ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [178] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho ... Na bhikkhave sutavato
ariyasāvakassa  evaṃ  hoti  kiṃ  nu  kho  kismiṃ  sati  kiṃ  hoti
kissuppādā  kiṃ  uppajjati  [1]-  kismiṃ sati nāmarūpaṃ hoti kismiṃ
sati  saḷāyatanaṃ  hoti  kismiṃ  sati  phasso  hoti  kismiṃ  sati
@Footnote: 1 Ma. Yu. kismiṃ sati saṅkhārā honti kismiṃ sati viññāṇaṃ hoti.
Vedanā  hoti  kismiṃ  sati  taṇhā  hoti  kismiṃ  sati  upādānaṃ
hoti  kismiṃ  sati  bhavo  hoti  kismiṃ  sati  jāti  hoti  kismiṃ
sati jarāmaraṇaṃ hotīti.
   [179]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasāvakassa aparappaccayā
ñāṇamevettha  hoti  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti  imassuppādā  idaṃ
uppajjati [1]- viññāṇe sati nāmarūpaṃ hoti nāmarūpe sati saḷāyatanaṃ
hoti  saḷāyatane  sati  phasso  hoti  phasse  sati vedanā hoti
vedanāya  sati  taṇhā  hoti  taṇhāya  sati  upādānaṃ  hoti
upādāne sati bhavo hoti .pe. jātiyā sati jarāmaraṇaṃ hotīti .
So evaṃ pajānāti evamayaṃ loko samudayatīti.
   [180]  Na  bhikkhave  sutavato  ariyasāvakassa evaṃ hoti kiṃ
nu  kho  kismiṃ  asati  kiṃ  na  hoti  kissa nirodhā kiṃ nirujjhati
kismiṃ  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti  kismiṃ  asati saḷāyatanaṃ na hoti
kismiṃ  asati  phasso  na  hoti  kismiṃ  asati  vedanā  na hoti
kismiṃ  asati  taṇhā  na  hoti  kismiṃ  asati  upādānaṃ na hoti
kismiṃ  asati  bhavo  na  hoti  kismiṃ  asati jāti na hoti kismiṃ
asati jarāmaraṇaṃ na hotīti.
   [181]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasāvakassa aparappaccayā
ñāṇamevettha  hoti  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā
idaṃ  nirujjhati  viññāṇe  asati  nāmarūpaṃ  na hoti nāmarūpe asati
@Footnote: 1 Ma. Yu. avijjāya sati .pe. viṇñāṇaṃ hoti. evamīdisesu ṭhānesu.
Saḷāyatanaṃ na hoti .pe. upādānaṃ na hoti ... Bhavo na hoti ...
Jāti  na  hoti  jātiyā asati jarāmaraṇaṃ na hotīti . so evaṃ
pajānāti evamayaṃ loko nirujjhatīti.
   [182] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ lokassa samudayañca
atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ  pajānāti . ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako
diṭṭhisampanno   itipi   .pe.   amatadvāraṃ  āhacca  tiṭṭhati
itipīti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 92-94. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1878              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1878              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=178&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=45              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1929              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1929              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com