ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [303]  Adittapariyayam  vo bhikkhave dhammapariyayam desessami
tam sunatha . katamo ca [1]- bhikkhave adittapariyayo dhammapariyayo.
Varam  bhikkhave  tattaya  ayosalakaya  adittaya  sampajjalitaya
sanjotibhutaya  2-  cakkhundriyam sampalimattham na tveva cakkhuvinneyyesu
rupesu  anubyanjanaso  nimittaggaho  .  nimittassadagadhitam  3- va
bhikkhave  vinnanam  titthamanam  tittheyya  anubyanjanassadagadhitam  va
bhikkhave tasmim ce samaye kalam kareyya . thanametam vijjati yam dvinnam
gatinam  annataram  gatim gaccheyya nirayam va tiracchanayonim va . imam
khoham bhikkhave adinavam disva evam vadami.
   {303.1}  Varam  bhikkhave  tinhena  ayosankuna  adittena
sampajjalitena  sanjotibhutena  sotindriyam  sampalimattham  na  tveva
sotavinneyyesu   saddesu   anubyanjanaso   nimittaggaho  .
Nimittassadagadhitam    va    bhikkhave   vinnanam   titthamanam
@Footnote: 1 Yu. so . 2 Ma. Yu. sajotibhutaya. evamuparipi . 3 nimittassadegadhitantipi
@patho. Ma. nimittassadagathitam. evamuparipi.
Tittheyya anubyanjanassadagadhitam va tasmim ce samaye kalam kareyya.
Thanametam  vijjati yam dvinnam gatinam annataram gatim gaccheyya nirayam va
tiracchanayonim va. Imam khoham bhikkhave adinavam disva evam vadami.
   {303.2}  Varam  bhikkhave  tinhena  nakhacchedanena  adittena
sampajjalitena  sanjotibhutena  ghanindriyam  sampalimattham  na  tveva
ghanavinneyyesu   gandhesu   anubyanjanaso   nimittaggaho  .
Nimittassadagadhitam  va  bhikkhave  vinnanam  titthamanam  tittheyya
anubyanjanassadagadhitam  va  tasmim  ce  samaye  kalam  kareyya .
Thanametam  vijjati yam dvinnam gatinam annataram gatim gaccheyya nirayam va
tiracchanayonim va. Imam khoham bhikkhave adinavam disva evam vadami.
   {303.3} Varam bhikkhave tinhena khurena adittena sampajjalitena
sanjotibhutena  jivhindriyam  sampalimattham  na  tveva jivhavinneyyesu
rasesu  anubyanjanaso  nimittaggaho . nimittassadagadhitam va bhikkhave
vinnanam  titthamanam  tittheyya  anubyanjanassadagadhitam  va  tasmim ce
samaye  kalam kareyya . thanametam vijjati yam dvinnam gatinam annataram
gatim  gaccheyya  nirayam va tiracchanayonim va . imam khoham bhikkhave
adinavam disva evam vadami.
   {303.4} Varam bhikkhave tinhaya sattiya adittaya sampajjalitaya
sanjotibhutaya  kayindriyam  sampalimattham  na  tveva  kayavinneyyesu
photthabbesu  anubyanjanaso  nimittaggaho  .  nimittassadagadhitam  va
bhikkhave  vinnanam  titthamanam  tittheyya  anubyanjanassadagadhitam  va
Tasmim  ce  samaye  kalam  kareyya . thanametam vijjati yam dvinnam
gatinam  annataram  gatim  gaccheyya  nirayam  va  tiracchanayonim va .
Imam khoham bhikkhave adinavam disva evam vadami.
   {303.5} Varam bhikkhave sottam 1- sottam 1- kho panaham bhikkhave
vanjham  jivitanam  2-  vadami  aphalam jivitanam vadami momuham jivitanam
vadami  na tveva tatharupe vitakke vitakkeyya yatharupanam vitakkanam
vasangato sangham bhindeyya . imam khoham bhikkhave vanjham jivitanam adinavam
disva evam vadami.
   [304]  Tattha  bhikkhave  sutava ariyasavako iti patisancikkhati
titthatu  tava  tattaya  ayosalakaya  adittaya  sampajjalitaya
sanjotibhutaya  cakkhundriyam  sampalimattham  handaham  idameva  manasikaromi
iti  cakkhum  aniccam  rupa anicca cakkhuvinnanam aniccam cakkhusamphasso
anicco  yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va
dukkham va adukkhamasukham va tampi aniccam.
   {304.1}  Titthatu  tava  tinhena  ayosankuna  adittena
sampajjalitena   sanjotibhutena   sotindriyam  sampalimattham  handaham
idameva  manasikaromi  iti  sotam aniccam sadda anicca sotavinnanam
aniccam  sotasamphasso  anicco  yampidam  sotasamphassapaccaya uppajjati
vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi aniccam.
   {304.2} Titthatu tava tinhena nakhacchedanena adittena sampajjalitena
sanjotibhutena  ghanindriyam  sampalimattham  handaham  idameva  manasikaromi
@Footnote: 1 Yu. suttam. evamuparipi . 2 jivikanantipi patho.
Iti   ghanam  aniccam  gandha  anicca  ghanavinnanam  aniccam
ghanasamphasso    anicco    yampidam    ghanasamphassapaccaya
uppajjati vedayitam .pe. Tampi aniccam.
   {304.3} Titthatu tava tinhena khurena adittena sampajjalitena
sanjotibhutena  jivhindriyam  sampalimattham  handaham  idameva manasikaromi
iti  jivha  anicca  rasa  anicca  jivhavinnanam  aniccam
jivhasamphasso  anicco  yampidam  jivhasamphassapaccaya  uppajjati
.pe. Tampi aniccam.
   {304.4} Titthatu tava tinhaya sattiya adittaya sampajjalitaya
sanjotibhutaya  kayindriyam sampalimattham handaham idameva manasikaromi iti
kayo  anicco photthabba anicca kayavinnanam aniccam kayasamphasso
anicco yampidam kayasamphassapaccaya uppajjati vedayitam .pe. Tampi aniccam.
   {304.5} Titthatu tava sottam handaham idameva manasikaromi iti mano
anicco  dhamma  anicca  manovinnanam aniccam manosamphasso anicco
yampidam  manosamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham va dukkham va
adukkhamasukham va tampi aniccam.
   {304.6}  Evam  passam bhikkhave sutava ariyasavako cakkhusmimpi
nibbindati   rupesupi   nibbindati   cakkhuvinnanepi   nibbindati
cakkhusamphassepi   nibbindati   .pe.  yampidam  manosamphassapaccaya
uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham va tasmimpi
nibbindati  nibbindam  virajjati  viraga  vimuccati  .  vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  hoti  .  khina  jati  vusitam  brahmacariyam
Katam  karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati  1-  .  ayam kho
bhikkhave adittapariyayo dhammapariyayoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 210-214. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4251&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4251&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=303&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=181              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=303              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1274              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1274              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com