ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [560]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  kāmabhū  macchikasaṇḍe viharati
ambāṭakavane  .  atha  kho  citto  gahapati  yenāyasmā  kāmabhū
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  kāmabhuṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho citto gahapati āyasmantaṃ
kāmabhuṃ  etadavoca  kati  nu  kho bhante saṅkhārāti . tayo kho
gahapati saṅkhārā kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāroti.
   [561] Sādhu bhanteti kho citto gahapati āyasmato kāmabhussa
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  kāmabhuṃ  uttariṃ
pañhaṃ  apucchi  katamo  pana bhante kāyasaṅkhāro katamo vacīsaṅkhāro
katamo  cittasaṅkhāroti  . assāsapassāsā kho gahapati kāyasaṅkhāro
vitakkavicārā vacīsaṅkhāro saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāroti.
   [562]  Sādhu  bhanteti  kho  citto  gahapati  uttariṃ pañhaṃ
apucchi   kasmā  pana  bhante  assāsapassāsā  kāyasaṅkhāro
kasmā  vitakkavicārā  vacīsaṅkhāro  kasmā  saññā  ca vedanā ca
cittasaṅkhāroti . assāsapassāsā kho gahapati kāyikā ete dhammā
kāyapaṭibaddhā  tasmā  assāsapassāsā  kāyasaṅkhāro  .  pubbe
kho  gahapati  vitakketvā  vicāretvā  pacchā vācaṃ bhindati tasmā
vitakkavicārā  vacīsaṅkhāro  .  saññā  ca  vedanā  ca cetasikā
ete  dhammā  cittapaṭibaddhā  tasmā  saññā  ca  vedanā  ca
cittasaṅkhāroti.
   [563]  Sādhu  .pe.  pañhaṃ  apucchi  kathampana  bhante
saññāvedayitanirodhasamāpatti   hotīti   .   na   kho  gahapati
saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjantassa  bhikkhuno  evaṃ  hoti  ahaṃ
saññāvedayitanirodhaṃ   samāpajjissanti   vā  ahaṃ  saññāvedayita-
nirodhaṃ samāpajjāmīti vā ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ samāpannoti vā.
Athakhvassa pubbe va tathā cittaṃ bhāvitaṃ hoti yantaṃ tathattāya upanetīti.
   [564]  Sādhu  .pe.  pañhaṃ  apucchi  saññāvedayitanirodhaṃ
Samāpajjantassa  pana  bhante  bhikkhuno katame dhammā paṭhamaṃ nirujjhanti
yadi vā kāyasaṅkhāro yadi vā vacīsaṅkhāro yadi vā cittasaṅkhāroti.
Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjantassa  kho  gahapati bhikkhuno vacīsaṅkhāro
paṭhamaṃ nirujjhati tato kāyasaṅkhāro tato cittasaṅkhāroti.
   [565]  Sādhu  .pe.  pañhaṃ  apucchi  yvāyaṃ  bhante mato
kālakato  yo  cāyaṃ bhikkhu saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno imesaṃ kiṃ
nānākaraṇanti  .  yvāyaṃ gahapati mato kālakato tassa kāyasaṅkhāro
niruddho   paṭippassaddho   vacīsaṅkhāro   niruddho  paṭippassaddho
cittasaṅkhāro   niruddho   paṭippassaddho   āyuparikkhīṇo  usmā
vūpasantā  indriyāni  viparibhinnāni  . yo ca khvāyaṃ gahapati bhikkhu
saññāvedayitanirodhaṃ   samāpanno  tassapi  kāyasaṅkhāro  niruddho
paṭippassaddho  vacīsaṅkhāro  niruddho  paṭippassaddho  cittasaṅkhāro
niruddho   paṭippassaddho   āyuaparikkhīṇo   usmā   avūpasantā
indriyāni  vippasannāni . yvāyaṃ gahapati mato kālakato yo cāyaṃ
bhikkhu saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno idaṃ nesaṃ nānākaraṇanti.
   [566]  Sādhu  .pe.  uttariṃ  pañhaṃ apucchi kathampana bhante
saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhānaṃ  hotīti  .  na  kho gahapati
saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhahantassa  bhikkhuno  evaṃ  hoti
ahaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahissanti vā ahaṃ saññāvedayita-
nirodhasamāpattiyā  vuṭṭhahāmīti  vā ahaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
Vuṭṭhitoti  vāti  .  athakhvassa pubbe va tathā cittaṃ bhāvitaṃ hoti
yantaṃ tathattāya upanetīti.
   [567] Sādhu bhante .pe. uttariṃ pañhaṃ apucchi saññāvedayita-
nirodhasamāpattiyā  vuṭṭhahantassa  pana  bhante  bhikkhuno  katame
dhammā paṭhamaṃ uppajjanti yadi vā kāyasaṅkhāro yadi vā vacīsaṅkhāro
yadi  vā  cittasaṅkhāroti  1-  .  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhahantassa  kho  2- gahapati bhikkhuno cittasaṅkhāro paṭhamaṃ uppajjati
tato kāyasaṅkhāro tato vacīsaṅkhāroti.
   [568] Sādhu .pe. Uttariṃ pañhaṃ apucchi saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitaṃ pana bhante bhikkhuṃ kati phassā phusanti. Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitaṃ kho gahapati bhikkhuṃ tayo phassā phusanti suñño 3- phasso animitto
phasso appaṇihito phassoti.
   [569] Sādhu .pe. Uttariṃ pañhaṃ apucchi saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitassa pana bhante bhikkhuno kiṃninnaṃ cittaṃ hoti kiṃpoṇaṃ kiṃpabbhāranti.
Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā   vuṭṭhitassa  kho  gahapati  bhikkhuno
vivekaninnaṃ cittaṃ hoti vivekapoṇaṃ vivekapabbhāranti.
   [570] Sādhu bhanteti kho citto gahapati āyasmato kāmabhussa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  kāmabhuṃ  uttariṃ pañhaṃ
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. khosaddo natthi . 3 Ma. Yu. suññato.
Apucchi  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  pana  bhante  kati  dhammā
bahūpakārāti  .  addhā  kho  tvaṃ  gahapati yaṃ paṭhamaṃ pucchitabbaṃ taṃ
pucchasi 1- api ca tyāhaṃ byākarissāmi. Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
kho gahapati dve dhammā bahūpakārā samatho ca vipassanā cāti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 360-364. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7327              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7327              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=560&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=262              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=560              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3378              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3378              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com