ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [124]  Dvayam  bhikkhave  paticca  vinnanam sambhoti . kathanca
bhikkhave  dvayam  paticca  vinnanam  sambhoti  .  cakkhunca  paticca
rupe  ca  uppajjati  cakkhuvinnanam  cakkhum  aniccam  viparinami
annathabhavi  rupa  anicca  viparinamino  annathabhavino  itthetam
dvayam  calanceva  byadhanca  1-  aniccam  viparinami  annathabhavi
cakkhuvinnanam  aniccam  viparinami  annathabhavi  .  yopi hetu yopi
paccayo  cakkhuvinnanassa  uppadaya  sopi  hetu  sopi  paccayo
anicco  viparinami  annathabhavi  .  aniccam  kho  pana  bhikkhave
paccayam  paticca  uppannam  cakkhuvinnanam  kuto  niccam  bhavissati .
Yo  2-  kho  bhikkhave  imesam  tinnam dhammanam sangati sannipato
samavayo ayam vuccati bhikkhave cakkhusamphasso.
   [125] Cakkhusamphassopi anicco viparinami annathabhavi . yopi
hetu  yopi  paccayo  cakkhusamphassassa  uppadaya sopi hetu sopi
paccayo  anicco viparinami annathabhavi . aniccam kho pana bhikkhave
paccayam  paticca  uppanno  cakkhusamphasso  kuto  nicco bhavissati .
@Footnote: 1 Ma. byathanca. Yu. byabyanca. evamuparipi .  2 Ma. Yu. ya. evamuparipi.
Phuttho bhikkhave vedeti phuttho ceteti phuttho sanjanati itthetepi
dhamma cala ceva byadha 1- ca anicca viparinamino annathabhavino
.pe.
   {125.1}  Jivhanca  paticca  rase ca uppajjati jivhavinnanam
jivha  anicca  viparinami  annathabhavi  rasa anicca viparinamino
annathabhavino  itthetam  dvayam  calanceva byadhanca aniccam viparinami
annathabhavi  jivhavinnanam  aniccam  viparinami  annathabhavi .
Yopi   hetu   yopi   paccayo  jivhavinnanassa  uppadaya
sopi  hetu  sopi  paccayo  anicco  viparinami  annathabhavi .
Aniccam  kho  pana  bhikkhave  paccayam  paticca  uppannam jivhavinnanam
kuto  niccam  bhavissati  .  yo kho bhikkhave imesam tinnam dhammanam
sangati sannipato samavayo ayam vuccati bhikkhave jivhasamphasso.
   [126] Jivhasamphassopi anicco viparinami annathabhavi . Yopi
hetu  yopi  paccayo  jivhasamphassassa uppadaya sopi hetu sopi
paccayo  anicco  viparinami  annathabhavi  .  aniccam  kho  pana
bhikkhave  paccayam  paticca  uppanno  jivhasamphasso  kuto  nicco
bhavissati  .  phuttho  bhikkhave  vedeti  phuttho  ceteti  phuttho
sanjanati  itthetepi  dhamma  cala  ceva  byadha  ca anicca
viparinamino annathabhavino .pe.
   {126.1}  Mananca  paticca  dhamme  ca uppajjati manovinnanam
mano   anicco   viparinami   annathabhavi   dhamma  anicca
viparinamino     annathabhavino     itthetam     dvayam
@Footnote: 1 Ma. byatha. Yu. byaya.
Calanceva    byadhanca   aniccam   viparinami   annathabhavi
manovinnanam  aniccam  viparinami  annathabhavi  .  yopi hetu yopi
paccayo  manovinnanassa  uppadaya  sopi  hetu  sopi  paccayo
anicco  viparinami  annathabhavi  .  aniccam  kho  pana  bhikkhave
paccayam  paticca  uppannam  manovinnanam  kuto  niccam  bhavissati .
Yo  kho  bhikkhave  imesam  tinnam  dhammanam  sangati  sannipato
samavayo ayam vuccati bhikkhave 1- manosamphasso.
   [127]  Manosamphassopi  anicco  viparinami  annathabhavi .
Yopi  hetu  yopi  paccayo  manosamphassassa uppadaya sopi hetu
sopi  paccayo  anicco  viparinami annathabhavi . aniccam kho pana
bhikkhave  paccayam  paticca  uppanno  manosamphasso  kuto  nicco
bhavissati  .  phuttho  bhikkhave  vedeti  phuttho  ceteti  phuttho
sanjanati  itthetepi  dhamma  cala  ceva  byadha  ca anicca
viparinamino  annathabhavino  .  evam  bhikkhave  dvayam  paticca
manovinnanam sambhotiti. Dasamam.
          Channavaggo catuttho.
            Tassuddanam
     palokasunna sankhittam   channo punno ca bahiyo
     ejena ca dve vutta     dvayehi apare dveti.
            -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 85-87. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1692&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1692&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=124&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=124              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=643              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=643              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com