ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [378]  Akusalam  asavam  dhammam  paticca  naakusalo naasavo
dhammo  ...  nakusalo naasavo dhammo ... naabyakato naasavo
dhammo  ... nakusalo naasavo ca naabyakato naasavo ca dhamma
... nakusalo naasavo ca naakusalo naasavo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  panca  .  akusalam  noasavam  dhammam  paticca nakusalo
nanoasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ...  naabyakato
nanoasavo  dhammo  ...  nakusalo  nanoasavo  ca  naabyakato
nanoasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
           Kusalattikasasavaduke
           nakusalattikanasasavadukam
   [379] Abyakatam sasavam dhammam paticca ... Lokiyadukasadisam .pe.
         Kusalattikaasavasampayuttaduke
         nakusalattikanaasavasampayuttadukam
   [380]  Akusalam asavasampayuttam dhammam paticca nakusalo naasava-
sampayutto  dhammo ... naakusalo  naasavasampayutto  dhammo ...
Naabyakato  naasavasampayutto  dhammo  ...  nakusalo  naasava-
sampayutto  ca  naabyakato  naasavasampayutto  ca  dhamma ...
Nakusalo  naasavasampayutto  ca  naakusalo  naasavasampayutto  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  panca  .  akusalam asavavippayuttam
dhammam  paticca  nakusalo  naasavavippayutto  dhammo ... naabyakato
naasavavippayutto  dhammo  ...  nakusalo  naasavavippayutto  ca
naabyakato  naasavavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya:
tini.
          Kusalattikaasavasasavaduke
          nakusalattikanaasavasasavadukam
   [381]  Akusalam  asavancevasasavanca  dhammam  paticca  nakusalo
naasavocevanaanasavoca  dhammo  ...  naakusalo  naasavoceva-
naanasavoca dhammo ... naabyakato naasavocevanaanasavoca dhammo
...  nakusalo  naasavocevanaanasavoca  naabyakato naasavoceva-
naanasavoca  dhamma ... nakusalo naasavocevanaanasavoca naakusalo
naasavocevanaanasavoca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  panca .
Akusalam  sasavancevanocaasavam  dhammam  paticca nakusalo naanasavoceva-
nanocaasavo  dhammo  ...  naabyakato naanasavocevananocaasavo
dhammo   ...  nakusalo  naanasavocevananocaasavo  naabyakato
naanasavocevananocaasavo dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
        Kusalattikaasavaasavasampayuttaduke
        nakusalattikanaasavaasavasampayuttadukam
   [382]  Akusalam  asavancevaasavasampayuttanca  dhammam  paticca
nakusalo  naasavocevanaasavavippayuttoca  dhammo  ...  naabyakato
naasavocevanaasavavippayuttoca  dhammo  ...  nakusalo naasavoceva-
naasavavippayuttoca   naabyakato   naasavocevanaasavavippayuttoca
dhamma  uppajjanti hetupaccaya: tini . akusalam asavasampayuttanceva-
nocaasavam  dhammam  paticca  nakusalo  naasavavippayuttocevananoca-
asavo  dhammo  ... naabyakato naasavavippayuttocevananocaasavo
dhammo  ...  nakusalo  naasavavippayuttocevananocaasavo naabyakato
naasavavippayuttocevananocaasavo  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
tini.
        Kusalattikaasavavippayuttasasavaduke
        nakusalattikaasavavippayuttanasasavadukam
   [383] Abyakatam asavavippayuttam sasavam dhammam ....
          Lokiyadukavarasadisam.
          Kusalattikachagocchakaduke
          nakusalattikachagocchakadukam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 235-238. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=898&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=898&items=6&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=898&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=898&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=898              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :