ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [239]  Atthi nu kho bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  aññaṃ
byākareyya  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānātīti  2-  .  bhagavaṃmūlakā  no bhante dhammā
bhagavaṃnettikā bhagavaṃpaṭisaraṇā . sādhu vata bhante bhagavantaṃyeva paṭibhātu
etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā bhikkhū dhāressantīti .
Tenahi  bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti  kho  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
atthi  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  bhikkhu aññatreva
saddhāya  aññatra ruciyā aññatra anussavā aññatra ākāraparivitakkā
aññatra     diṭṭhinijjhānakkhantiyā    aññaṃ    byākareyya
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [240]  Katamo  ca  bhikkhave  pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  .pe.  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhaṃ yassa . 2 Ma. pajānāmīti. evamuparipi.
Aññaṃ  byākaroti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti pajānātīti . idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ
disvā  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ
rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ
natthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti  pajānāti  . yantaṃ bhikkhave
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ
atthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā
ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
pajānāti.
   {240.1} Api nu khome 1- bhikkhave dhammā saddhāya vā veditabbā
ruciyā  vā veditabbā anussavena vā veditabbā ākāraparivitakkena
vā  veditabbā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā vā veditabbāti . no hetaṃ
bhante . nanume bhikkhave dhammā paññāya disvā veditabbāti. Evaṃ
bhante  .  ayampi 2- kho bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  aññaṃ
byākaroti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti 3- .pe.
   [241] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu jivhāya rasaṃ sāyitvā santaṃ
vā  ajjhattaṃ  .pe.  rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā
ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi .  2 Ma. Yu. ayaṃkho. evamuparipi . 3 Ma. pajānāmīti.
@evamuparipi.
Pajānāti . yantaṃ bhikkhave bhikkhu 1- jivhāya rasaṃ sāyitvā santaṃ vā
ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi me ajjhattaṃ
rāgadosamohoti pajānāti . api nu khome bhikkhave dhammā saddhāya
vā  veditabbā  ruciyā  vā veditabbā anussavena vā veditabbā
ākāraparivitakkena vā veditabbā diṭṭhinijjhānakkhantiyā vā veditabbāti.
No  hetaṃ  bhante  .  nanume  bhikkhave  dhammā  paññāya disvā
veditabbāti . evaṃ bhante . ayampi kho bhikkhave bhikkhu 1- pariyāyo
yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra ruciyā
aññatra anussavā aññatra ākāraparivitakkā aññatra diṭṭhinijjhānakkhantiyā
aññaṃ   byākaroti   khīṇā   jāti   vusitaṃ   brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti .pe.
   [242]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu manasā dhammaṃ viññāya santaṃ
vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi me ajjhattaṃ
rāgadosamohoti  pajānāti  .  yantaṃ  bhikkhave  bhikkhu manasā dhammaṃ
viññāya  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ
rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ
natthi me ajjhattaṃ rāgadosamohoti pajānāti.
   {242.1} Api nu khome bhikkhave dhammā saddhāya vā veditabbā ruciyā vā veditabbā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Anussavena  vā  veditabbā  ākāraparivitakkena  vā  veditabbā
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  vā  veditabbāti  .  no  hetaṃ  bhante .
Nanume  bhikkhave  dhammā  paññāya  disvā  veditabbāti  .  evaṃ
bhante  .  ayampi  kho  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  aññaṃ
byākaroti  khīṇā  khāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāta pajānātīti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 173-176. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3515              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3515              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=239&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=131              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=239              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1184              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1184              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com