ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [339]  Atha  kho  aññataro  bhikkhu  yena  aññataro bhikkhu
tenupasaṅki  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca kittāvatā nu kho
āvuso  bhikkhuno  dassanaṃ  suvisuddhaṃ  hotīti  . yato kho āvuso
bhikkhu   channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ
pajānāti  ettāvatā  kho  āvuso  bhikkhuno  dassanaṃ  suvisuddhaṃ
hotīti. Atha kho so bhikkhu asantuṭṭho tassa bhikkhussa pañhāveyyākaraṇena 1-
yena  aññataro  bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ
etadavoca  kittāvatā  nu  kho  āvuso  bhikkhuno dassanaṃ suvisuddhaṃ
hotīti  .  yato  kho  āvuso  bhikkhu  pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   yathābhūtaṃ   pajānāti   ettāvatā
kho āvuso bhikkhuno dassanaṃ suvisuddhaṃ hotīti . atha kho so bhikkhu
asantuṭṭho  tassa  bhikkhussa  pañhāveyyākaraṇena  yena  aññataro
bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca kittāvatā
nu kho āvuso bhikkhuno dassanaṃ suvisuddhaṃ hotīti . yato kho āvuso
bhikkhu   catunnaṃ   mahābhūtānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ
pajānāti  ettāvatā  kho  āvuso  bhikkhuno  dassanaṃ  suvisuddhaṃ
hotīti  .  atha  kho  so  bhikkhu  asantuṭṭho  tassa  bhikkhussa
pañhāveyyākaraṇena   yena   aññataro   bhikkhu   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca kittāvatā nu kho āvuso bhikkhuno
dassanaṃ suvisuddhaṃ hotīti . yato kho āvuso bhikkhu yaṅkiñci samudayadhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. pañhaveyyākaraṇena. Yu. pañhavyākaraṇena. evamuparipi.
Sabbantaṃ  nirodhadhammanti  yathābhūtaṃ  pajānāti ettāvatā kho āvuso
bhikkhuno dassanaṃ suvisuddhaṃ hotīti.
   [340] Atha kho so bhikkhu asantuṭṭho tassa bhikkhussa pañhā-
veyyākaraṇena  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu
bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ  bhante  yenaññataro bhikkhu tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavocaṃ  kittāvatā  nu  kho āvuso
bhikkhuno  dassanaṃ  suvisuddhaṃ hotīti . evaṃ vutte bhante so bhikkhu
maṃ  etadavoca  yato  kho  āvuso bhikkhu 1- channaṃ phassāyatanānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  ettāvatā [2]- kho
āvuso  bhikkhuno  dassanaṃ  suvisuddhaṃ hoti 3- . atha khohaṃ bhante
asantuṭṭho   tassa   bhikkhussa   pañhāveyyākaraṇena   yena
aññataro  bhikkhu  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavocaṃ
kittāvatā  nu  kho  āvuso  bhikkhuno  dassanaṃ suvisuddhaṃ hotīti .
Evaṃ vutte bhante so bhikkhu maṃ etadavoca yato kho āvuso bhikkhu
pañcannaṃ  upādānakkhandhānaṃ  .pe.  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  samudayañca
atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  yathābhūtaṃ  pajānāti ettāvatā kho āvuso
bhikkhuno dassanaṃ suvisuddhaṃ hotīti . atha khohaṃ bhante asantuṭṭho tassa
bhikkhussa  pañhāveyyākaraṇena  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃ  .pe.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. nu ... . 3 Ma. Yu. hotīti.
Kittāvatā nu kho bhante bhikkhuno dassanaṃ suvisuddhaṃ hotīti.
   [341] Seyyathāpi bhikkhu purisassa kiṃsuko adiṭṭhapubbo assa .
So yenaññataro puriso kiṃsukassa dassāvī tenupasaṅkameyya upasaṅkamitvā
taṃ purisaṃ evaṃ vadeyya kīdiso bho purisa kiṃsukoti. So evaṃ vadeyya
kāḷako kho ambho purisa kiṃsuko seyyathāpi jhāmakhāṇūti. Tena kho pana
bhikkhu samayena tādisovassa kiṃsuko yathā 1- tassa purisassa dassanaṃ.
Atha kho so bhikkhu puriso asantuṭṭho tassa purisassa pañhāveyyākaraṇena
yenaññataro  puriso  kiṃsukassa  dassāvī tenupasaṅkameyya upasaṅkamitvā
taṃ purisaṃ evaṃ vadeyya kīdiso ambho purisa kiṃsukoti. So evaṃ vadeyya
lohitako kho ambho purisa kiṃsuko seyyathāpi maṃsapesīti. Tena kho pana
bhikkhu  samayena  tādisovassa kiṃsuko yathāpi tassa purisassa dassanaṃ .
Atha kho so bhikkhu puriso asantuṭṭho tassa purisassa paṇhāveyyākaraṇena
yenaññataro  puriso  kiṃsukassa  dassāvī tenupasaṅkameyya upasaṅkamitvā
taṃ purisaṃ evaṃ vadeyya kīdiso bho purisa kiṃsukoti. So evaṃ vadeyya
ocīrakajāto  2-  kho  ambho  purisa  kiṃsuko  ādiṇṇasipāṭiko
seyyathāpi  sirīsoti  . tena kho pana bhikkhu samayena tādisovassa
kiṃsuko  yathāpi tassa purisassa dassanaṃ . atha kho so bhikkhu puriso
asantuṭaṭho   tassa   purisassa  pañhāveyyākaraṇena  yenaññataro
puriso   kiṃsukassa   dassāvī   tenupasaṅkameyya   upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yathāpi .  2 Yu. odīrakajāto.
Taṃ  purisaṃ  evaṃ  vadeyya kīdiso bho purisa kiṃsukoti . so evaṃ
vadeyya  bahalapattapalāso  saṇḍacchāyo 1- kho ambho purisa kiṃsuko
seyyathāpi  nigrodhoti . tena kho pana bhikkhu samayena tādisovassa
kiṃsuko  yathāpi  tassa purisassa dassanaṃ . evameva kho bhikkhu yathā
yathā  adhimuttānaṃ  tesaṃ  sappurisānaṃ  dassanaṃ  suvisuddhaṃ  hoti  2-
tathā tathā kho chekehi 3- sappurisehi byākataṃ.
   [342]  Seyyathāpi  bhikkhu  rañño paccantimaṃ nagaraṃ daḷhaṃ 4-
pākāratoraṇaṃ  chadvāraṃ  tatrassa  dovāriko  paṇḍito  byatto
medhāvī  aññātānaṃ  nivāretā  ñātānaṃ  pavesetā . puratthimāya
disāya āgantvā sīghaṃ dūtayugaṃ taṃ dovārikaṃ evaṃ vadeyya katthambho 5-
purisa imassa nagarassa nagarasāmīti . so evaṃ vadeyya eso bhante
majjhe siṅghāṭake nisinnoti . atha kho taṃ sīghaṃ dūtayugaṃ nagarasāmissa
yathābhūtaṃ  vacanaṃ  nīyādetvā  yathāgatamaggaṃ  paṭipajjeyya . pacchimāya
disāya  āgantvā  sīghaṃ  dūtayugaṃ  .pe. uttarāya disāya dakkhiṇāya
disāya  āgantvā sīghaṃ dūtayugaṃ taṃ dovārikaṃ evaṃ vadeyya katthambho
purisa  imassa  nagarassa  nagarasāmīti  .  so evaṃ vadeyya eso
bhante  majjhe  siṅghāṭake  nisinnoti  . atha kho taṃ sīghaṃ dūtayugaṃ
nagarasāmissa  yathābhūtaṃ  vacanaṃ nīyādetvā yathāgatamaggaṃ paṭipajjeyya .
Upamā  kho  myāyaṃ  bhikkhu  katā atthassa viññāpanāya ayañcettha
@Footnote: 1 Ma. sandacchāyo. 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Sī. Ma. Yu. tehi.
@4 Ma. daḷhuddhāpaṃ. Yu. daḷhuddāpaṃ. 5 Ma. kahaṃ bho. Yu. kahambho. evamuparipi.
Attho  nagaranti  kho  bhikkhu  imassetaṃ  cātummahābhūtikassa  kāyassa
adhivacanaṃ      mātāpettikasambhavassa     odanakummāsūpacayassa
niccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammassa . 1- Chadvārāti kho bhikkhu channetaṃ
ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ  adhivacanaṃ  . dovārikoti kho bhikkhu satiyā
etaṃ  adhivacanaṃ  .  sīghaṃ  dūtayuganti  kho  bhikkhu samathavipassanānametaṃ
adhivacanaṃ  .  nagarasāmīti kho bhikkhu viññāṇassetaṃ adhivacanaṃ . majjhe
siṅghāṭakāti 2- kho bhikkhu catunnetaṃ mahābhūtānaṃ adhivacanaṃ paṭhavīdhātuyā
āpodhātuyā  tejodhātuyā  vāyodhātuyā  . yathābhūtaṃ vacananti kho
bhikkhu  nibbānassetaṃ adhivacanaṃ . yathāgatamaggoti kho bhikkhu ariyassetaṃ
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  adhivacanaṃ . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhiyā .pe.
Sammāsamādhissāti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 238-242. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4839              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4839              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=339&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=191              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=339              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2508              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2508              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com