ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [369] Assutava bhikkhave puthujjano sukhampi vedanam vedayati 2-
dukkhampi  vedanam  vedayati  adukkhamasukhampi  vedanam vedayati . sutava
bhikkhave  ariyasavako  sukhampi  vedanam  vedayati  dukkhampi  vedanam
vedayati  adukkhamasukhampi  vedanam  vedayati  .  tatra  bhikkhave  ko
viseso  ko  adhippayaso 3- kim nanakaranam sutavato ariyasavakassa
assutavata  puthujjanenati  .  bhagavammulaka no bhante dhamma .pe.
Assutava  bhikkhave  puthujjano  dukkhaya  vedanaya  phuttho  samano
socati  kilamati  paridevati  urattala  kandati  sammoham  apajjati
so dve vedana vedayati kayikanca cetasikanca.
   [370] Seyyathapi bhikkhave purisam sallena vijjheyyum 4- tamenam
dutiyena sallena anuvedham vijjheyyum 4- evam hi so bhikkhave puriso
dve sallena 5- vedana vedayati kayikanca cetasikanca. Evameva kho
bhikkhave assutava puthujjano dukkhaya vedanaya phuttho samano socati
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhamaddakkhi . 2 Yu. vediyati. evamuparipi . 3 Ma. adhippayaso.
@Yu. adhippayoso . 4 Ma. vijjheyya . 5 Ma. dvisallena vedanam. Yu. dve
@salle vedana.
Kilamati  paridevati  urattali  kandati  sammoham  apajjati so dve
vedana vedayati kayikanca cetasikanca . tassayeva kho pana dukkhaya
vedanaya [1]- patighava hoti tamenam dukkhaya vedanaya patighavantam yo
dukkhaya  vedanaya  patighanusayo so anuseti so dukkhaya vedanaya
phuttho samano kamasukham abhinandati.
   {370.1} Tam kissa hetu. Na hi [2]- bhikkhave pajanati assutava
puthujjano  annatra  kamasukha  dukkhaya  vedanaya nissaranam . tassa
kamasukham  abhinandato  yo sukhaya vedanaya raganusayo so anuseti
so  tasam  vedananam  samudayanca  atthangamanca assadanca adinavanca
nissarananca  yathabhutam  nappajanati . tassa tasam vedananam samudayanca
atthangamanca  assadanca  adinavanca  nissarananca yathabhutam appajanato
yo  adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayo so anuseti so sukhance
vedanam  vedayati  sannutto  nam  vedayati  dukkhance vedanam vedayati
sannutto  nam  vedayati  adukkhamasukhance  vedanam  vedayati  sannutto
nam  vedayati  .  ayam vuccati bhikkhave assutava puthujjano sannutto
jatiya  jaraya  maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
upayasehi sannutto dukkhasmati vadami.
   [371] Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako dukkhaya vedanaya
phuttho samano na socati na kilamati na paridevati na urattali kandati
na sammoham apajjati so ekam vedanam vedayati kayikam na cetasikam.
@Footnote: 1 Ma. phuttho samano. evamuparipi. 2 Ma. so.
   [372] Seyyathapi bhikkhave purisam sallena vijjheyyum 1- na tamenam
dutiyena sallena anuvedham vijjheyyum . evam hi so bhikkhave puriso
ekasallena vedanam vedayati . evameva kho bhikkhave sutava ariyasavako
dukkhaya vedanaya phuttho samano na socati na kilamati na paridevati
na urattali kandati na sammoham apajjati so ekam vedanam vedayati
kayikam na cetasikam tassayeva kho pana dukkhaya vedanaya [2]- patighava
na  hoti tamenam dukkhaya vedanaya patighavantam yo dukkhaya vedanaya
patighanusayo  so  nanuseti  so dukkhaya vedanaya phuttho samano
kamasukham nabhinandati.
   {372.1} Tam kissa hetu . pajanati [3]- so bhikkhave sutava
ariyasavako  annatra  kamasukha dukkhaya vedanaya nissaranam . tassa
kamasukham nabhinandato yo sukhaya vedanaya raganusayo so nanuseti
so  tasam  vedananam  samudayanca  atthangamanca assadanca adinavanca
nissarananca  yathabhutam  pajanati  .  tassa tasam vedananam samudayanca
atthangamanca  assadanca  adinavanca  nissarananca  yathabhutam  pajanato
yo adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayo so nanuseti  so sukhance
vedanam  vedayati  visannutto  nam vedayati dukkhance vedanam  vedayati
visannutto  nam  vedayati  adukkhamasukhance  vedanam vedayati visannutto
nam  vedayati  . ayam vuccati bhikkhave sutava ariyasavako visannutto
jatiya  jaraya  maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
@Footnote: 1 Ma. vijjheyya . 2 Ma. phuttho samano . 3 Ma. hi.
Upayasehi  visannutto  dukkhasmati  vadami  .  ayam kho bhikkhave
viseso  ayam  adhippayaso  idam  nanakaranam  sutavato ariyasavakassa
assutavata puthujjanenati.
   [373] Na so 1- vedanam vedayati sapanno  sukhampi dukkhampi bahussutopi
    ayam ca dhirassa puthujjanena         ayam viseso 2- kusalassa hoti.
    Sankhatadhammassa bahussutassa      vipassato 3- lokamimam paranca
    itthassa dhamma na mathenti cittam    anitthato no patighatameti.
    Tassanurodha atha va virodha      vidhamika 4- atthagata na santi
    padanca natva virajam asokam samma  pajanati bhavassa paraguti. Chattham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 257-260. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5234&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5234&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=369&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=200              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=369              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3022              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3022              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com