ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [251]  Atha  kho  ayasma  mahakotthiko  yena  bhagava
tenupasankami  .pe.  ekamantam  nisinno kho ayasma mahakotthiko
bhagavantam etadavoca sadhu me bhante bhagava sankhittena dhammam desetu
yamaham  bhagavato  dhammam  sutva  eko vupakattho appamatto atapi
pahitatto vihareyyanti.
   {251.1} Yam kho kotthika aniccam tatra te chando pahatabbo.
Kinca  kotthika  aniccam  . cakkhum [1]- kotthika aniccam tatra te
chando pahatabbo . rupa anicca tatra te chando pahatabbo .
Cakkhuvinnanam   aniccam   tatra  te  chando  pahatabbo  .
Cakkhusamphasso  anicco  tatra  te  chando  pahatabbo  .
Yampidam   cakkhusamphassapaccaya   uppajjati  vedayitam   sukham  va
dukkham  va  adukkhamasukham  va  tampi  aniccam  tatra  te  chando
pahatabbo  .pe.  jivha anicca tatra te chando pahatabbo .
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho.
Rasa  anicca  tatra  te  chando  pahatabbo  .  jivhavinnanam
aniccam  tatra  te  chando  pahatabbo  . jivhasamphasso anicco
tatra  te  chando  pahatabbo  .  yampidam  jivhasamphassapaccaya
uppajjati  vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi aniccam
tatra te chando pahatabbo .pe. mano anicco tatra te chando
pahatabbo  .  dhamma  anicca  tatra  te chando pahatabbo .
Manovinnanam  aniccam  tatra  te chando pahatabbo . manosamphasso
anicco  tatra  te chando pahatabbo . yampidam manosamphassapaccaya
uppajjati  vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi aniccam
tatra  te chando pahatabbo . yam kho kotthika aniccam tatra te
chando pahatabboti. Sattamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 182-183. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3689&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3689&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=251&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=140              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=251              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1216              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1216              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com