ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [409]  Atha  kho  pancakango  thapati  yenayasma  udayi
tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam udayim abhivadetva ekamantam
nisidi  . ekamantam nisinno kho pancakango thapati ayasmantam udayim
etadavoca  kati nu kho bhante udayi vedana vutta bhagavatati .
Tisso kho gahapati 2- vedana vutta bhagavata sukha vedana dukkha
vedana  adukkhamasukha vedana ima kho gahapati 2- tisso vedana
vutta bhagavatati.
   [410] Evam vutte pancakango thapati ayasmantam udayim etadavoca
na kho bhante udayi tisso vedana vutta bhagavata dve vedana
vutta  bhagavata  sukha  vedana  dukkha  vedana . yayam bhante
adukkhamasukha vedana santasmim esa panite sukhe vutta bhagavatati.
Dutiyampi  kho  ayasma  udayi pancakangam thapatim etadavoca na kho
gahapati dve vedana vutta bhagavata tisso vedana vutta bhagavata
sukha  vedana  dukkha  vedana  adukkhamasukha vedana ima tisso
@Footnote: 1 Ma. Yu. yatha purimasuttante tatha vittharetabbo . 2 Ma. Yu. thapati. evamuparipi.
Vedana vutta bhagavatati.
   {410.1}  Dutiyampi  kho  pancakango thapati ayasmantam udayim
etadavoca na kho bhante udayi tisso vedana vutta bhagavata dve
vedana  vutta bhagavata sukha vedana dukkha vedana yayam bhante
adukkhamasukha vedana santasmim esa panite sukhe vutta bhagavatati.
Tatiyampi  kho  ayasma  udayi pancakangam thapatim etadavoca na kho
gahapati dve vedana vutta bhagavata tisso vedana vutta bhagavata
sukha  vedana  dukkha  vedana  adukkhamasukha vedana ima tisso
vedana  vutta  bhagavatati  .  tatiyampi  kho  pancakango  thapati
ayasmantam  udayi etadavoca na kho bhante udayi tisso vedana
vutta  bhagavata dve vedana vutta bhagavata sukha vedana dukkha
vedana  yayam  bhante  adukkhamasukha vedana santasmim esa panite
sukhe vutta bhagavatati . neva [1]- asakkhi 2- ayasma udayi
pancakangam  thapatim  sannapetum  na  panasakkhi  pancakango  thapati
ayasmantam udayim sannapetum.
   [411]  Assosi kho ayasma anando ayasmato udayissa
pancakangena  thapatina  saddhim  imam  kathasallapam  atha kho ayasma
anando  yena bhagava tenupasankami upasankamitva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  ayasma  anando  yavatako ayasmato
udayissa  pancakangena thapatina saddhim ahosi kathasallapo tampi 3-
sabbam  bhagavato  arocesi  .  santameva  kho  ananda pariyayam
@Footnote: 1 Yu. kho . 2 Ma. sakkhi . 3 Ma. tam.
Pancakango  thapati  udayissa  bhikkhuno  nabbhanumodi  .  santam  ca
panananda pariyayam udayi bhikkhu pancakangassa thapatino nabbhanumodi.
   [412] Dvepi maya ananda vedana vutta pariyayena tisso 1-
maya  vedana  vutta  pariyayena  pancapi  maya  vedana vutta
pariyayena  chapi  maya vedana vutta pariyayena attharasapi maya
vedana vutta pariyayena chattimsapi maya vedana vutta pariyayena
atthasatampi maya vedana vutta pariyayena . evam pariyayena desito
ananda maya dhammo . evam pariyayena desite kho ananda maya
dhamme  ye  annamannassa  subhasitam  sulapitam  na  samanumannissanti na
samanujanissanti  na  samanumodissanti  .  tesam  etam  patikankham
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mukhasattihi
vitudanta  viharissanti 2- . evam pariyayadesito kho 3- ananda
maya dhammo . evam pariyayadesite kho 3- ananda maya dhamme ye
annamannassa   subhasitam   sulapitam  samanumannissanti  samanujanissanti
samanumodissanti  .  tesam  etam  patikankham  samagga  sammodamana
avivadamana   khirodakibhuta   annamannam   piyacakkhuhi  sampassanta
viharissanti 2-.
   [413]  Pancime  ananda  kamaguna  .  katame  panca .
Cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya  .pe.  kayavinneyya  photthabba  ittha kanta manapa
piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  .  ime  kho  ananda  panca
@Footnote: 1 Ma. Yu. tissopi . 2 Ma. itisaddo atthi . 3 Yu. khosaddo natthi.
Kamaguna  .  yam  kho  ananda  ime  panca  kamagune  paticca
uppajjati sukham somanassam idam vuccati kamasukham.
   [414] Ye kho ananda evam vadeyyum etam paramam santam 1- sukham
somanassam  patisamvedentiti  . idam nesaham nanujanami . tam kissa
hetu  .  atthananda  etamha  sukha  annam  sukham abhikkantataranca
panitataranca.
   [415] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca  .  idhananda  bhikkhu  vivicceva  kamehi  vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamajjhanam
upasampajja  viharati  .  idam  kho  ananda  etamha sukha annam
sukham  abhikkantataranca  panitataranca . ye kho ananda evam vadeyyum
etam paramam santam 1- sukham somanassam patisamvedentiti . idam nesaham
nanujanami  . tam kissa hetu . atthananda etamha sukha annam
sukham abhikkantataranca panitataranca.
   [416] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca  .  idhananda  bhikkhu  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram  samadhijam
pitisukham  dutiyajjhanam upasampajja viharati . idam kho ananda etamha
sukha  annam  sukham  abhikkantataranca  panitataranca . ye kho ananda
evam  vadeyyum  etam  paramam santam sukham somanassam patisamvedentiti .
@Footnote: 1 Yu. satta. evamuparipi.
Idam nesaham nanujanami . tam kissa hetu . atthananda etamha
sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
   [417] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca  .  idhananda  bhikkhu  pitiya  ca  viraga  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyajjhanam
upasampajja  viharati  . idam kho ananda etamha sukha annam sukham
abhikkantataranca  panitataranca  .  ye  kho  ananda  evam vadeyyum
etam  paramam  santam  sukham  somanassam patisamvedentiti . idam nesaham
nanujanami  . tam kissa hetu . atthananda etamha sukha annam
sukham abhikkantataranca panitataranca.
   [418] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca  .  idhananda  bhikkhu  sukhassa  ca  pahana  dukkhassa
ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catutthajjhanam  upasampajja  viharati  .  idam kho
ananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
   [419] Ye kho ananda evam vadeyyum etam paramam santam sukham
somanassam  patisamvedentiti  . idam nesaham nanujanami . tam kissa
hetu  .  atthananda  etamha  sukha  annam  sukham abhikkantataranca
panitataranca.
   [420] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca  .  idhananda  bhikkhu  sabbaso  rupasannanam  samatikkama
patighasannanam   atthangama  nanattasannanam  amanasikara  ananto
akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati . idam kho ananda
etamha  sukha  annam  sukham abhikkantataranca panitataranca . ye kho
ananda evam vadeyyum etam paramam santam sukham somanassam patisamvedentiti.
Idam nesaham nanujanami . tam kissa hetu . atthananda etamha
sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
   [421] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca  .  idhananda  bhikkhu  sabbaso  akasanancayatanam
samatikkamma   anantam   vinnananti   vinnanancayatanam  upasampajja
viharati . idam kho ananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca . ye kho ananda evam vadeyyum etam paramam santam sukham somanassam
patisamvedentiti . idam nesaham nanujanami. Tam kissa hetu. Atthananda
etamha sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
   [422] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca   .   idhananda  bhikkhu  sabbaso  vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati .
Idam  kho  ananda  etamha  sukha  annam  sukham  abhikkantataranca
Panitataranca  .  ye  kho ananda evam vadeyyum etam paramam santam
sukham  somanassam  patisamvedentiti  . idam nesaham nanujanami . tam
kissa  hetu . atthananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca.
   [423] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca   .   idhananda  bhikkhu  sabbaso  akincannayatanam
samatikkamma  nevasannanasannayatanam  upasampajja  viharati  .  idam
kho ananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca .
Ye  kho  ananda  evam  vadeyyum  etam  paramam  santam  sukham
somanassam  patisamvedentiti  . idam nesaham nanujanami . tam kissa
hetu  .  atthananda  etamha  sukha  annam  sukham abhikkantataranca
panitataranca.
   [424] Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca  .  idhananda  bhikkhu  sabbaso  nevasannanasannayatanam
samatikkamma   sannavedayitanirodham   upasampajja   viharati  .
Idam kho ananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
Thanam   kho   panetam   ananda   vijjati  yam  annatitthiya
paribbajaka  evam  vadeyyum sannavedayitanirodham samano gotamo aha
tanca  sukhasmim  pannapeti  tayidam  kimsu  tayidam kathamsuti . evamvadino
ananda  annatitthiya  paribbajaka  evamassu  vacaniya  na  kho
Avuso  bhagava  sukhanneva  vedanam  sandhaya  sukhasmim  pannapeti
yattha  yatthavuso  sukham  upalabbhati  yahim  yahim 1- tam tam tathagato
sukhasmim pannapetiti. Navamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 276-283. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5621&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5621&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=409&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=213              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=409              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3089              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3089              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com