ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [404]  So manattam caranto antara ekam apattim apajji
sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  .  so  bhikkhunam  arocesi
aham  avuso  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim
pancahapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  yacim  tassa
me  sangho  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya   pancahaparivasam   adasi  soham  parivasanto
antara  ekam  apattim  apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam
soham  sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara
Ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassi  soham  parivutthaparivaso  manattaraho  antara
ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam soham
sangham  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassi  soham  parivutthaparivaso  sangham  tissannam  apattinam
charattam  manattam  yacim  tassa  me  sangho  tissannam  apattinam
charattam  manattam  adasi  soham  manattam  caranto  antara ekam
apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  kathamnu
kho  maya  patipajjitabbanti  .  te  bhikkhu  bhagavato  etamattham
arocesum . tenahi bhikkhave sangho udayim bhikkhum antara ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya
patikassitva charattam manattam detu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 188-189. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=404&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=404&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=404&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=404&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=404              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :