ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Hetudukasanidassanattike
          nahetudukanasanidassanattikaṃ
   [257]   Nahetu   sanidassanasappaṭigho  dhammo  nanahetussa
nasanidassanasappaṭighassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .pe.
Nahetu  sanidassanasappaṭigho  dhammo  nahetussa  nasanidassanasappaṭighassa
ca  nanahetussa  nasanidassanasappaṭighassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ naajjhattārammāṇo peḌna naajjhattārammaṇo
   [258] Nahetuṃ  anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassana-
sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [259] Hetuṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassana-
appaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ anidassanaappaṭighaṃ
dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:
hetuṃ  anidassanaappaṭighañca  nahetuṃ  anidassanaappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca
nahetu naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [260] Hetuyā tīṇi.
            ---------------
          Sahetukadukakusalattike
          nasahetukadukanakusalattikaṃ
   [261] Sahetukaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .  sahetukaṃ  akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  nasahetuko  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  ahetukaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paccayā naahetuko naabyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
         Hetusampayuttadukakusalattike
         nahetusampayuttadukanakusalattikaṃ
   [262]  Hetusampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetusampayutto
Nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  hetusampayuttaṃ
akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetusampayutto  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuvippayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ
paccayā   nahetuvippayutto   naabyākato   dhammo   uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
          Hetusahetukadukakusalattike
          nahetusahetukadukanakusalattikaṃ
   [263]  Hetucevasahetukoca  kusalo  dhammo  nahetussaceva-
naahetukassaca  nakusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
ekaṃ  .  hetucevasahetukoca  kusalo  dhammo  naahetukassaceva-
nanacahetussa   nakusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
dve  .  hetucevasahetukoca  kusalo  dhammo  nahetussaceva-
naahetukassaca    nakusalassa   ca   naahetukassacevananacahetussa
nakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [264]  Sahetukocevanacahetu  kusalo  dhammo naahetukassaceva-
nanacahetussa   nakusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
cattāri  .  ...  nahetussacevanaahetukassaca  nakusalassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  pañca . ... nahetussacevanaahetukassaca
nakusalassa  ca  naahetukassacevananacahetussa  nakusalassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: cha.
   [265]  Hetucevasahetukoca  kusalo  ca  sahetukocevanacahetu
Kusalo  ca  dhammā  nahetussacevanaahetukassaca nakusalassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: satta . ...  naahetukassacevananacahetussa
nakusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: aṭṭha . ... Hetussa-
cevanaahetukassaca   nakusalassa   ca   naahetukassacevananacahetussa
nakusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [266]  Hetucevasahetukoca  akusalo  dhammo  nahetussaceva-
naahetukassaca  naakusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
etena upāyena navapañhā kātabbā.
   [267]  Hetucevasahetukoca  abyākato  dhammo nahetussaceva-
naahetukassaca    naabyākatassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: navapañhā kātabbā. Saṅkhittaṃ.
     Hetucevahetusampayuttadukaṃ hetucevasahetukadukasadisaṃ.
          Saṅkhittaṃ. Navapañhā.
         Nahetusahetukadukakusalattike
         nahetunasahetukadukanakusalattikaṃ
   [268]  Nahetuṃ sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ . nahetuṃ sahetukaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasahetuko  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nahetuṃ ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ
paccayā   nahetu  naahetuko  naabyākato  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā: ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 196-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=777&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=777&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=777&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=777&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=777              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :