ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
     Nasanidassanattikanaparittattike sanidassanattikaparittattikam
   [1172]  Nasanidassanasappatigham  naparittam  dhammam paticca sanidassana-
sappatigho paritto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1173] Hetuya ekavisa.
   [1174]  Nasanidassanasappatigham  namahaggatam dhammam paticca anidassana-
appatigho mahaggato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1175] Hetuya tini.
   [1176]   Nasanidassanasappatigham  naappamanam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho appamano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1177] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanaparittarammanattike
         sanidassanattikaparittarammanattikam
   [1178]  Nasanidassanasappatigham  naparittarammanam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho    parittarammano    dhammo    uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page505.

Hetupaccaya:. [1179] Hetuya tini. [1180] Nasanidassanasappatigham namahaggatarammanam dhammam paccaya anidassanaappatigho mahaggatarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1181] Hetuya tini. [1182] Nasanidassanasappatigham naappamanarammanam dhammam paccaya anidassanaappatigho appamanarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1183] Hetuya tini. Nasanidassanattikanahinattike sanidassanattikahinattikam [1184] Nasanidassanasappatigham nahinam dhammam paccaya anidassanaappatigho hino dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1185] Hetuya tini. [1186] Nasanidassanasappatigham namajjhimam dhammam paticca sanidassanasappatigho majjhimo dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1187] Hetuya ekavisa. [1188] Nasanidassanasappatigham napanitam dhammam paccaya anidassana- appatigho panito dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1189] Hetuya tini.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page506.

Nasanidassanattikanamicchattattike sanidassanattikamicchattattikam [1190] Nasanidassanasappatigham namicchattaniyatam dhammam paccaya anidassanaappatigho micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1191] Hetuya tini. [1192] Nasanidassanasappatigham nasammattaniyatam dhammam paccaya anidassanaappatigho sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1193] Hetuya tini. [1194] Nasanidassanasappatigham naaniyatam dhammam paticca sanidassana- sappatigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1195] Hetuya ekavisa. Nasanidassanattikanamaggarammanattike sanidassanattikamaggarammanattikam [1196] Nasanidassanasappatigham namaggarammanam dhammam paccaya anidassanaappatigho maggarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1197] Hetuya tini. [1198] Nasanidassanasappatigham namaggahetukam dhammam paccaya anidassanaappatigho maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1199] Hetuya tini. [1200] Nasanidassanasappatigham namaggadhipatim dhammam paccaya anidassanaappatigho maggadhipati dhammo uppajjati hetupaccaya:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page507.

[1201] Hetuya tini. Nasanidassanattikanauppannattike sanidassanattikauppannattikam [1202] Nasanidassanasappatigho nauppanno dhammo anidassana- appatighassa uppannassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:. [1203] Arammane cha. Nasanidassanattikanaatitattike sanidassanattikaatitattikam [1204] Nasanidassanasappatigho napaccuppanno dhammo anidassana- appatighassa paccuppannassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:. [1205] Arammane cha. Nasanidassanattikanaatitarammanattike sanidassanattikaatitarammanattikam [1206] Nasanidassanasappatigham naatitarammanam dhammam paticca anidassanaappatigho atitarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1207] Hetuya tini. [1208] Nasanidassanasappatigham naanagatarammanam dhammam paccaya anidassanaappatigho anagatarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1209] Hetuya tini. [1210] Nasanidassanasappatigham napaccuppannarammanam dhammam paticca anidassanaappatigho paccuppannarammano dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page508.

Hetupaccaya:. [1211] Hetuya tini. Nasanidassanattikanaajjhattarammanattike sanidassanattikaajjhattarammanattikam [1212] Nasanidassanasappatigham naajjhattarammanam dhammam paticca anidassanaappatigho ajjhattarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1213] Hetuya tini. [1214] Nasanidassanasappatigham nabahiddharammanam dhammam paticca anidassanaappatigho bahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [1215] Hetuya tini avigate tini. Sahajatavarampi paccayavarampi samsatthavarampi sampayuttavarampi panhavarampi vittharetabbam. Paccaniyanulomatikattikapatthanam nitthitam. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 504-508. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=2864&items=44&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=2864&items=44&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2864&items=44&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2864&items=44&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2864              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :