ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Hetudukasanidassanattike
          nahetudukanasanidassanattikam
   [257]   Nahetu   sanidassanasappatigho  dhammo  nanahetussa
nasanidassanasappatighassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  .pe.
Nahetu  sanidassanasappatigho  dhammo  nahetussa  nasanidassanasappatighassa
ca  nanahetussa  nasanidassanasappatighassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo: tini.
@Footnote:* mikar—kr khagoe naajjhattarammano peDna naajjhattarammano
   [258] Nahetum  anidassanasappatigham dhammam paticca nahetu naanidassana-
sappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [259] Hetum anidassanaappatigham dhammam paticca nahetu naanidassana-
appatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum anidassanaappatigham
dhammam paticca nahetu naanidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:
hetum  anidassanaappatighanca  nahetum  anidassanaappatighanca  dhammam  paticca
nahetu naanidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [260] Hetuya tini.
            ---------------
          Sahetukadukakusalattike
          nasahetukadukanakusalattikam
   [261] Sahetukam  kusalam  dhammam  paticca  nasahetuko  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .  sahetukam  akusalam dhammam
paticca  nasahetuko  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini  .  ahetukam  abyakatam  dhammam paccaya naahetuko naabyakato
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
         Hetusampayuttadukakusalattike
         nahetusampayuttadukanakusalattikam
   [262]  Hetusampayuttam  kusalam  dhammam  paticca  nahetusampayutto
Nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  hetusampayuttam
akusalam   dhammam   paticca   nahetusampayutto  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  hetuvippayuttam  abyakatam  dhammam
paccaya   nahetuvippayutto   naabyakato   dhammo   uppajjati
hetupaccaya: ekam.
          Hetusahetukadukakusalattike
          nahetusahetukadukanakusalattikam
   [263]  Hetucevasahetukoca  kusalo  dhammo  nahetussaceva-
naahetukassaca  nakusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
ekam  .  hetucevasahetukoca  kusalo  dhammo  naahetukassaceva-
nanacahetussa   nakusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
dve  .  hetucevasahetukoca  kusalo  dhammo  nahetussaceva-
naahetukassaca    nakusalassa   ca   naahetukassacevananacahetussa
nakusalassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [264]  Sahetukocevanacahetu  kusalo  dhammo naahetukassaceva-
nanacahetussa   nakusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
cattari  .  ...  nahetussacevanaahetukassaca  nakusalassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  panca . ... nahetussacevanaahetukassaca
nakusalassa  ca  naahetukassacevananacahetussa  nakusalassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: cha.
   [265]  Hetucevasahetukoca  kusalo  ca  sahetukocevanacahetu
Kusalo  ca  dhamma  nahetussacevanaahetukassaca nakusalassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: satta . ...  naahetukassacevananacahetussa
nakusalassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: attha . ... Hetussa-
cevanaahetukassaca   nakusalassa   ca   naahetukassacevananacahetussa
nakusalassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: nava.
   [266]  Hetucevasahetukoca  akusalo  dhammo  nahetussaceva-
naahetukassaca  naakusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
etena upayena navapanha katabba.
   [267]  Hetucevasahetukoca  abyakato  dhammo nahetussaceva-
naahetukassaca    naabyakatassa   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo: navapanha katabba. Sankhittam.
     Hetucevahetusampayuttadukam hetucevasahetukadukasadisam.
          Sankhittam. Navapanha.
         Nahetusahetukadukakusalattike
         nahetunasahetukadukanakusalattikam
   [268]  Nahetum sahetukam kusalam dhammam paticca nahetu nasahetuko
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam . nahetum sahetukam
akusalam  dhammam  paticca  nahetu  nasahetuko  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nahetum ahetukam abyakatam dhammam
paccaya   nahetu  naahetuko  naabyakato  dhammo  uppajjati
Hetupaccaya: ekam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 196-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=777&items=12&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=777&items=12&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=777&items=12&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=777&items=12&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=777              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :