ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

           Chaṭṭhaṃ pamādasuttaṃ
   [586]  Sāvatthīnidānaṃ  .  tena  kho  pana samayena bhagavā
divāvihāragato hoti paṭisallīno . atha kho subrahmā ca paccekabrahmā
suddhāvāso  ca  paccekabrahmā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  paccekaṃ  dvārabāhaṃ  upanissāya  aṭṭhaṃsu . atha kho
subrahmā  paccekabrahmā  suddhāvāsaṃ  paccekabrahmānaṃ  etadavoca
akālo  kho  tāva  mārisa  bhagavantaṃ  payirupāsituṃ  divāvihāragato
bhagavā paṭisallīno ca amu 1- ca brahmaloko iddho ceva phīto ca
brahmā  ca  tattha  pamādavihāraṃ  viharati  āyāma  mārisa  yena
so  brahmaloko  tenupasaṅkamissāma  upasaṅkamitvā  taṃ  brahmānaṃ
saṃvejeyyāmāti  .  evaṃ mārisāti kho suddhāvāso paccekabrahmā
subrahmuno  paccekabrahmuno  paccassosi  .  atha  kho  subrahmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. asuko.
Paccekabrahmā  suddhāvāso  ca  paccekabrahmā  seyyathāpi  nāma
balavā  puriso  .pe.  evameva  bhagavato purato antarahitā tasmiṃ
brahmaloke pāturahesuṃ . addasā kho so brahmā te brahmāno
dūratova  āgacchante  disvāna  te  brahmāno  etadavoca  handa
kuto  nu tumhe mārisā āgacchathāti . atha 1- kho mayaṃ mārisa
āgacchāma  tassa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  santikā
gacchasi  2-  pana  tvaṃ  mārisa  tassa  bhagavato upaṭṭhānaṃ arahato
sammāsambuddhassāti.
   [587] Evaṃ vutte 3- kho so brahmā taṃ vacanaṃ anadhivāsento
sahassakkhattuṃ  attānaṃ  abhinimminitvā  subrahmānaṃ  paccekabrahmānaṃ
etadavoca  passasi  me no tvaṃ mārisa evarūpaṃ iddhānubhāvanti .
Passāmi kho 4- tyāhaṃ mārisa evarūpaṃ iddhānubhāvanti . So khvāhaṃ
mārisa  evaṃmahiddhiko  evaṃmahānubhāvo  kassa  aññassa  samaṇassa
vā brāhmaṇassa vā upaṭṭhānaṃ gamissāmīti.
   [588]  Atha  kho  subrahmā  paccekabrahmā  dvisahassakkhattuṃ
attānaṃ  abhinimminitvā  [5]- brahmānaṃ etadavoca passasi me no
tvaṃ  mārisa  evarūpaṃ  taṃ  iddhānubhāvanti  . passāmi kho tyāhaṃ
mārisa  evarūpaṃ  iddhānubhāvanti  . tayā ca kho mārisa mayā ca
sveva  bhagavā mahiddhikataro ceva mahānubhāvo ca āgaccheyyāsi 6-
tvaṃ mārisa tassa bhagavato upaṭṭhānaṃ arahato sammāsambuddhassāti.
@Footnote: 1 Ma. āgatā kho mayaṃ mārisa amha .... 2 Ma. Yu. gaccheyyāsi . 3 evaṃ vutto.
@4 Yu. no. 5 Ma. Yu. etthantare taṃ iti dissati. 6 Ma. Yu. gaccheyyāsi.
   [589]  Atha  kho  so  brahmā subrahmānaṃ paccekabrahmānaṃ
gāthāya ajjhabhāsi
        tayo supaṇṇā caturo ca haṃsā
        byagghīnisā pañcasatā ca jhāyino
        tayidaṃ vimānaṃ jalate ca brahme
        obhāsayaṃ uttarassaṃ disāyanti.
   [590] Kiñcāpi te taṃ jalatī 1- vimānaṃ
        obhāsayaṃ uttarassaṃ disāyaṃ
        rūpe raṇaṃ disvā sadā pavedhitaṃ
        tasmā na rūpe ramatī sumedhoti.
   [591]  Atha  kho  subrahmā  ca paccekabrahmā suddhāvāso
ca  paccekabrahmā  taṃ  brahmānaṃ  saṃvejetvā tatthevantaradhāyiṃsu .
Agamāsi ca 2- so brahmā aparena samayena bhagavato upaṭṭhānaṃ arahato
sammāsambuddhassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 215-217. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=4196              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=4196              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=586&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=177              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=586              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=5270              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=5270              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com