ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
   [803]  Kusalam  sappitikam dhammam paticca kusalo sappitiko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  akusalam  sappitikam dhammam paticca akusalo
sappitiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  abyakatam  sappitikam
dhammam paticca abyakato sappitiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [804] Hetuya tini arammane tini avigate tini.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [805]  Kusalo  sappitiko dhammo kusalassa sappitikassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo  sappitiko  dhammo  akusalassa
sappitikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyakato
Sappitiko  dhammo  abyakatassa  sappitikassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [806] Hetuya tini arammane nava avigate tini.
   [807]  Kusalam  appitikam dhammam paticca kusalo appitiko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  akusalam  appitikam  dhammam  paticca
akusalo  appitiko  dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . abyakatam
appitikam  dhammam  paticca  abyakato  appitiko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  .  kusalam  appitikanca  abyakatam  appitikanca  dhammam
paticca  abyakato  appitiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Akusalam  appitikanca  abyakatam  appitikanca  dhammam  paticca abyakato
appitiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [808] Hetuya nava arammane tini avigate nava.
     Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [809]  Kusalo  appitiko dhammo kusalassa appitikassa dhammassa
hetupaccayena paccayo.
   [810] Hetuya satta arammane nava avigate terasa.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
         Kusalattikasappitikadukam nitthitam
            --------
          Kusalattikapitisahagataditidukam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 495-497. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=2714&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=2714&items=8&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=2714&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=2714&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2714              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :