ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [103]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando .pe.
Bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā  saṅkhittena dhammaṃ
desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ  sutvā eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  vihareyyanti  .  taṃ  kiṃ maññasi ānanda cakkhuṃ
niccaṃ vā aniccaṃ vāti.
   {103.1} Aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante . rūpā niccā vā aniccā vāti . aniccā bhante .pe.
Cakkhuviññāṇaṃ    cakkhusamphasso    yampidaṃ    cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante  .  yaṃ panāniccaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca.
Dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  .  no hetaṃ bhante .pe. jivhā niccā
vā  aniccā  vāti  .  aniccā  bhante  .pe.  jivhāviññāṇaṃ
jivhāsamphasso   .pe.   yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi niccaṃ vā
aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ vāti.
   {103.2}  Dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No  hetaṃ  bhante  .  evaṃ  passaṃ  ānanda sutavā ariyasāvako
cakkhusmiṃpi   nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi
nibbindati    cakkhusamphassepi   nibbindati   .pe.   yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 68-69. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1333              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1333              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=103&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=66              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=103              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=423              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=423              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com