikkhuno  pavārayamānassa  aññataro  bhikkhu  tassa  bhikkhuno  pavāraṇaṃ
ṭhapeti  ubho  saṅghena  samanuyuñjitvā  samanuggāhitvā  yathādhammaṃ
kārāpetabbā  .  so  ce  bhikkhave  bhikkhu  janapade taṃ karaṇīyaṃ
Tīretvā  punadeva  antokomudiyā  cātumāsiniyā  taṃ  āvāsaṃ
āgacchati  tehi  ce  bhikkhave  bhikkhūhi  pavāriyamāne  aññataro
bhikkhu  tassa  bhikkhuno  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  so  evamassa  vacanīyo
anissaro  kho  me  tvaṃ  āvuso pavāraṇāya pavārito ahanti .
Tehi  ce  bhikkhave  bhikkhūhi  pavāriyamāne  so  bhikkhu aññatarassa
bhikkhuno  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  .  ubho  saṅghena  samanuyuñjitvā
samanuggāhitvā yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena pavāretabbanti.
             Pavāraṇākkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
             Imamhi khandhake vatthu chacattāḷīsa.
                       -------
                      Tassuddānaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 358-361. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=251&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=251&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=251&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=251&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=251              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :