ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Anuruddhasuttaṃ
   [420]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha kho pañcakaṅgo thapati
aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho  purisa yenāyasmā
anuruddho  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  āyasmato
anuruddhassa  pāde  sirasā  vandāhi [1]- pañcakaṅgo bhante thapati
āyasmato  anuruddhassa  pāde  sirasā  vandatīti  evañca  vadehi
adhivāsetu  kira  bhante  āyasmā  anuruddho  pañcakaṅgassa thapatissa
svātanāya  attacatuttho  bhattaṃ  yena  ca  kira  bhante  āyasmā
anuruddho pagevataraṃ āgaccheyya pañcakaṅgo bhante 2- thapati bahukicco
bahukaraṇīyo  rājakaraṇīyenāti  .  evaṃ  bhanteti  kho  so puriso
pañcakaṅgassa  thapatissa  paṭissutvā  yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  so puriso āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca
pañcakaṅgo  bhante  thapati  āyasmato  anuruddhassa  pāde  sirasā
vandati  evañca  vadeti  adhivāsetu kira bhante āyasmā anuruddho
pañcakaṅgassa  thapatissa  svātanāya  attacatuttho  bhattaṃ  yena  ca
kira  bhante  āyasmā  anuruddho  pagevataraṃ āgaccheyya pañcakaṅgo
bhante  thapati  bahukicco  bahukaraṇīyo  rājakaraṇīyenāti . adhivāsesi
@Footnote: 1 Yu. etthantare evañca vadehīti dissati . 2 Yu. bhanteti natthi.
Kho āyasmā anuruddho tuṇhībhāvena.
   [421] Atha kho āyasmā anuruddho tassā rattiyā accayena
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  pañcakaṅgassa
thapatissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi  .  atha  kho  pañcakaṅgo thapati āyasmantaṃ anuruddhaṃ paṇītena
khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā santappesi sampavāresi . atha kho
pañcakaṅgo  thapati  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ
aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā  ekamanataṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
nisinno kho pañcakaṅgo thapati āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca
   {421.1} idha maṃ 1- bhante therā bhikkhū upasaṅkamitvā evamāhaṃsu
appamāṇaṃ  gahapati  cetovimuttiṃ bhāvehīti ekacce therā evamāhaṃsu
mahaggataṃ  gahapati  cetovimuttiṃ bhāvehīti yā cāyaṃ bhante appamāṇā
cetovimutti yā ca mahaggatā cetovimutti ime dhammā nānatthā ceva
nānābyañjanā  ca  udāhu ekatthā byañjanameva nānanti . tenahi
gahapati  taññevettha  paṭibhātu  apaṇṇakante  ito  bhavissatīti .
Mayhaṃ  kho  bhante  evaṃ  hoti yā cāyaṃ appamāṇā cetovimutti
yā   ca  mahaggatā  cetovimutti  ime  dhammā  ekatthā
byañjanameva nānanti.
   [422]  Yā  cāyaṃ  gahapati  appamāṇā cetovimutti yā ca
mahaggatā  cetovimutti  ime  dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Ca tadimināpetaṃ gahapati pariyāyena veditabbaṃ yathā panime 1- dhammā
nānatthā  ceva  nānābyañjanā ca . katamā ca gahapati appamāṇā
cetovimutti  .  idha  gahapati  bhikkhu mettāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ  pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho  tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā  viharati  .  karuṇāsahagatena  cetasā  ... muditāsahagatena
cetasā  ...  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā
viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharati ayaṃ vuccati gahapati appamāṇā cetovimutti.
   [423]  Katamā ca 2- gahapati mahaggatā cetovimutti . idha
gahapati  bhikkhu  yāvatā  ekaṃ  rukkhamūlaṃ  mahaggatanti  pharitvā
adhimuccitvā  viharati  ayaṃ  vuccati  gahapati mahaggatā cetovimutti .
Idha  pana  gahapati  bhikkhu  yāvatā  dve vā tīṇi vā rukkhamūlāni
mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  ayaṃ  3- vuccati gahapati
mahaggatā  cetovimutti  .  idha  gahapati  bhikkhu  yāvatā  ekaṃ
gāmakkhettaṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  ayaṃ vuccati
gahapati  mahaggatā  cetovimutti  .  idha pana gahapati bhikkhu yāvatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo natthi . 2 Yu. casaddo natthi . 3 Ma. Yu. ayampi.
Dve  vā  tīṇi vā gāmakkhettāni mahaggatanti pharitvā adhimuccitvā
viharati  ayaṃ  vuccati  gahapati  mahaggatā cetovimutti . idha gahapati
bhikkhu  yāvatā  ekaṃ  mahārajjaṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā
viharati  ayaṃ  vuccati  gahapati  mahaggatā  cetovimutti  . idha pana
gahapati  bhikkhu  yāvatā  dve vā tīṇi vā mahārajjāni mahaggatanti
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  ayaṃ  vuccati  gahapati  mahaggatā
cetovimutti  .  idha  pana  gahapati  bhikkhu  yāvatā  samuddapariyantaṃ
paṭhaviṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  ayaṃ  vuccati
gahapati  mahaggatā  cetovimutti  .  iminā  kho  etaṃ  gahapati
pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  panime  dhammā  nānatthā  ceva
nānābyañjanā ca.
   [424]  Catasso  kho  imā  gahapati bhavūpapattiyo . katamā
catasso . idha gahapati ekacco parittābhāni 1- pharitvā adhimuccitvā
viharati  .  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā parittābhānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjati . idha pana gahapati ekacco appamāṇābhāni 2-
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  .  so  kāyassa bhedā parammaraṇā
appamāṇābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  .  idha  gahapati
ekacco  saṅkiliṭṭhābhāni  3-  pharitvā adhimuccitvā viharati . so
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  saṅkiliṭṭhābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjati  .  idha pana gahapati ekacco parisuddhābhāni 4- pharitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. parittābhāti. 2 Po. Ma. Yu. appamāṇābhāti.
@3 Po. Ma. Yu. saṅkiliṭṭhābhāti. 4 po Ma. Yu. parisuddhābhāti.
Adhimuccitvā  viharati . so kāyassa bhedā parammaraṇā parisuddhābhānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  .  imā  kho  gahapati  catasso
bhavūpapattiyo.
   [425] Hoti kho so gahapati samayo yā tā devatā ekajjhaṃ
sannipatanti  tāsaṃ  ekajjhaṃ  sannipatitānaṃ  vaṇṇanānattaṃ  hi  kho
paññāyati  no  ca  ābhānānattaṃ  .  seyyathāpi  gahapati  puriso
sambahulāni  telappadīpāni  ekaṃ  gharaṃ  paveseyya  tesaṃ ekaṃ gharaṃ
pavesitānaṃ  accinānattaṃ  hi  kho  paññāyetha no ca ābhānānattaṃ
evameva  kho  gahapati  hoti  kho  so samayo yā tā devatā
ekajjhaṃ  sannipatanti  tāsaṃ  ekajjhaṃ  sannipatitānaṃ  vaṇṇanānattaṃ
hi kho paññāyati no ca ābhānānattaṃ.
   [426] Hoti kho so gahapati samayo yā tā devatā tato
vipakkamanti  tāsaṃ  tato  vipakkamantīnaṃ  vaṇṇanānattañceva  paññāyati
ābhānānattañca  .  seyyathāpi  gahapati  puriso  tāni  sambahulāni
telappadīpāni  tamhā  gharā  nīhareyya  tesaṃ  tato  nīharantānaṃ
accinānattañceva   paññāyetha  ābhānānattañca  evameva  kho
gahapati  hoti  kho  so samayo yā tā devatā tato vipakkamanti
tāsaṃ   tato   vipakkamantīnaṃ   vaṇṇanānattañceva   paññāyati
ābhānānattañca.
   [427]  Na kho gahapati tāsaṃ devatānaṃ evaṃ hoti idamhākaṃ
Niccanti  vā  dhuvanti  vā sassatanti vā apica yattha yattheva tā
devatā  abhinivisanti  tattha  tattheva  tā  devatā  abhiramanti .
Seyyathāpi  gahapati  makkhikānaṃ kājena vā piṭakena vā hariyamānānaṃ
na  evaṃ  hoti  idamhākaṃ  niccanti  vā  dhuvanti  vā sassatanti
vā  apica  yattha  yattheva  tā makkhikā abhinivisanti tattha tattheva
tā  makkhikā  abhiramanti  evameva  kho  gahapati  tāsaṃ  devatānaṃ
na  evaṃ  hoti  idamhākaṃ  niccanti  vā  dhuvanti  vā sassatanti
vā  apica  yattha  yattheva  tā devatā abhinivisanti tattha tattheva
tā devatā abhiramantīti.
   [428]  Evaṃ  vutte  āyasmā abhiyo kaccāno āyasmantaṃ
anuruddhaṃ  etadavoca  sādhu  bhante  anuruddha  atthi ca me ettha
uttariṃ  paṭipucchitabbaṃ  yā  tā  bhante devatā ābhā sabbā tā
parittābhā  udāhu  santetthekaccā  devatā  appamāṇābhāti .
Tadaṅgena  kho  āvuso kaccāna santetthekaccā devatā parittābhā
santi  panetthekaccā devatā appamāṇābhāti . ko nu kho bhante
anuruddha  hetu  ko paccayo yena tāsaṃ devatānaṃ ekaṃ devanikāyaṃ
upapannānaṃ  santetthekaccā  devatā parittābhā santi panetthekaccā
devatā appamāṇābhāti.
   [429]  Tenahāvuso  kaccāna taññevettha paṭipucchissāmi yathā
te  khameyya  tathā  naṃ  byākareyyāsi . taṃ kiṃ maññasi āvuso
Kaccāna  yvāyaṃ  bhikkhu  yāvatā  ekaṃ rukkhamūlaṃ mahaggatanti pharitvā
adhimuccitvā  viharati  yo  cāyaṃ  bhikkhu  yāvatā  dve  vā tīṇi
vā  rukkhamūlāni  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  imāsaṃ
ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ  katamā  cittabhāvanā  mahaggatatarāti . yvāyaṃ
bhante  bhikkhu  yāvatā  dve  vā tīṇi vā rukkhamūlāni mahaggatanti
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  ayaṃ  imāsaṃ  ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ
mahaggatatarāti.
   [430]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso kaccāna yvāyaṃ bhikkhu yāvatā
dve  vā  tīṇi  vā  rukkhamūlāni  mahaggatanti pharitvā adhimuccitvā
viharati  yo  cāyaṃ  bhikkhu  yāvatā  ekaṃ  gāmakkhettaṃ mahaggatanti
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  imāsaṃ  ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ katamā
cittabhāvanā  mahaggatatarāti  .  yvāyaṃ  bhante bhikkhu yāvatā ekaṃ
gāmakkhettaṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  ayaṃ imāsaṃ
ubhinnaṃ cittabhāvanānaṃ mahaggatatarāti.
   [431]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso kaccāna yvāyaṃ bhikkhu yāvatā
ekaṃ  gāmakkhettaṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  yo
cāyaṃ  bhikkhu  yāvatā dve vā tīṇi vā gāmakkhettāni mahaggatanti
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  imāsaṃ  ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ katamā
cittabhāvanā  mahaggatatarāti  .  yvāyaṃ  bhante bhikkhu yāvatā dve
vā  tīṇi  vā  gāmakkhettāni  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā
Viharati ayaṃ imāsaṃ ubhinnaṃ cittabhāvanānaṃ mahaggatatarāti.
   [432]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso kaccāna yvāyaṃ bhikkhu yāvatā
dve  vā  tīṇi vā gāmakkhettāni mahaggatanti pharitvā adhimuccitvā
viharati  yo  cāyaṃ  bhikkhu  yāvatā  ekaṃ  mahārajjaṃ  mahaggatanti
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  imāsaṃ  ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ katamā
cittabhāvanā  mahaggatatarāti  .  yvāyaṃ  bhante bhikkhu yāvatā ekaṃ
mahārajjaṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  ayaṃ  imāsaṃ
ubhinnaṃ cittabhāvanānaṃ mahaggatatarāti.
   [433]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso kaccāna yvāyaṃ bhikkhu yāvatā
ekaṃ  mahārajjaṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  yo
cāyaṃ  bhikkhu  yāvatā  dve  vā tīṇi vā mahārajjāni mahaggatanti
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  imāsaṃ  ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ katamā
cittabhāvanā  mahaggatatarāti  .  yvāyaṃ  bhante bhikkhu yāvatā dve
vā  tīṇi  vā  mahārajjāni mahaggatanti pharitvā adhimuccitvā viharati
ayaṃ imāsaṃ ubhinnaṃ cittabhāvanānaṃ mahaggatatarāti.
   [434]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso kaccāna yvāyaṃ bhikkhu yāvatā
dve  vā  tīṇi  vā  mahārajjāni mahaggatanti pharitvā adhimuccitvā
viharati  yo  cāyaṃ  bhikkhu  yāvatā  samuddapariyantaṃ paṭhaviṃ mahaggatanti
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  imāsaṃ  ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ katamā
cittabhāvanā  mahaggatatarāti  .  yvāyaṃ  bhante  bhikkhu  yāvatā
Samuddapariyantaṃ  paṭhaviṃ  mahaggatanti  pharitvā  adhimuccitvā  viharati ayaṃ
imāsaṃ  ubhinnaṃ  cittabhāvanānaṃ  mahaggatatarāti  .  ayaṃ kho āvuso
kaccāna  hetu  ayaṃ paccayo yena tāsaṃ devatānaṃ ekaṃ devanikāyaṃ
upapannānaṃ  santetthekaccā  devatā parittābhā santi panetthekaccā
devatā appamāṇābhāti.
   [435]  Sādhu  bhante  anuruddha atthi ca me ettha uttariṃ
paṭipucchitabbaṃ yāvatā bhante devatā ābhā sabbā tā saṅkiliṭṭhābhā
udāhu  santetthekaccā  devatā  parisuddhābhāti  .  tadaṅgena kho
āvuso  kaccāna  santetthekaccā  devatā  saṅkiliṭṭhābhā  santi
panetthekaccā devatā parisuddhābhāti . ko nu kho bhante anuruddha
hetu ko paccayo yena tāsaṃ devatānaṃ ekaṃ devanikāyaṃ upapannānaṃ
santetthekaccā  devatā  saṅkiliṭṭhābhā santi panetthekaccā devatā
parisuddhābhāti.
   [436] Tenahāvuso kaccāna upamante karissāmi upamāyapidhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  .  seyyathāpi
āvuso  kaccāna  telappadīpassa  jhāyato  telampi aparisuddhaṃ vaṭṭipi
aparisuddhā  .  so  telassapi aparisuddhattā vaṭṭiyāpi aparisuddhattā
andhandhaṃ  viya  jhāyati  evameva  kho  āvuso kaccāna idhekacco
bhikkhu  saṅkiliṭṭhābhāni  pharitvā  adhimuccitvā  viharati  .  tassa
kāyaduṭṭhullampi  na  supaṭippassaddhaṃ  hoti  thīnamiddhampi  na  susamūhataṃ
Hoti  uddhaccakukkuccampi  na supaṭivinītaṃ hoti . so kāyaduṭṭhullassapi
na  supaṭippassaddhattā  thīnamiddhassapi na susamūhatattā uddhaccakukkuccassapi
na supaṭivinītattā andhandhaṃ viya jhāyati . so kāyassa bhedā parammaraṇā
saṅkiliṭṭhābhānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjati.
   {436.1}  Seyyathāpi  āvuso kaccāna telappadīpassa jhāyato
telampi  parisuddhaṃ  vaṭṭipi  parisuddhā  . so telassapi parisuddhattā
vaṭṭiyāpi parisuddhattā na andhandhaṃ viya jhāyati evameva kho āvuso
kaccāna idhekacco bhikkhu parisuddhābhāni pharitvā adhimuccitvā viharati.
Tassa  kāyaduṭṭhullampi  supaṭippassaddhaṃ  hoti  thīnamiddhampi  susamūhataṃ
hoti  uddhaccakukkuccampi  supaṭivinītaṃ  hoti  .  so kāyaduṭṭhullassapi
supaṭippassaddhattā   thīnamiddhassapi   susamūhatattā  uddhaccakukkuccassapi
supaṭivinītattā  na  andhandhaṃ  viya  jhāyati  .  so kāyassa bhedā
parammaraṇā  parisuddhābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati . ayaṃ kho
āvuso  kaccāna  hetu  ayaṃ  paccayo yena tāsaṃ devatānaṃ ekaṃ
devanikāyaṃ  upapannānaṃ  santetthekaccā  devatā  saṅkiliṭṭhābhā
santetthekaccā devatā parisuddhābhāti.
   [437]  Evaṃ  vutte  āyasmā abhiyo kaccāno āyasmantaṃ
anuruddhaṃ  etadavoca  sādhu  bhante  anuruddha  na  bhante āyasmā
anuruddho  evamāha  evamme  sutanti  vā  evaṃ arahati bhavitunti
vā  atha  ca  pana  bhante  āyasmā  anuruddho  evampi  tā
Devatā  itipi  tā  devatātveva bhāsati tassa mayhaṃ bhante evaṃ
hoti  addhā  āyasmatā  anuruddhena  tāhi  devatāhi  saddhiṃ
sannivutthapubbañceva     sallapitapubbañca    sākacchā    ca
samāpajjitapubbāti  .  addhā  kho  ayaṃ  āvuso  kaccāna
āsajja  upanīyavācā  bhāsitā  apica  te  ahaṃ  byākarissāmi
dīgharattaṃ  kho  me  āvuso  kaccāna  tāhi  devatāhi  saddhiṃ
sannivutthapubbañca     sallapitapubbañca     sākacchā     ca
samāpajjitapubbāti.
   [438]  Evaṃ  vutte  āyasmā  abhiyo kaccāno pañcakaṅgaṃ
thapatiṃ etadavoca lābhā te gahapati suladdhaṃ te gahapati yaṃ tvañceva
taṃ kaṅkhādhammaṃ pahāsi yampimaṃ dhammapariyāyaṃ alatthamhā savanāyāti.
         Anuruddhasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 284-294. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=5670              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=5670              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=420&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=420              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3691              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3691              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่