ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [154]  Dukkhassa  bhikkhave  samudayañca  atthaṅgamañca desissāmi
taṃ  suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave dukkhassa samudayo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  ayaṃ  dukkhassa
Samudayo  .pe.  jivhañca  paṭicca  rase ca uppajjati jivhāviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ   saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā   ayaṃ   dukkhassa   samudayo  .pe.  manañca  paṭicca
dhamme   ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  . ayaṃ kho bhikkhave
dukkhassa samudayo.
   [155] Katamo ca bhikkhave dukkhassa atthaṅgamo 1- . Cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho
bhavanirodhā   jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā   nirujjhanti   .  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  dukkhassa atthaṅgamo .pe.
Jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā
tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā
.pe.   ayaṃ   dukkhassa   atthaṅgamo   .pe.   manañca
paṭicca   dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva
taṇhāya   asesavirāganirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā
@Footnote: 1 Yu. atthagamo. sabbattha īdisameva.
Bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti  .  evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  kho  bhikkhave  dukkhassa
atthaṅgamoti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 106-108. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2148              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2148              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=154&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=86              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=154              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=812              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=812              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com