ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [401]  So  parivutthaparivaso bhikkhunam arocesi aham avuso
ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam
soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  yacim tassa me sangho ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  adasi  soham  parivasanto  antara  ekam  apattim
apajjim   sancetanikam   sukkavisatthim  appaticchannam  soham  sangham
antara   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassi  soham  parivutthaparivaso  manattaraho  antara
@Footnote: 1 Ma. mulaya patikassana . Yu. mulaya patikassanam.
Ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam
soham  sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassi  soham  parivutthaparivaso  katham  nu  kho  maya
patipajjitabbanti  .  te  bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum .
Tenahi  bhikkhave  sangho  udayissa  bhikkhuno  tissannam  apattinam
charattam manattam detu.
   [402] Evanca pana bhikkhave databbam . Tena bhikkhave udayina
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  pancahapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam
yacim  .  tassa  me  sangho  ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya   pancahaparivasam  adasi  .
Soham  parivasanto  antara  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  soham  sangham  antara ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam
yacim  .  tam mam sangho antara ekissa apattiya sancetanikaya
Sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . soham parivutthaparivaso
manattaraho   antara  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  soham  sangham  antara ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam
yacim  .  tam mam sangho antara ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassi  .  soham  bhante
parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacamiti.
Dutiyampi yacitabbam tatiyampi yacitabbam.
   [403] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {403.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam
adasi . so parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham  antara  ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam
yaci  .  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya patikassi . so
parivutthaparivaso  manattaraho  antara  ekam  apattim  apajji
Sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham  antara ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya
patikassanam  yaci  .  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya
patikassi  .  so  parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam
manattam  yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  udayissa
bhikkhuno  tissannam  apattinam  charattam  manattam  dadeyya . esa
natti.
   {403.2}  Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  so
sangham   ekissa   apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  yaci  .  sangho  udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  adasi  .  so  parivasanto
antara  ekam  apattim  apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam
so  sangham  antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassi . so parivutthaparivaso manattaraho antara ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham
antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya
Mulaya  patikassanam  yaci  . sangho udayim bhikkhum antara ekissa
apattiya    sancetanikaya    sukkavisatthiya   appaticchannaya
mulaya  patikassi  .  so  parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam
charattam  manattam  yacati  .  sangho  udayissa  bhikkhuno tissannam
apattinam  charattam  manattam  deti . yassayasmato khamati udayissa
bhikkhuno  tissannam  apattinam  charattam manattassa danam so tunhassa
yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {403.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .pe.  dinnam  sanghena udayissa bhikkhuno tissannam apattinam
charattam manattam khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 184-188. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=401&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=401&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=401&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=401&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=401              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :