ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [373] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Etadavoca
dhātusova  bhikkhave  sattā  saṃsandanti  samenti assaddhā assaddhehi
saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  ahirikā  ahirikehi  saddhiṃ  saṃsandanti
samenti  anottāpino  anottāpīhi  2-  saddhiṃ  saṃsandanti samenti
appassutā  appassutehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  kusītā kusītehi
saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  muṭṭhassatino  muṭṭhassatīhi  saddhiṃ saṃsandanti
samenti  duppaññā  duppaññehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti .
Atītampi  bhikkhave  addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandiṃsu samiṃsu assaddhā
assaddhehi  saddhiṃ  saṃsandiṃsu  samiṃsu  ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu
samiṃsu  anottāpino  anottāpīhi  saddhiṃ  saṃsandiṃsu  samiṃsu appassutā
@Footnote: 1 Yu. idaṃ avoca sugto athāparametadavoca satthā . 2 aññattha anottappino
@anottappīhītipi pāṭhadvayaṃ dissati.
Appassutehi  saddhiṃ  saṃsandiṃsu  samiṃsu  kusītā  kusītehi saddhiṃ saṃsandiṃsu
samiṃsu  muṭṭhassatino  muṭṭhassatīhi  saddhiṃ  saṃsandiṃsu  samiṃsu  duppaññā
duppaññehi  saddhiṃ  saṃsandiṃsu  samiṃsu  .  anāgatampi bhikkhave addhānaṃ
dhātusova  sattā  saṃsandissanti  samessanti  assaddhā  assaddhehi
saddhiṃ   saṃsandissanti   samessanti   ahirikā  ahirikehi  saddhiṃ
saṃsandissanti  samessanti  anottāpino  anottāpīhi  saddhiṃ  ...
Appassutā appassutehi saddhiṃ ... Kusītā kusītehi saddhiṃ ... Muṭṭhassatino
muṭṭhassatīhi  saddhiṃ  ...  duppaññā  duppaññehi  saddhiṃ  saṃsandissanti
samessanti  .  etarahipi  bhikkhave  paccuppannaṃ  addhānaṃ  dhātusova
sattā  saṃsandanti  samenti  assaddhā  assaddhehi  saddhiṃ  saṃsandanti
samenti  ahirikā  ahirikehi  saddhiṃ .pe. anottāpino anottāpīhi
saddhiṃ ... appassutā appassutehi saddhiṃ ... Kusītā kusītehi saddhiṃ ...
Muṭṭhassatino  muṭṭhassatīhi  saddhiṃ  ...  duppaññā  duppaññehi  saddhiṃ
saṃsandanti samenti.
   [374]  Dhātusova  bhikkhave  sattā saṃsandanti samenti saddhā
saddhehi  saddhiṃ  saṃsandanti samenti hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti
samenti  ottāpino  ottāpīhi  saddhiṃ saṃsandanti samenti bahussutā
bahussutehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  āraddhaviriyā  āraddhaviriyehi
saddhiṃ   saṃsandanti   samenti   upaṭṭhitassatino   upaṭṭhitassatīhi
saddhiṃ    saṃsandanti    samenti   paññavanto   paññavantehi
Saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  .  atītampi  bhikkhave  addhānaṃ  .pe.
Anāgatampi   bhikkhave   addhānaṃ   .pe.  etarahipi  bhikkhave
paccuppannaṃ .pe. Saṃsandanti samentīti. Sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 190-192. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=3840              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3840              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=373&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=96              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=373              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3578              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3578              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com