ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1735] Yo ca 1- kho bhikkhave evam vadeyya aham dukkham ariyasaccam
yathabhutam  anabhisamecca  .pe. dukkhanirodhagaminipatipadam ariyasaccam yathabhutam
anabhisamecca  samma  dukkhassantam  karissamiti  netam thanam vijjati .
Seyyathapi bhikkhave yo evam vadeyya aham kutagarassa hetthimam gharam
akaritva uparimam gharam aropessamiti netam thanam vijjati . Evameva
kho bhikkhave yo evam vadeyya aham dukkham ariyasaccam yathabhutam anabhisamecca
.pe.   dukkhanirodhagaminipatipadam  ariyasaccam  yathabhutam  anabhisamecca
samma dukkhassantam karissamiti netam thanam vijjati.
   [1736] Yo ca kho bhikkhave evam vadeyya aham dukkham ariyasaccam
yathabhutam  abhisamecca  .pe.  dukkhanirodhagaminipatipadam ariyasaccam yathabhutam
abhisamecca  samma  dukkhassantam  karissamiti  thanametam  vijjati .
Seyyathapi  bhikkhave  yo  evam  vadeyya aham kutagarassa hetthimam
@Footnote: 1 Yu. hi.
Gharam  karitva  uparimam  gharam  aropessamiti  thanametam  vijjati .
Evameva kho bhikkhave yo evam vadeyya aham dukkham ariyasaccam yathabhutam
abhisamecca   .pe.   dukkhanirodhagaminipatipadam  ariyasaccam  yathabhutam
abhisamecca  samma  dukkhassantam  karissamiti  thanametam  vijjati .
Tasma  tiha  bhikkhave  idam  dukkhanti  yogo  karaniyo .pe. ayam
dukkhanirodhagamini patipadati yogo karaniyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 564-565. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10990&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10990&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1735&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=424              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1735              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8372              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8372              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com