ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [27]  Sabbaṃ  bhikkhave  anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo dukkhakkhayāya . kiñca bhikkhave sabbaṃ 1- anabhijānaṃ aparijānaṃ
avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo dukkhakkhayāya . cakkhuṃ bhikkhave anabhijānaṃ
aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya rūpe anabhijānaṃ
aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya  cakkhuviññāṇaṃ
.pe.  cakkhusamphassaṃ  .pe.  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  .pe.
Dukkhakkhayāya  .  jivhā  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo   dukkhakkhayāya   rase  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  .pe.
Jivhāsamphassaṃ   .pe.   yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi anabhijānaṃ
aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya  . kāyaṃ manaṃ
anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya
dhamme  .pe.  manoviññāṇaṃ  .pe.  manosamphassaṃ  .pe.  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  .  idaṃ  kho  bhikkhave  sabbaṃ  anabhijānaṃ
aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya.
   [28]  Sabbañca  kho bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ varājayaṃ pajahaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhabbo dukkhakkhayāya . kiñca bhikkhave sabbaṃ abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ
pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya . cakkhuṃ bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ
pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya  rūpe  abhijānaṃ  parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ
bhabbo  dukkhakkhayāya  cakkhuviññāṇaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ  virājayaṃ pajahaṃ
bhabbo  dukkhakkhayāya  cakkhusamphassaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ  virājayaṃ pajahaṃ
bhabbo  dukkhakkhayāya  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  abhijānaṃ  parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya .pe. jivhā abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya rase .pe. jivhāviññāṇaṃ .pe.
Jivhāsamphassaṃ   .pe.   yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya . kāyaṃ manaṃ abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya dhamme .pe. manoviññāṇaṃ .pe.
Manosamphassaṃ   .pe.   yampidaṃ   manosamphassapaccayā   uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya  .  idaṃ  kho bhikkhave sabbaṃ
abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 21-22. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=391              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=391              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=27&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=27              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=127              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=127              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com