ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Nakusalattikanasanidassanattikam
   [380]  Nakusalam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca nakusalo
nasanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  nakusalam
nasanidassanasappatigham   dhammam  paticca  naakusalo  nasanidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam  nasanidassanasappatigham dhammam
paticca   naabyakato   nasanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  nakusalam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  nakusalo
nasanidassanasappatigho   ca   naabyakato   nasanidassanasappatigho  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  nakusalam  nasanidassanasappatigham  dhammam
paticca   nakusalo  nasanidassanasappatigho  ca  naakusalo  nasanidassana-
sappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [381]  Naakusalam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  naakusalo
nasanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  naakusalam
nasanidassanasappatigham   dhammam   paticca  nakusalo  nasanidassanasappatigho
Dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   naakusalam  nasanidassanasappatigham
dhammam  paticca  naabyakato  nasanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naakusalam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  naakusalo
nasanidassanasappatigho   ca   naabyakato   nasanidassanasappatigho  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  naakusalam  nasanidassanasappatigham  dhammam
paticca  nakusalo  nasanidassanasappatigho  ca  naakusalo  nasanidassana-
sappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [382]  Naabyakatam nasanidassanasappatigham dhammam paticca naabyakato
nasanidassanasappatigho   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naabyakatam
nasanidassanasappatigham   dhammam   paticca  nakusalo  nasanidassanasappatigho
dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  naabyakatam  nasanidassanasappatigham
dhammam   paticca  naakusalo  nasanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  nakusalo
nasanidassanasappatigho   ca   naabyakato  nasanidassanasappatigho   ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  naabyakatam  nasanidassanasappatigham
dhammam  paticca  naakusalo  nasanidassanasappatigho  ca  naabyakato
nasanidassanasappatigho  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: naabyakatam
nasanidassanasappatigham   dhammam   paticca  nakusalo  nasanidassanasappatigho
ca  naakusalo  nasanidassanasappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
cha.
   [383]  Nakusalam  nasanidassanasappatighanca  naabyakatam nasanidassana-
sappatighanca  dhammam  paticca  nakusalo  nasanidassanasappatigho  dhammo
uppajjati hetupaccaya: panca.
   [384]  Naakusalam  nasanidassanasappatighanca  naabyakatam nasanidassana-
sappatighanca  dhammam  paticca  nakusalo  nasanidassanasappatigho  dhammo
uppajjati hetupaccaya: panca.
   [385]  Nakusalam  nasanidassanasappatighanca  naakusalam  nasanidassana-
sappatighanca  dhammam  paticca  nakusalo  nasanidassanasappatigho  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  nakusalam  nasanidassanasappatighanca  naakusalam
nasanidassanasappatighanca  dhammam  paticca  naakusalo  nasanidassanasappatigho
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  nakusalam  nasanidassanasappatighanca
naakusalam  nasanidassanasappatighanca  dhammam  paticca  nakusalo  nasanidassana-
sappatigho  ca  naakusalo  nasanidassanasappatigho  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: tini.
   [386]  Hetuya  ekunattimsa  avigate  ekunattimsa  sabbattha
vittharo.
   [387]  Nakusalam  naanidassanasappatigham  dhammam  paticca  nakusalo
naanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [388]  Hetuya  ekunattimsa  avigate  ekunattimsa  sabbattha
vittharo.
   [389]  Nakusalam  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca nakusalo
naanidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [390] Hetuya nava sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 101-104. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=380&items=11&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=380&items=11&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=380&items=11&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=380&items=11&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=380              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :