ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

          Vinayapiṭake mahāvibhaṅgassa
            paṭhamo bhāgo
            ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Verañjakaṇḍaṃ
   [1] Tena samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūle
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  .  assosi
kho verañjo brāhmaṇo samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulā
pabbajito  verañjāyaṃ  viharati  naḷerupucimandamūle  mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi . taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti  so  imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti so dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ
arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [2]  Athakho  verañjo  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho verañjo
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bho  gotama na samaṇo
gotamo  brāhmaṇe  jiṇṇe  vuḍḍhe  1-  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti
tayidaṃ  bho  gotama  tatheva  na hi bhavaṃ gotamo brāhmaṇe jiṇṇe
vuḍḍhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti
vā āsanena vā nimanteti tayidaṃ bho gotama na sampannamevāti .
Nāhantaṃ  brāhmaṇa  passāmi  sadevake  loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya  sadevamanussāya  yamahaṃ  abhivādeyyaṃ
vā  paccuṭṭheyyaṃ  vā  āsanena  vā nimanteyyaṃ yaṃ hi brāhmaṇa
tathāgato abhivādeyya vā paccuṭṭheyya vā āsanena vā nimanteyya
muddhāpi tassa vipateyyāti.
   {2.1} Arasarūpo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti ye te
brāhmaṇa rūparasā saddarasā gandharasā rasarasā phoṭṭhabbarasā te tathāgatassa
pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃ katā 2- āyatiṃ anuppādadhammā
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
@Footnote: 1 Ma. vuddhe. 2 gatātipi pāṭho.
Vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.2} Nibbhogo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti ye te
brāhmaṇa rūpabhogā saddabhogā gandhabhogā rasabhogā phoṭṭhabbabhogā te
tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ katā āyatiṃ
anuppādadhammā  ayaṃ  kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya
vadesīti.
   {2.3} Akiriyavādo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo gotamoti ahañhi
brāhmaṇa  akiriyaṃ  vadāmi kāyaduccaritassa vacīduccaritassa manoduccaritassa
anekavihitānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ akiriyaṃ vadāmi ayaṃ kho brāhmaṇa
pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo
gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.4} Ucchedavādo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena  maṃ  pariyāyena  sammā  vadamāno vadeyya ucchedavādo samaṇo
gotamoti  ahañhi  brāhmaṇa  ucchedaṃ  vadāmi  rāgassa  dosassa
mohassa  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ucchedaṃ
vadāmi  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  pariyāyo  yena  maṃ pariyāyena sammā
Vadamāno vadeyya ucchedavādo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ
sandhāya vadesīti.
   {2.5} Jegucchī bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya jegucchī samaṇo gotamoti ahañhi
brāhmaṇa  jigucchāmi  1- kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā jigucchāmi 2-
ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya
jegucchī samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.6} Venayiko bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya venayiko samaṇo gotamoti.
Ahañhi  brāhmaṇa  vinayāya  dhammaṃ desemi rāgassa dosassa mohassa
anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  vinayāya dhammaṃ desemi
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya venayiko samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.7} Tapassī bhavaṃ gotamoti . atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya tapassī samaṇo gotamoti
tapanīyāhaṃ  brāhmaṇa  pāpake  akusale  dhamme  vadāmi kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  yassa  kho  brāhmaṇa  tapanīyā  pāpakā
akusalā   dhammā   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā
@Footnote: 1-2 imesu dvīsu ṭhānesu jegucchaṃ vadāmītipi pāṭho dissati.
Anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tamahaṃ  tapassīti  vadāmi
tathāgatassa  kho  brāhmaṇa  tapanīyā  pāpakā  akusalā  dhammā
pahīnā   ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ
anuppādadhammā  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya tapassī samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ
tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.8} Apagabbho bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya apagabbho samaṇo gotamoti
yassa  kho  brāhmaṇa  āyatiṃ  gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ  anuppādadhammā
tamahaṃ apagabbhoti vadāmi tathāgatassa kho brāhmaṇa āyatiṃ gabbhaseyyā
punabbhavābhinibbatti  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ
katā  āyatiṃ  anuppādadhammā ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā vadamāno vadeyya apagabbho samaṇo gotamoti no
ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   [3]  Seyyathāpi  brāhmaṇa kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa
vā  dvādasa  vā  tānassu  kukkuṭiyā sammā adhisayitāni sammā
pariseditāni  sammā  paribhāvitāni yo nu kho tesaṃ kukkuṭacchāpakānaṃ
paṭhamataraṃ   pādanakhasikhāya   vā   mukhatuṇḍakena  vā  aṇḍakosaṃ
padāletvā  sotthinā  abhinibbijjheyya  kinti  svāssa  vacanīyo
Jeṭṭho  vā  kaniṭṭho vāti . jeṭṭhotissa bho gotama vacanīyo so hi
nesaṃ jeṭṭho hotīti . evameva kho ahaṃ brāhmaṇa avijjāgatāya pajāya
aṇḍabhūtāya  pariyonaddhāya avijjaṇḍakosaṃ padāletvā eko va loke
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho sohaṃ brāhmaṇa jeṭṭho seṭṭho
lokassa āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇa viriyaṃ ahosi asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati appamuṭṭhā 1- passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ
so kho ahaṃ brāhmaṇa vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  vihāsiṃ pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  vihāsiṃ sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedesiṃ
yantaṃ  ariyā ācikkhanti  upekkhako  satimā sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ sukhassa  ca  pahānā dukkhassa ca pahānā pubbe va
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ.
   {3.1} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  2-
pubbenivāsānussatiñāṇāya cittaṃ abhininnāmesiṃ so anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. asammuṭṭhā. 2 Yu. Ma. ānañjappatte.
Anussarāmi  seyyathīdaṃ  ekaṃpi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo
catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsaṃpi jātiyo tiṃsaṃpi
jātiyo  cattāḷīsaṃpi jātiyo paññāsaṃpi jātiyo jātisataṃpi jātisahassaṃpi
jātisatasahassaṃpi  anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi
saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so tato cuto
amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhūpapannoti  .  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ
anussarāmi . ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā paṭhame yāme paṭhamā
vijjā adhigatā avijjā vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko
uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato .
Ayaṃ  kho me brāhmaṇa paṭhamā abhinibbidhā ahosi kukkuṭacchāpakasseva
aṇḍakosamhā.
   {3.2} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte sattānaṃ cutūpapātañāṇāya cittaṃ
abhininnāmesiṃ . so dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte
passāmi cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate
duggate yathākammūpage satte pajānāmi ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
Samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena samannāgatā ariyānaṃ
upavādakā micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana bhonto sattā
kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā manosucaritena samannāgatā
ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ 1- upapannāti. Iti dibbena cakkhunā
visuddhena atikkantamānusakena satte passāmi cavamāne upapajjamāne hīne
paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāmi.
Ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā majjhime yāme dutiyā vijjā adhigatā avijjā
vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko uppanno yathātaṃ appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato . Ayaṃ kho me brāhmaṇa dutiyā abhinibbidhā
ahosi kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   {3.3} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte āsavānaṃ khayañāṇāya cittaṃ abhininnāmesiṃ
so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ
ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
@Footnote: 1 saggalokantipi pāṭho.
Yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
tassa  me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ vimuccittha
bhavāsavāpi cittaṃ vimuccittha 1- avijjāsavāpi cittaṃ vimuccittha vimuttasmiṃ
vimuttamiti 2- ñāṇaṃ ahosi khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti abbhaññāsiṃ . ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā
pacchime yāme tatiyā vijjā adhigatā avijjā vihatā vijjā uppannā
tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa ātāpino
pahitattassa viharato . ayaṃ kho me brāhmaṇa tatiyā abhinibbidhā ahosi
kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhāti.
   [4] Evaṃ vutte verañjo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca jeṭṭho bhavaṃ
gotamo seṭṭho bhavaṃ gotamo abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ bho gotama
seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni dakkhantīti evamevaṃ 3- bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
@Footnote: 1 yebhuyyena ito paraṃ diṭṭhāsavāpīti atthi. 2 vimuttamhītipi
@pāṭho. 3 sabbattha evamevāti pāṭho dissati.
Pakāsito  esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ adhivāsetu
ca me bhavaṃ gotamo verañjāyaṃ vassāvāsaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi
bhagavā tuṇhībhāvena . athakho verañjo brāhmaṇo bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [5] Tena kho pana samayena verañjā dubbhikkhā hoti dvīhitikā
setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Tena
kho  pana  samayena uttarāpathakā assavāṇijā pañcamattehi assasatehi
verañjāyaṃ vassāvāsaṃ upagatā honti . tehi assamaṇḍalikāsu bhikkhūnaṃ
patthapatthapūlakaṃ  1-  paññattaṃ hoti . bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  verañjāyaṃ  2- piṇḍāya pavisitvā piṇḍaṃ alabhamānā
assamaṇḍalikāsu  piṇḍāya  caritvā  patthapatthapūlakaṃ  ārāmaṃ  haritvā
udukkhale koṭṭetvā koṭṭetvā paribhuñjanti . āyasmā panānando
patthapūlakaṃ silāyaṃ piṃsitvā 3- bhagavato upanāmeti. Taṃ bhagavā paribhuñjati.
   {5.1} Assosi kho bhagavā udukkhalasaddaṃ. Jānantāpi tathāgatā pucchanti
jānantāpi na pucchanti kālaṃ viditvā pucchanti kālaṃ viditvā na pucchanti
@Footnote: 1 sabbattha patthapatthamūlakanti pāṭho dissati. 2 Yu. Ma. verañjaṃ.
@3 Yu. Ma. pisitvā.
Atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no  anatthasañhitaṃ  anatthasañhite
setughāto tathāgatānaṃ . dvīhākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti
dhammaṃ  vā desessāma sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmāti .
Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi kinnu kho so ānanda
udukkhalasaddoti  .  athakho  āyasmā  ānando  bhagavato etamatthaṃ
ārocesi . sādhu sādhu ānanda tumhehi ānanda sappurisehi vijitaṃ
pacchimā janatā sālimaṃsodanaṃ atimaññissatīti.
   [6] Athakho āyasmā mahāmoggallāno yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi  . ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā mahāmoggallāno bhagavantaṃ etadavoca etarahi
bhante verañjā dubbhikkhā dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā
uñchena paggahena  yāpetuṃ  imissā  bhante  mahāpaṭhaviyā heṭṭhimatalaṃ
sampannaṃ 1- seyyathāpi khuddakamadhuṃ 2- anīlakaṃ evamassādaṃ sādhāhaṃ bhante
paṭhaviṃ parivatteyyaṃ  bhikkhū pappaṭakojaṃ paribhuñjissantīti . ye pana te
moggallāna paṭhavīnissitā pāṇā te kathaṃ karissasīti. Ekāhaṃ bhante pāṇiṃ
abhinimminissāmi seyyathāpi mahāpaṭhavī ye paṭhavīnissitā pāṇā te tattha
saṅkāmessāmi ekena hatthena paṭhaviṃ parivattessāmīti. Alaṃ moggallāna
@Footnote: 1 Ma. Rā. rasasampannaṃ. 2 Yu. khuddamadhuṃ.
Mā te rucci paṭhaviṃ parivattetuṃ vipallāsaṃpi sattā paṭilabheyyunti. Sādhu
bhante sabbo bhikkhusaṅgho uttarakuruṃ piṇḍāya gaccheyyāti. Ye pana te
moggallāna  bhikkhū aniddhimanto te kathaṃ karissasīti . tathāhaṃ bhante
karissāmi yathā sabbe bhikkhū gacchissantīti . alaṃ moggallāna mā te
rucci sabbassa bhikkhusaṅghassa uttarakuruṃ piṇḍāya gamananti.
   [7]  Athakho  āyasmato  sāriputtassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  katamesānaṃ  kho  buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  na  ciraṭṭhitikaṃ  ahosi  katamesānaṃ  buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  .  athakho  āyasmā
sāriputto  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sāriputto  bhagavantaṃ etadavoca
idha  mayhaṃ  bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  katamesānaṃ  kho  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  na
ciraṭṭhitikaṃ  ahosi  katamesānaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ
ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  .  bhagavato  ca  sāriputta  vipassissa bhagavato
ca  sikhissa  bhagavato  ca vessabhussa brahmacariyaṃ na ciraṭṭhitikaṃ ahosi
bhagavato  ca  sāriputta  kakusandhassa  bhagavato  ca  konāgamanassa
bhagavato  ca  kassapassa  brahmacariyaṃ  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti . ko nu
Kho  bhante  hetu  ko  paccayo  yena  bhagavato  ca  vipassissa
bhagavato  ca  sikhissa  bhagavato  ca  vessabhussa  brahmacariyaṃ  na
ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   {7.1} Bhagavā ca sāriputta vipassī bhagavā ca sikhī bhagavā ca vessabhū
kilāsuno  ahesuṃ sāvakānaṃ vitthārena dhammaṃ dassetuṃ appakañca nesaṃ
ahosi  suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  appaññattaṃ  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  anuddiṭṭhaṃ
pātimokkhaṃ  tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  antaradhānena buddhānubuddhānaṃ
sāvakānaṃ antaradhānena ye te pacchimā sāvakā nānānāmā nānāgottā
nānājaccā  nānākulā  pabbajitā  te  taṃ  brahmacariyaṃ khippaññeva
antaradhāpesuṃ  seyyathāpi  sāriputta  nānāpupphāni phalake nikkhittāni
suttena asaṅgahitāni tāni vāto vikirati vidhamati viddhaṃseti taṃ kissa hetu
yathātaṃ  suttena asaṅgahitattā evameva kho sāriputta tesaṃ buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  antaradhānena  buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ  antaradhānena
ye  te  pacchimā  sāvakā  nānānāmā nānāgottā nānājaccā
nānākulā pabbajitā te taṃ brahmacariyaṃ khippaññeva antaradhāpesuṃ
   {7.2} kilāsuno ca te buddhā 1- bhagavanto ahesuṃ sāvake 2- cetasā
ceto  paricca  ovadituṃ  bhūtapubbaṃ  sāriputta  vessabhū bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  aññatarasmiṃ  bhiṃsanake  vanasaṇḍe  sahassaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho katthaci na dissati. 2 sāvakānantipi atthi.
Cetasā  ceto paricca ovadati anusāsati evaṃ vitakketha mā evaṃ
vitakkayittha  evaṃ  manasikarotha mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ
upasampajja  viharathāti  athakho  sāriputta  tesaṃ  bhikkhusahassānaṃ  1-
vessabhunā  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  evaṃ ovadiyamānānaṃ
evaṃ  anusāsiyamānānaṃ  anupādāya  āsavehi  cittāni  vimucciṃsu
tatra   sudaṃ   sāriputta   bhiṃsanakassa   vanasaṇḍassa  bhiṃsanakatasmiṃ
hoti  yo  koci  avītarāgo  taṃ  vanasaṇḍaṃ pavisati yebhuyyena 2-
lomāni  haṃsanti  ayaṃ  kho  sāriputta  hetu  ayaṃ  paccayo yena
bhagavato  ca  vipassissa  bhagavato  ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa
brahmacariyaṃ  na  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  . ko pana bhante hetu ko
paccayo  yena  bhagavato  ca  kakusandhassa  bhagavato ca konāgamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   {7.3} Bhagavā ca sāriputta kakusandho bhagavā ca konāgamano bhagavā ca
kassapo akilāsuno ahesuṃ sāvakānaṃ vitthārena dhammaṃ desetuṃ bahuñca
nesaṃ ahosi suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  paññattaṃ sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ uddiṭṭhaṃ pātimokkhaṃ
tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  antaradhānena  buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ
antaradhānena  ye  te  pacchimā sāvakā nānānāmā nānāgottā
nānājaccā   nānākulā   pabbajitā   te   taṃ  brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 tesaṃ bhikkhūnanti amhākaṃ khanti. 2 Ma. yebhūyena.
Ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  ṭhapesuṃ  seyyathāpi  sāriputta nānāpupphāni phalake
nikkhittāni  suttena  susaṅgahitāni  tāni  vāto  na  vikirati  na
vidhamati  na  viddhaṃseti  taṃ kissa hetu yathātaṃ suttena susaṅgahitattā
evameva  kho  sāriputta  tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ antaradhānena
buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ  antaradhānena  ye  te pacchimā sāvakā
nānānāmā  nānāgottā  nānājaccā  nānākulā  pabbajitā  te
taṃ  brahmacariyaṃ  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  ṭhapesuṃ  ayaṃ kho sāriputta hetu
ayaṃ  paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa bhagavato ca konāgamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   [8] Athakho āyasmā sāriputto uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca etassa
bhagavā kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññāpeyya
uddiseyya pātimokkhaṃ yathayidaṃ 1- brahmacariyaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikanti.
   {8.1} Āgamehi tvaṃ sāriputta āgamehi tvaṃ sāriputta tathāgato va
tattha  kālaṃ jānissati na tāva sāriputta satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ
paññāpeti  uddisati  pātimokkhaṃ  yāva na idhekacce āsavaṭṭhāniyā
dhammā  saṅghe  pātubhavanti  yato  ca  kho  sāriputta  idhekacce
āsavaṭṭhāniyā  dhammā  saṅghe  pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ
@Footnote: 1 Ma. yathāyidaṃ.
Sikkhāpadaṃ  paññāpeti  uddisati pātimokkhaṃ tesaññeva āsavaṭṭhāniyānaṃ
dhammānaṃ paṭighātāya na tāva sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā
saṅghe pātubhavanti yāva na saṅgho rattaññumahattaṃ patto hoti yato ca kho
sāriputta saṅgho rattaññumahattaṃ patto hoti atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā
dhammā  saṅghe pātubhavanti atha satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññāpeti
uddisati  pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya
na tāva sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe pātubhavanti
yāva na saṅgho vepullamahattaṃ patto hoti yato ca kho sāriputta saṅgho
vepullamahattaṃ patto hoti atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe
pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ paññāpeti uddisati
pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya na tāva
sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe pātubhavanti yāva na
saṅgho lābhaggamahattaṃ patto hoti yato ca kho sāriputta saṅgho lābhagga-
mahattaṃ  patto  hoti  atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe
pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpeti  uddisati
pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya nirabbudo
hi  sāriputta bhikkhusaṅgho nirādīnavo apagatakāḷako suddho pariyodāto
sāre patiṭṭhito imesaṃ hi sāriputta pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ yo pacchimako
Bhikkhu so sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [9] Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi āciṇṇaṃ kho
panetaṃ  ānanda  tathāgatānaṃ  yehi  nimantitā vassaṃ vasanti na te
anapaloketvā   janapadacārikaṃ  pakkamanti  āyāmānanda  verañjaṃ
brāhmaṇaṃ apalokessāmāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato  paccassosi  .  athakho bhagavā nivāsetvā pattacīvaramādāya
āyasmatā  ānandena  pacchāsamaṇena  yena  verañjassa brāhmaṇassa
nivesanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi . athakho
verañjo  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {9.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho verañjaṃ brāhmaṇaṃ bhagavā etadavoca
nimantitamhā tayā brāhmaṇa vassaṃ vutthā apalokema 1- taṃ icchāma
mayaṃ  janapadacārikaṃ  pakkamitunti . saccaṃ bho gotama nimantitattha mayā
vassaṃ vutthā apica yo deyyadhammo so na dinno tañca kho no asantaṃ
nopi adātukamyatā taṃ kutettha labbhā bahukiccā gharāvāsā bahukaraṇīyā
adhivāsetu me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi
bhagavā tuṇhībhāvena . athakho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ dhammiyā kathāya
sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā
@Footnote: 1 Yu. Ma. apalokāma.
Pakkāmi . athakho verañjo brāhmaṇo tassā rattiyā accayena sake
nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato kālaṃ
ārocāpesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {9.2} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  verañjassa  brāhmaṇassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho verañjo
brāhmaṇo  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ
ticīvarena acchādesi ekamekañca bhikkhuṃ ekamekena dussayugena acchādesi.
   {9.3} Athakho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Athakho
bhagavā  verañjāyaṃ  yathābhirantaṃ viharitvā anupagamma soreyyaṃ saṅkassaṃ
kaṇṇakujjaṃ   yena   payāgapatiṭṭhānaṃ   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
payāgapatiṭṭhāne gaṅgaṃ nadiṃ uttaritvā yena bārāṇasī tadavasari. Athakho
bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena vesālī tena cārikaṃ pakkāmi
anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesālī tadavasari . Tatra sudaṃ bhagavā
vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
         Verañjabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 1-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=1&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]