ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [620]  Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  nāḷandā  tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā
nāḷandāyaṃ  viharati  pāvārikambavane  .  tena  kho  pana samayena
nāḷandā  dubbhikkhā  hoti  dvīhitikā  setaṭṭhikā  salākāvuttā .
Tena  kho  pana  samayena  nigaṇṭho  nāṭaputto nāḷandāyaṃ paṭivasati
mahatiyā  nigaṇṭhaparisāya  saddhiṃ  .  atha  kho  asibandhakaputto
gāmaṇī  nigaṇṭhasāvako  yena  nigaṇṭho  nāṭaputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā nigaṇṭhaṃ nāṭaputtaṃ abhivādetvā ekamattaṃ nisīdi.
   {620.1}  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  asibandhakaputtaṃ  gāmaṇiṃ
nigaṇṭho  nāṭaputto  etadavoca ehi tvaṃ gāmaṇi samaṇassa gotamassa
vādaṃ  āropehi  evaṃ  te  kalyāṇo  kittisaddo abbhuggacchissati
asibandhakaputtena   gāmaṇinā  samaṇassa  gotamassa  evaṃmahiddhikassa
evaṃmahānubhāvassa  vādo āropitoti . kathaṃ panāhaṃ bhante samaṇassa
gotamassa  evaṃmahiddhikassa evaṃmahānubhāvassa vādaṃ āropemīti 1- .
Ehi  tvaṃ  gāmaṇi  yena samaṇo gotamo tenupasaṅkama upasaṅkamitvā
samaṇaṃ  gotamaṃ  evaṃ  vadehi  nanu  bhante  bhagavā anekapariyāyena
@Footnote: 1 Ma. Yu. āropessāmīti.
Kulānaṃ  anudayaṃ  vaṇṇeti  anurakkhaṃ  vaṇṇeti  anukampaṃ  vaṇṇetīti .
Sace te 1- gāmaṇi samaṇo gotamo evaṃ puṭṭho evaṃ byākaroti
evaṃ  gāmaṇi  tathāgato  anekapariyāyena  kulānaṃ  anudayaṃ  vaṇṇeti
anurakkhaṃ  vaṇṇeti  anukampaṃ  vaṇṇetīti  .  tamenaṃ  tvaṃ  evaṃ
vadeyyāsi  atha  kiñcarahi  bhante  bhagavā  nāḷande  dubbhikkhe
dvīhitike  setaṭṭhike  salākāvutte  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ
cārikañcarati  ucchedāya  bhagavā  kulānaṃ  paṭipanno  anayāya bhagavā
kulānaṃ  paṭipanno  upaghātāya  bhagavā  kulānaṃ  paṭipannoti  . imaṃ
kho  te  gāmaṇi  samaṇo  gotamo  ubhatokoṭikaṃ  pañhaṃ  puṭṭho
neva sakkhati uggilituṃ neva sakkhati ogilitunti.
   [621]  Evaṃ  bhanteti  kho asibandhakaputto gāmaṇī nigaṇṭhassa
nāṭaputtassa   paṭissutvā   uṭṭhāyāsanā   nigaṇṭhaṃ   nāṭaputtaṃ
abhivādetvā   padakkhiṇaṃ   katvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  asibandhakaputto  gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca  nanu
bhante  bhagavā  anekapariyāyena  kulānaṃ  anudayaṃ  vaṇṇeti  anurakkhaṃ
vaṇṇeti anukampaṃ vaṇṇetīti . evaṃ gāmaṇi tathāgato anekapariyāyena
kulānaṃ  anudayaṃ  vaṇṇeti  anurakkhaṃ  vaṇṇeti  anukampaṃ  vaṇṇetīti .
Atha  kiñcarahi  bhante  bhagavā  nāḷande  dubbhikkhe  dvīhitike
setaṭṭhike   salākāvutte   mahatā   bhikkhusaṅghena   saddhiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho.
Cārikaṃ  carati  ucchedāya  bhagavā  kulānaṃ paṭipanno anayāya bhagavā
kulānaṃ paṭipanno upaghātāya bhagavā kulānaṃ paṭipannoti.
   [622]  Ito so gāmaṇi ekanavuto kappo yamahaṃ anussarāmi
nābhijānāmi  kiñci  kulaṃ  pakkabhikkhādānena  upahatapubbaṃ  .  atha
kho  yāni  tāni  kulāni  addhāni  mahaddhanāni  mahābhogāni
pahūtajātarūparajatāni     pahūtavittūpakaraṇāni     pahūtadhanadhaññāni
sabbāni tāni dānasambhūtāni ceva saccasambhūtāni ca saññamasambhūtāni ca 1-.
Aṭṭha gāmaṇi hetū aṭṭha paccayā kulānaṃ upaghātāya rājato vā kulāni
upaghātaṃ  gacchanti  corato  vā  kulāni  upaghātaṃ gacchanti aggito
vā  kulāni  upaghātaṃ gacchanti udakato vā kulāni upaghātaṃ gacchanti
nihitaṃ  vā  ṭhānā  2-  vigacchati  3-  duppayuttā vā kammantā
vipajjanti  4-  kule  vā  kulaṅgāroti upapajjati yo te bhoge
vikirati vidhamati viddhaṃseti aniccatāyeva aṭṭhamīti.
   {622.1} Ime kho gāmaṇi aṭṭha hetū aṭṭha paccayā kulānaṃ
upaghātāya  .  imesu  kho gāmaṇi aṭṭhasu hetūsu aṭṭhasu paccayesu
saṃvijjamānesu  yo  maṃ  evaṃ  vadeyya  ucchedāya  bhagavā kulānaṃ
paṭipanno  anayāya  bhagavā  kulānaṃ  paṭipanno  upaghātāya  bhagavā
kulānaṃ  paṭipannoti . taṃ gāmaṇi vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ nirayeti .
@Footnote: 1 Ma. sāmaññasaṃbhūtāni ca . 2 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Sī. Yu. nādhigacchanti.
@4 Yu. kammantaṃ jahanti.
Evaṃ  vutte  asibandhakaputto  gāmaṇī  bhagavantaṃ etadavoca abhikkantaṃ
bhante  abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 398-401. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=8093              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=8093              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=620&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=275              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=620              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3672              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3672              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com